Finlands filmstiftelses beslut om stöd

På denna sida finns stödbeslut från och med år 2020.

Här finns det en tabell över stödbeslut från och med år 2008.