Suomen elokuvasäätiön hallitus ja johto

Suomen elokuvasäätiö on itsenäinen säätiö, joka kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kulttuuripolitiikan toimialan ohjaukseen. Säätiön hallintoelimiä ovat hallitus ja johtaja. OKM nimittää säätiön hallituksen, hallitus nimittää säätiön johtajan ja johtaja nimittää säätiön muut toimihenkilöt.

Hallitus

Säätiön säännöissä määritellään hallintoelimet ja niiden tehtävät. Säätiön hallitukseen valitaan kolme kalenterivuotta kestäväksi toimikaudeksi vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä ja näiden keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet voidaan valita enintään kahdeksi perättäiseksi toimikaudeksi.

Yhteydenotot hallituksen jäseniin tulee tehdä hallituksen sihteerin, elokuvasäätiön johdon erityisavustajan kautta.

Hallituksen tehtävänä on:

 • vastata säätiön omaisuuden huolellisesta ja taloudellisesta hoidosta
 • valvoa säätiön hallintoa
 • vahvistaa säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös sekä käsitellä tilintarkastuskertomus ja päättää toimista, joihin kertomusvuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta
 • hyväksyä säätiön toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valita tilintarkastajat
 • hyväksyä säätiön säännöt ja työjärjestys
 • hyväksyä avustuksia koskevat tukiohjeet
 • päättää säätiön strategiasta ja toimintaperiaatteista
 • päättää esittelystä säätiön myöntämistä avustuksista
 • nimittää ja erottaa johtaja

Suomen elokuvasäätiön hallituksen kokoonpano 1.1.2023–31.12.2024:

Jäsenet Kausi Varajäsenet Kausi
Anne Brunila (pj) 2022–2024 Anna Heiskanen 2022–2024
Tommi Saarikivi (vara-pj) 2022–2024 Jari Muikku 2022–2024
Antti Alanen 2022–2024 Juha Samola 2022–2024
Laura Kolbe 2022–2024 Raija-Sinikka Rantala 2022–2024
Maija Kuusi 2023–2025 KooPee Hiltunen 2023–2025
Leif Jakobsson 2023–2025 Pirjo Airaksinen 2023–2025

 

Elokuvasäätiön johtaja

Suomen elokuvasäätiön johtaja on Lasse Saarinen. Hänet nimitettiin toiselle viisivuotiskaudelle marraskuussa 2020.

Elokuvasäätiön johtajan tehtävänä on:

 • johtaa ja kehittää säätiön toimintaa hallituksen hyväksymän strategian tai muiden linjausten tai ohjeiden mukaisesti
 • toimeenpanna hallituksen päätökset
 • huolehtia säätiön juoksevasta hallinnosta
 • ottaa ja erottaa säätiön toimihenkilöt

Johtajan toimikausi on enintään viisi vuotta. Määräajan täytyttyä hänet voidaan nimittää enintään yhdeksi jatkokaudeksi. Uusi johtaja valitaan aina avoimella haulla.