Stödverksamhet

Så här ansöker du om stöd

På denna sida redogör vi för filmstiftelsens stödansökningsprocess.

Läs mer

Ansökningsinformation och ansökningstider

Bekanta dig noggrant med ansökningsinformationen innan du ansöker om stöd.

Läs mer

Stödguider

Stödsökanden ska också fördjupa sig i stödguiden innan ansökan skickas in.

Läs mer

Blanketter

Kom ihåg att använda Finlands filmstiftelses formulär, då detta krävs i ansökan. På webbsidan finns också ytterligare anvisningar beträffande t.ex. redovisning och beskattning.

Läs mer

Ansökningssystemet

Här kan du bekanta dig med anvisningarna i ansökningssystemet och gå vidare till att lämna in din ansökan.

Läs mer

Beslut

Vi publicerar positiva beslut om stöd på denna sida ungefär en vecka efter att styrelsen fattat beslut om stöd.

Läs mer