Palveluhinnasto

Hinnasto maksullisista palveluista 4.6.2019 alkaen

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Asiakirjaluovutukset

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n mukaisesti Suomen elokuvasäätiö veloittaa tiedon esille hakemisesta sekä kopioiden ja tulosteiden antamisesta tämän hinnaston mukaisesti, siltä osin, kun nämä suoritteet eivät ole mainitun lain 34 §:n mukaan maksuttomia.

Mikäli pyydetyt asiakirjat edellyttävät salassa pidettävien tietoja poistamista (esimerkiksi julkisuuslain lain 24 §:n, 1 momentti, 20 kohta) ennen luovuttamista, hinnoitellaan tämä tiedon peittämiseksi tehty työ tuntiveloitushinnan mukaisesti.

Elokuvasäätiön alkuperäisestä asiakirjasta luovutettava jäljennös 1. sivu 5 €
seuraavat sivut 0,60 €
minimiveloitus 15 € / laskutuskerta
(1–3 asiakirjaa)
Tiedon esille hakeminen ja luovuttaminen 75 € jokaiselta alkavalta tunnilta

Tavanomaisesta tietoluovutuksesta veloitetaan tuntihinta vain annettavien tietojen tulostamiseen ja kopiointiin käytettävästä ajasta. Tietojen etsimiseen käytetystä ajasta ei veloiteta. Silloin kun pyydetty asiakirja ei ole yksilöity siten, että se olisi löydettävissä elokuvasäätiön tukijärjestelmästä tai asiakirjarekistereistä, sisältää tuntiveloitus myös tietojen hakemiseen käytetyn ajan.

Muut palvelut

Asiantuntijatyö

Tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimukset, sisällön tuottaminen 150 € jokaiselta alkavalta tunnilta

Kuvaohjelmaluokittelu

Kuvaohjelmaluokittelupalvelun maksu perustuu Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annettuun opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen (1094/2021). Asetuksen 4 §:n mukaan KAVI hinnoittelee luokittelupalvelut liiketaloudellisin perustein.

Kuvaohjelmaluokittelupalvelu 2,25 € jokaista alkavaa minuuttia kohti, kuitenkin vähintään 67,5 €

Luokittelun perusmaksu (kuvaohjelman rekisteröinti) 8 euroa/kuvaohjelma (alv 0 %) lisätään laskuun.

Tavallisten kuvaohjelmien (esimerkiksi elokuva, traileri tai tv-ohjelma) osalta maksu perustuu luokiteltavan ohjelman kestoon.

Kuvaohjelmaluokittelija:
Suuronen Otto / Suomen elokuvasäätiö / otto.suuronen@ses.fi, +358 9 6220 3019

Muut maksut

Posti- ja toimituskulut postin hinnaston mukaisesti
Saantitodistusmaksu postin hinnaston mukaisesti

Elokuvateatteri Kino K13

Tutustu vuokraushinnastoon elokuvateatterin sivuilla:

Kino K13