Suomen elokuvasäätiön hallitus ja johto

Suomen elokuvasäätiö on itsenäinen säätiö, joka kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kulttuuripolitiikan toimialan ohjaukseen. Säätiön hallintoelimiä ovat hallitus ja johtaja. OKM nimittää säätiön hallituksen, hallitus nimittää säätiön johtajan ja johtaja nimittää säätiön muut toimihenkilöt.

Hallitus

Säätiön säännöissä määritellään hallintoelimet ja niiden tehtävät. Säätiön hallitukseen valitaan kolme kalenterivuotta kestäväksi toimikaudeksi vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä ja näiden keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet voidaan valita enintään kahdeksi perättäiseksi toimikaudeksi.

Yhteydenotot hallituksen jäseniin tulee tehdä hallituksen sihteerin, elokuvasäätiön johdon erityisavustajan kautta.

Hallituksen tehtävänä on:

 • vastata säätiön omaisuuden huolellisesta ja taloudellisesta hoidosta
 • valvoa säätiön hallintoa
 • vahvistaa säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös sekä käsitellä tilintarkastuskertomus ja päättää toimista, joihin kertomusvuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta
 • hyväksyä säätiön toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valita tilintarkastajat
 • hyväksyä säätiön säännöt ja työjärjestys
 • hyväksyä avustuksia koskevat tukiohjeet
 • päättää säätiön strategiasta ja toimintaperiaatteista
 • päättää esittelystä säätiön myöntämistä avustuksista
 • nimittää ja erottaa johtaja

 

Jäsenet Kausi Varajäsenet Kausi
Anne Brunila (pj) 2019–2021 Anna Heiskanen 2019–2021
Lauri Kaira (vara-pj) 2019–2021 Leif Jakobsson 2019–2021
Antti Alanen 2019–2021 Tommi Saarikivi 2019–2021
Tuomas Auvinen 2019–2021 Raija-Sinikka Rantala 2019–2021
Maija Kuusi 2020–2022 KooPee Hiltunen 2020–2022
Riitta Heinämaa 2020–2022 Pirjo Airaksinen 2020–2022

Huom: Riitta Heinämaan kausi alkoi 9.3.2020. Tätä ennen alkuvuoden 2020 hallituksen jäsenenä oli Anu Nissinen.

Elokuvasäätiön johtaja

Suomen elokuvasäätiön johtaja on Lasse Saarinen. Hänet nimitettiin toiselle viisivuotiskaudelle marraskuussa 2020.

Elokuvasäätiön johtajan tehtävänä on:

 • johtaa ja kehittää säätiön toimintaa hallituksen hyväksymän strategian tai muiden linjausten tai ohjeiden mukaisesti
 • toimeenpanna hallituksen päätökset
 • huolehtia säätiön juoksevasta hallinnosta
 • ottaa ja erottaa säätiön toimihenkilöt

Johtajan toimikausi on enintään viisi vuotta. Määräajan täyttyä hänet voidaan nimittää enintään yhdeksi jatkokaudeksi. Uusi johtaja valitaan aina avoimella haulla.