Hakuilmoitus: Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille

Kenelle

Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle tai elokuvatuotantoyhtiölle, joka on rekisteröity Suomessa ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 11.1.2022 16:00

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 10.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 11.1.2022 klo 16:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tavoitteena on edistää kotimaisen elokuvatuotannon laajaa ja kattavaa tarjontaa ja jakelua ensisijaisesti teatterilevityksessä, sekä eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kotimaisen elokuvan saatavuutta ja katsojaosuutta.

Kenelle?

Tukea myönnetään ensisijaisesti säätiön kehittämis- ja tuotantotukea saaneille elokuville. Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle tai elokuvatuotantoyhtiölle, joka on rekisteröity Suomessa ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Tuen hakee elokuvan kuvailutulkkauksen ja tekstityksen heikkokuuloisille teettänyt taho.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tuki on tarkoitettu elokuvan kuvailutulkkauksesta ja tekstityksestä heikkokuuloisille aiheutuneisiin kustannuksiin.

Elokuvan kuvailutulkkaus ja heikkokuuloisille tarkoitettu tekstitys on pakollinen pitkille näytelmä- ja dokumenttielokuville, jotka ovat saaneet elokuvasäätiön markkinointi- ja levitystukea.

Jos elokuvan dialogi on pääosin muun kuin suomen- tai ruotsinkielistä, voidaan markkinointi- ja levitystukea saanut elokuva elokuvasäätiön harkinnan jälkeen vapauttaa kuvailutulkkausvelvoitteesta. Tekstitys heikkokuuloisille vaaditaan näissäkin tapauksissa ja siihen voi hakea tukea.

Kansainvälisiltä yhteistuotantoelokuvilta, joissa Suomi on vähemmistöyhteistuotantomaa, ei edellytetä kuvailutulkkausta ja tekstitystä heikkokuuloisille, vaikka elokuvasäätiö olisi myöntänyt elokuvalle markkinointi- ja levitystukea.

Tuen määrä
Tuen enimmäismäärä on 7 000 euroa.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

 • hakemuslomake
 • hakemuksen liitteet
 • hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon tukioppaaseen.

Tukiopas

 

Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle käsittelykierrokselle.

Ohje tukihakemusjärjestelmän käyttöön

Hakemuksen liitteet

Tukihakemuksen pakolliset liitteet

Hakemuksen voi lähettää, kun kaikki pakolliset hakemusliitteet ovat ladattu tukihakemusjärjestelmään.

 • Allekirjoitettu levityssopimus
 • Elokuvasäätiön mallin mukainen kuluselvitys

Kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama ja allekirjoittama säätiön mallin mukaan laadittu kuluselvitys toteutuneista kustannuksista ja rahoituksesta.

Lomakkeet

Hakijan liitteet

Ennen hakuajan päättymistä, lataa tuenhakijaa koskevat asiakirjat Hakijan liitteisiin.

 • Viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu tilinpäätös
 • Voimassa oleva kaupparekisteriote
 • Todistus verojen maksamisesta
 • Todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • Ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan markkinointi- ja levityskustannuksiin,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat. Hakijayhtiön omarahoitus ja muu rahoitus katsotaan hakemukselle eduksi arvioinnissa.

Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Erityisehdot

 • Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
 • Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen, eikä elokuvasäätiön pyytämiä tietoja tai lisäselvityksiä ole toimitettu määräaikaan mennessä täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää markkinointi- ja levitystukea koskevat valtionavustusasiat elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 10.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätiedot

Tuotantokontrolleri Pirjo Koskelo, pirjo.koskelo@ses.fi, p. 09 6220 3031

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukimuodon tukioppaaseen

Tukiopas

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä