Ansökningsinformation

För stöd som är öppna för ansökan publiceras separat ansökningsinformation för varje handläggningsomgång. Ansökan om stöd kan lämnas in via stiftelsens ansökningssystem när som helst, men för de flesta ansökningarna anges tidsfrister som följer tidsplanen för stödbeslutsmöten.

Så här ansöker du om stöd Stödguider

Arkivet

Stipendium för manuskript

Stipendium för manuskript

Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / fiktionsfilmer och -serier

Ansökningstiden upphör: 9.8.2022

Beslut: Besluten meddelas senast 21.10.2022.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / dokumentärfilmer

Ansökningstiden upphör: 9.8.2022

Beslut: Besluten meddelas senast 21.10.2022.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / fiktionsfilmer och -serier

Ansökningstiden upphör: 25.10.2022

Beslut: Besluten meddelas senast 23.12.2022.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / dokumentärfilmer

Ansökningstiden upphör: 25.10.2022

Beslut: Besluten meddelas senast 23.12.2022.

Läs mera

Produktion

Utvecklingsstöd

Ansökningsinformation: Utvecklingsstöd

Ansökningstiden upphör: 9.8.2022

Beslut: Besluten meddelas senast 14.10.2022.

Läs mera

Ansökningsinformation: Utvecklingsstöd

Ansökningstiden upphör: 25.10.2022

Beslut: Besluten meddelas senast 23.12.2022.

Läs mera

Slate-utvecklingsstöd

Inga pågående ansökningsomgångar

Produktionsstöd

Ansökningsinformation: Produktionsstöd

Ansökningstiden upphör: 9.8.2022

Beslut: Besluten meddelas senast 14.10.2022.

Läs mera

Ansökningsinformation: Produktionsstöd

Ansökningstiden upphör: 25.10.2022

Beslut: Besluten meddelas senast 23.12.2022.

Läs mera

50/50-produktionsstöd

Inga pågående ansökningsomgångar

Visning och distribution

Marknadsföring- och distributionsstöd

Inga pågående ansökningsomgångar

Syntolkning och textning för nedsatt hörsel

Inga pågående ansökningsomgångar

Importstöd

Inga pågående ansökningsomgångar

Verksamhetsstöd för biografer

Inga pågående ansökningsomgångar

Anskaffning av utrustning och renovering

Inga pågående ansökningsomgångar

Utbildningsstöd

Ansökningsinformation: Utbildningsstöd

Beslut: Ansökan om utbildningsstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Verksamhetsstöd för filmfestivaler

Inga pågående ansökningsomgångar

Kulturexport

Projektstöd för kulturexport

Ansökningsinformation: Projektstöd för kulturexport

Beslut: Ansökan om projektstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Materialstöd för kulturexport

Ansökningsinformation: Materialstöd för kulturexport

Beslut: Ansökan om materialstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Resebidrag för kulturexport

Ansökningsinformation: Resebidrag för kulturexport

Beslut: Ansökan om resebidrag är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Främjande av annan filmkultur

Främjande av annan filmkultur

Inga pågående ansökningsomgångar

Arkivet för ansökningsinformation:

Arkivet