Sändlistor och nyhetsbrev

Ungefär en gång i månaden skickar vi ut ett nyhetsbrev på finska. Vi berättar om de stöd som filmstiftelsen delar ut, samt redogör för finländska filmers inhemska publikantal och de framgångar filmerna har nått internationellt.

Utöver nyhetsbreven skickar vi även andra meddelanden per e-post, samt upprätthåller listan Elokuvatiedotus till vilken utomstående kan skicka meddelanden om filmbranschen (se anvisningar för att skicka meddelanden).

Om du vill prenumerera på nyhetsbreven och meddelandena kan du använda formuläret på den här sidan. Med hjälp av formuläret kan du också ändra eller avsluta din prenumeration.

Dataskyddsbeskrivning för kommunikationslistor

Anmäl dig till sändlistan

Anvisningar för att skicka meddelanden till listan

Aktörer i filmbranschen kan skicka meddelanden som berör branschen till listan Elokuvatiedotus. Prenumeranterna på listan är både proffs inom branschen och publik som är intresserad av film.

  • Ange rubriken tydligt i fältet Ämne (Subject): vad meddelandet handlar om.
  • Lägg till meddelandetexten i meddelandefältet, inga bilagor.
  • Lägg till en begäran i början av meddelandet om att vidarebefordra meddelandet till Elokuvatiedotus, eller skicka ett separat meddelande med begäran.
  • Bifoga kontaktuppgifter i slutet av meddelandet, så att den som vill ha mera information om ämnet kan ta kontakt.
  • Inget embargo.
  • Skicka meddelandet till ses@ses.fi.

Meddelanden vidarebefordras inte automatiskt, vilket innebär att meddelandena ofta sänds med fördröjning.

Följande kommer inte att vidarebefordras till listan:

  • meddelanden som räknas som marknadsföring (inkl. marknadsföring av tjänster)
  • meddelanden om uthyrning av lokaler
  • regelbundna nyhetsbrev

Filmstiftelsen ansvarar inte för innehållet i meddelandena men förbehåller sig rätten att filtrera bort osakliga meddelanden. Listan Elokuvatiedotus är öppen för alla prenumeranter, så meddelanden avsedda för en begränsad publik bör inte skickas till listan.