Blanketter och instruktioner

Stipendium för manuskript

Produktion

Visning och distribution

Biografer

Regionalt verksamhetsstöd:
Specifikationsformulär
Kostnadsspecifikationsformulär

Stöd för anskaffning av utrustning och renovering:
Formulär för ansökan 2020
Formulär för slutredovisning 2020

Extra verksamhetsstöd till biografer:
Formulär för intäkts- och kostnadskalkyl

Filmdistributörer

Marknadsförings- och distributionsstöd:
Kostnadskalkyl och slutredovisning
Formulär för utvärdering

Stöd för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel:
Kostnadskalkyl

Importstöd:
Formulär för ansökan och kostnadskalkyl
Marknadsförings- och distributionsplan

Extra verksamhetsstöd till filmdistributörer: 
Formulär för intäkts- och kostnadskalkyl

Kulturexport

Projektstöd

Plan för projektstöd

Projektstöd för internationell biografdistribution och försäljning: formulär för ansökan

Projektstöd för internationell biografdistribution och försäljning: formulär för kostnadskalkyl

Instruktioner