Blanketter och instruktioner

Stipendium för manuskript

Produktion

Visning och distribution

Biografer

Regionalt verksamhetsstöd:
Specifikationsformulär (xlsx)
Kostnadsspecifikationsformulär (xlsx)

Stöd för anskaffning av utrustning och renovering:
Formulär för ansökan 2022 (xlsx)
Formulär för slutredovisning 2022 (xlsx)

Extra verksamhetsstöd till biografer:
Formulär för intäkts- och kostnadskalkyl (xlsx)

Filmdistributörer

Marknadsförings- och distributionsstöd:
Marknadsföring- och distributionplan för långa fiktionsfilmer – kommer snart
Marknadsföring- och distributionplan för dokumentär- och kortfilmer – kommer snart
Kostnadskalkyl och slutredovisning – kommer snart
Formulär för utvärdering (docx)

Stöd för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel:
Kostnadskalkyl (xlsx)

Importstöd:
Formulär för ansökan och kostnadskalkyl (xlsx)
Marknadsförings- och distributionsplan (docx)

Extra verksamhetsstöd till filmdistributörer: 
Formulär för intäkts- och kostnadskalkyl (xlsx)

Kulturexport

Projektstöd

Plan för projektstöd (docx)

Budget och slutredovisning (xlsx)

Projektstöd för internationell biografdistribution och försäljning:
Formulär för ansökan (docx)
Formulär för kostnadskalkyl (xlsx)

Instruktioner