Stödguider

Finlands filmstiftelses stöd- och verksamhetsmedel kommer från penninglotteriers och Veikkaus vinstmedel. Det är frågan om anslag som i statsbudgeten har anvisats för främjande av filmkonst. 

Filmstiftelsens stöd är behovsprövade offentliga understöd vars användning regleras av statsunderstödslagen och av lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen. Stöden beviljas på basis av ansökningar.

Stödens målsättning och vilka kriterier som gäller för beviljande varierar mellan de olika stödformerna. Närmare information hittar du i ansökningsinformationen för det aktuella stödet samt i stödguiderna. I ansökningsinformationen fastställs även för vem stödet är avsett och vem som kan ansöka om det. Filmstiftelsens stöd beviljas för professionell verksamhet.

Innan du skickar in en stödansökan ska du noggrant läsa ansökningsinformationen och stödguiden för den stödform som ansökan gäller.

Så här ansöker du om stöd Ansökningsinformation

Stöd för biografer

Stödguide för stöd för visning, som gäller:

  • Regionalt versamhetsstöd för biografer
  • Stöd för anskaffning av utrustning och renovering
  • Utbildningsstöd

 

Stöd för främjande av annan filmkultur

Stöd för främjande av annan filmkultur