Palveluhinnasto

Hinnasto maksullisista palveluista 4.6.2019 alkaen

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Asiakirjaluovutukset

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n mukaisesti Suomen elokuvasäätiö veloittaa tiedon esille hakemisesta sekä kopioiden ja tulosteiden antamisesta tämän hinnaston mukaisesti, siltä osin, kun nämä suoritteet eivät ole mainitun lain 34 §:n mukaan maksuttomia.

Mikäli pyydetyt asiakirjat edellyttävät salassa pidettävien tietoja poistamista (esimerkiksi julkisuuslain lain 24 §:n, 1 momentti, 20 kohta) ennen luovuttamista, hinnoitellaan tämä tiedon peittämiseksi tehty työ tuntiveloitushinnan mukaisesti.

Elokuvasäätiön alkuperäisestä asiakirjasta luovutettava jäljennös 1. sivu 5 €
seuraavat sivut 0,60 €
minimiveloitus 15 € / laskutuskerta
(1–3 asiakirjaa)
Tiedon esille hakeminen ja luovuttaminen 75 € jokaiselta alkavalta tunnilta

Tavanomaisesta tietoluovutuksesta veloitetaan tuntihinta vain annettavien tietojen tulostamiseen ja kopiointiin käytettävästä ajasta. Tietojen etsimiseen käytetystä ajasta ei veloiteta. Silloin kun pyydetty asiakirja ei ole yksilöity siten, että se olisi löydettävissä elokuvasäätiön tukijärjestelmästä tai asiakirjarekistereistä, sisältää tuntiveloitus myös tietojen hakemiseen käytetyn ajan.

Muut palvelut

Asiantuntijatyö
(tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimukset, sisällön tuottaminen)
150 € jokaiselta alkavalta tunnilta

Muut maksut

Posti- ja toimituskulut postin hinnaston mukaisesti
Saantitodistusmaksu postin hinnaston mukaisesti

Elokuvateatteri Kino K13

Tutustu vuokraushinnastoon elokuvateatterin sivuilla:

Kino K13