Stödguider

Finlands filmstiftelse erhåller sina stöd- och verksamhetsmedel av det anslag som utifrån vinstmedlen från Veikkaus och penninglotterier i statsbudgeten anvisas för främjande av filmkonst.

Filmstiftelsens stöd är behovsprövade offentliga understöd vars användning regleras av statsunderstödslagen och av lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen. Stöden beviljas på basis av ansökningar.

Målsättningarna med stöden och de närmare kriterierna för beviljande beror på stödformen och finns beskrivna i ansökningsinformationen om det aktuella stödet och i stödguiderna. I ansökningsinformationen fastställs även för vem stödet är avsett och vem som kan ansöka om det. Filmstiftelsens stöd beviljas för professionell verksamhet.

Innan du skickar in en stödansökan ska du noggrant läsa ansökningsinformationen och stödguiden för den stödform som ansökan gäller.

Så här ansöker du om stöd Ansökningsinformation