Suomen elokuvasäätiön strategia 2024–2026

 

Elinvoimainen elokuva-ala

Kulttuuri on ainutlaatuinen kansallinen voimavara, joka vahvistaa ihmisten hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä. Korkealaatuinen ja monipuolinen luova kulttuuri on sivistysvaltion tunnusmerkki. Se edistää maakuvaa ja tuo mukanaan sekä henkistä että taloudellista vaurautta. Ilman kulttuuria ei ole kansallista identiteettiä, yhteisiä arvoja eikä perintöä.

Audiovisuaalinen kulttuuri on hyvin työllistävää, vaikuttavaa ja yleisönsä tavoittavaa. Elokuva on yksi suomalaisten suosituimmista kulttuurielämyksistä, joka on helposti kaikkien kansalaisten saavutettavissa. Suomalainen elokuva- ja tv-tuotanto on myös kansainvälisesti erittäin kilpailukykyinen, eikä sen kasvupotentiaalia saa hukata.

Verotulojen kautta sekä suoraan että välillisesti valtiolle palautuvalla elokuva-alan julkisella tuella mahdollistetaan yksityisen rahoituksen kasvattaminen, vietintulojen lisääminen sekä koko audiovisuaalisen alan toimintaedellytysten turvaaminen.

Suomen elokuvasäätiö toimii ainutlaatuisella tavalla audiovisuaalisen alan keskiössä. Säätiö tukee kaikkia toimivan ja terveen av-teollisuuden kannalta elintärkeitä osa-alueita: tekijöitä ja tarinoita, yrityksiä sekä yleisöjä. Elokuvasäätiö mahdollistaa koko maan kattavan elokuvateatteriverkoston olemassaolon ja varmistaa monipuolisen elokuvatarjonnan sekä suurille yleisöille että kohdennetummille ryhmille. Säätiö edistää suomalaisten tekijöiden ja tarinoiden menestystä myös kansainvälisesti.

Vuosia kehitystä jäljessä oleva elokuvakulttuurin julkinen rahoitus sekä sitä uhkaavat leikkaukset tekevät tulevista vuosista poikkeuksellisen haasteellisia sekä elokuvasäätiön toiminnalle että koko audiovisuaalisen alan elinkelpoisuudelle. Tuotanto- ja esitysteknologian kehitys sekä tekoälyn käytön yleistyminen tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia audiovisuaaliselle alalle, mutta vaativat myös selkeitä yhteisiä pelisääntöjä luovan työn kannattavuuden turvaamiseksi.

Me olemme:

Utelias ja kannustava työyhteisö

  • Olemme toisillemme läsnä ja teemme töitä hyvän yhteishengen säilyttämiseksi.
  • Kehitämme alaa yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa.
  • Tunnistamme virheet ja opimme niistä rohkeasti.

Alan kanssa samalla puolella

  • Toimimme ennakoitavasti ja ymmärrettävästi.
  • Olemme kunnianhimoisia ja ennakkoluulottomia tukitoiminnassamme.
  • Panostamme helposti lähestyttävään palveluun.

Asiantunteva ja vastuullinen kumppani

  • Sopeudumme joustavasti ajan tuomiin muutoksiin.
  • Työmme on suuren yleisön tuntemaa ja tavoittavaa.
  • Olemme arvostettu elokuva-alan mahdollistaja.

Toimintaamme vaikuttavat:

Ilmastonmuutos

Ekologisesti kestävämmän tuotannon ja jakelun kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää ilmastonmuutoksen ja ympäristökadon ehkäisemiseksi.

Väestörakenteen muutos

Maahanmuutto, väestön ikääntyminen sekä alueiden välisten erojen kärjistyminen tulevat muuttamaan myös elokuvan yleisöjä sekä niiden tavoittavuutta.

Teknologian kehitys

Tekoälyn hyödyntäminen ja jakelutapojen murros muokkaavat luovaa työtä, elokuvatuotantoa sekä katsomistottumuksia.

Kulttuurirahoituksen tulevaisuus

Lähivuosien leikkaukset valtion kulttuuribudjettiin osuvat myös elokuva-alan julkisiin tukiin.

Näihin keskitymme seuraavan kolmen vuoden aikana:

1. Elokuvasäätiön toimintakyvyn turvaaminen

Pyrimme vahvistamaan itsenäisesti toimivan elokuvasäätiön asemaa ja profiilia päättäjien silmissä. Toimimme elokuvasäätiön toimintavarojen kasvattamisen puolesta jatkuvan resurssipulan korjaamiseksi. Vastaamme kasvaviin hakemusmääriin yksinkertaistamalla käsittelyprosesseja. Haluamme huolehtia henkilöstömme työssäjaksamisesta keskittymällä ydintehtäviin ja selvittämällä tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia.

2. Rahoituksen kasvattaminen

Vaikutamme kulttuurirahoituksen kasvattamiseen Audiovisuaalisen alan tavoiteohjelman mukaisesti. Pyrimme varmistamaan AVMS-direktiivin tuomien lisävarojen kanavoinnin elokuvasäätiön kautta edelleen jaettavaksi.

3. Tarpeisiin vastaavaa tukipolitiikka

Suunnittelemme joustavampaa tukipolitiikka, jossa tukivaroja kohdennetaan vuosittain alan toiminnan kannalta akuuteimpiin tarpeisiin. Haluamme edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää tuotantokulttuuria sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta elokuva-alalla koulutuksen, rahoituksen sekä tukikriteerien kautta yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

4. Elokuvajakelun turvaaminen kotimaassa ja kansainvälisesti

Pyrimme turvaamaan koko maan kattavan elokuvateatteriverkoston toimintaedellytykset kohdentamalla lisää tukivaroja vanhentuneen esitystekniikan päivittämiseen pienillä ja keskisuurilla paikkakunnilla. Tuemme ulkomaista jakelua panostamalla kansainvälisesti vakuuttaviin projekteihin ja tekijöihin.

 

 

 

 

Lisätietoja:

Lasse Saarinen

johtaja

+358 9 6220 3023

Matti Paunio

tuotantojohtaja

• tuotanto-osaston toiminnan johtaminen
• kansainväliset koulutus- ja rahoitushankkeet
• Suomen Eurimages-edustaja
• muun elokuvakulttuurin edistämisen tuki

+358 9 6220 3038

Niina Otva

hallintojohtaja

• talous ja hallinto
• johtajan varahenkilö

+358 9 6220 3028

Jaana Puskala

kansainvälisen osaston päällikkö

• kansainvälisen promootion johtaminen
• pitkien fiktioelokuvien kulttuuriviennin hanketuki

+358 9 6220 3026

Reetta Hautamäki

viestintäpäällikkö

• viestintä- ja tutkimustoiminnan johtaminen

+358 9 6220 3044

Ajankohtaista: