Säätiön logot ja alkutunniste

Elokuvasäätiön tuensaajien tulee käyttää elokuvasäätiön logoa materiaaleissaan muiden rahoittaja- ja yhteistyötahojen logon rinnalla. Tutustu sivun alareunassa olevaan taulukkoon logon ja alkutunnisteen käytöstä mm. lopputeksteissä ja markkinointimateriaaleissa.

Elokuvasäätiön logot

Logot ovat saatavilla png-, pdf-, svg- ja ai-tiedostoina suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi. Lataa tiedostot alta zip-kansiona.

Lataa SES-logot (zip)

Suomen elokuvasäätiön logo (png)

logo suomeksi (png)

Finlands filmstiftelses logo (png)

logo ruotsiksi (png)

Finnish Film Foundation's logo (png)

logo englanniksi (png)

Suoma ealligovvavuođđudus logo (png)

logo pohjoissaameksi (png)

Elokuvasäätiön alkutunniste

Elokuvasäätiön alkutunniste tulee liittää jokaisen tuotantotukea saaneen elokuvan (kansainvälisiä vähemmistöyhteistuotantoja lukuun ottamatta) alkuteksteihin muiden rahoittajien, levitysyhtiöiden tai tuotantoyhtiöiden tunnisteiden joukkoon kaikissa levityskanavissa (elokuvateatterit, tv, festivaalit, verkkoalustat). Tunnistetta tulee käyttää kotimaisessa ja pohjoismaisessa levityksessä sekä kaikessa festivaalilevityksessä myös niissä tapauksissa, joissa muiden rahoittajien tunnisteita ei käytetä osana alkutekstejä. Velvoite koskee myös lyhyt- ja dokumenttielokuvia.

Tuotantotukea saaneiden sarjojen tai vähemmistöyhteistuotantoelokuvien ei tarvitse käyttää alkutunnistetta, mutta elokuvasäätiö tulee mainita niiden alkuteksteissä muiden rahoittajien ja yhteistyökumppanien tapaan.

Alkutunnistetta tulee käyttää myös elokuvasäätiön tuella digitoitujen elokuvien alkuteksteissä.

Säätiön alkutunniste kestää noin yksitoista sekuntia ja sitä on mahdollista käyttää joko äänen kanssa tai ilman. Tunnistetta on myös mahdollista lyhentää alkuteksteihin sopivaksi, kunhan teksti säilyy luettavana. Alkutunnisteesta on olemassa versiot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kieliversion voi valita esityskopion mukaan (esim. englanninkielinen tunniste festivaalilevityskopioon).

Lataa alkutunniste elokuvasäätiön palvelimelta:

Palvelimelle

Alkutunnistetta koskevat tiedustelut: elokuvasäätiön viestintä

Painettu logo

Alkutunnisteen lisäksi säätiön myöntämä tuki tulee edelleen mainita myös elokuvan tai sarjan lopputeksteissä ajantasaisen logon kanssa. Myönnetyn tuen mainitseminen lopputeksteissä koskee myös niitä tuotantoja, jotka ovat saaneet pelkästään säätiön kehittämistuen tai markkinointi- ja levitystuen. Säätiön logon tulee näkyä kaikissa tuotannon markkinointimateriaaleissa, joissa muidenkin rahoittajatahojen logot ovat käytössä.

Logo tulee lisätä myös elokuvasäätiön tukea saaneiden elokuvafestivaalien ja kulttuurivientihankkeiden sekä muun elokuvakulttuurin edistämisen tukea saaneiden hankkeiden markkinointimateriaaleihin.

Tarkistathan näiltä sivuilta, että käytössäsi on aina ajantasainen versio sekä elokuvasäätiön logosta että alkutunnisteesta!

Logosta voi käyttää vaaka- tai pystyversiota. Logoa ei saa leikellä tai muunnella, eikä siitä saa poistaa Suomen elokuvasäätiön nimeä.

Milloin käyttää mitäkin logoa:

Tukimuoto SES-logo + maininta* tuesta lopputeksteissä SES-logo markkinointi-materiaaleissa SES-alkutunniste alkuteksteissä SES-maininta* tai SES-logo alkuteksteissä
Kehittämistuki x x    
Slate-kehittämistuki x x    
Tuotantotuki / elokuva x x x  
Tuotantotuki / sarja x x   x
Tuotantotuki / vähemmistöyhteistuotanto x x   x
50/50-tuotantotuki x x x  
Markkinointi- ja levitystuki x x    
Kulttuuriviennin hanketuki   x    
Tuki kotimaisten elokuvien digitointiin   x x  
Elokuvafestivaalin toimintatuki   x    
Muun elokuvakulttuurin edistämisen tuki   x    

* Maininta elokuvan lopputeksteissä ja sarjan tai vähemmistöyhteistuotannon alkuteksteissä voi olla tuotantoyhtiön valitsemalla fontilla.

Tiedustelut: elokuvasäätiön viestintä