Prislista

Prislista på avgiftsbelagda tjänster fr.o.m. 4.6.2019.

Moms 24% tillförs priserna.

Delgivning av handlingar

Enligt 34§ i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet debiterar Finlands filmstiftelse för att söka fram uppgifter och lämna ut kopior och utskrifter enligt denna prislista, ifall tjänsten inte är avgiftsfri enligt 34§ i nämnda lag.

Ifall de begärda handlingarna förutsätter att sekretessbelagda uppgifter stryks (till exempel enligt 24§ 1 moment 20 punkten) före de lämnas ut, prissätts arbetet för att stryka dessa uppgifter enligt timtaxa.

Att lämna ut en kopia av en av Filmstiftelsens ursprungliga handlingar 1 sida 5 € ; de följande sidorna 0,60 € ; minimidebitering 15 € / fakturering (1–3 handlingar)
Att söka fram och lämna ut uppgifter 75 € för varje påbörjad timme

För att lämna ut vanliga uppgifter debiterar vi enligt timtaxa för den tid det tar att skriva ut och kopiera handlingarna. Vi debiterar inte för att söka fram uppgifterna. I fall att en handling inte finns i filmstiftelsens stödsystem eller i dess register över handlingar, debiterar vi också för den tid det tar att söka fram uppgifterna.

Övriga tjänster

Expertarbete

Beställda utredningar, forskningar, framställning av innehåll 150 € för varje påbörjad timme

Klassificering av bildprogram

 

Klassificeringstjänst av bildprogram 2,25 € för varje påbörjad programminut, dock minst 67,5 €

Klassificeringsgrundavgift (registrering av en program) 8 €/program (moms 0 %) läggs på fakturan.

Klassificerare:
Suuronen Otto / Finlands filmstiftelse / otto.suuronen@ses.fi, +358 9 6220 3019

Övriga avgifter

Porto- och leveranskostnader enligt postens avgifter
Avgift för mottagningsbevis enligt postens avgifter

Biograf Kino K13

Se biografens sida:

Kino K13