Ansökningsinformation

För stöd som är öppna för ansökan publiceras separat ansökningsinformation för varje handläggningsomgång. Ansökan om stöd kan lämnas in via stiftelsens ansökningssystem när som helst, men för de flesta ansökningarna anges tidsfrister som följer tidsplanen för stödbeslutsmöten.

Så här ansöker du om stöd Stödguider

Arkivet

Stipendium för manuskript

Stipendium för manuskript

Inga pågående ansökningsomgångar

Produktion

Utvecklingsstöd

Inga pågående ansökningsomgångar

Slate-utvecklingsstöd

Inga pågående ansökningsomgångar

Produktionsstöd

Inga pågående ansökningsomgångar

50/50-produktionsstöd

Inga pågående ansökningsomgångar

Extra produktionsstöd för filmproduktioner

Ansökningsinformation: Extra produktionsstöd för filmproduktioner (Covid-19-pandemin)

Ansökningstiden upphör: 1.11.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 50.

Läs mera

Stöd för produktionsbolag (Covid-19-pandemi)

Ansökningsinformation: Stöd till filmproduktionsbolag vars premiärfilmer har drabbats av ekonomiska förluster på grund av restriktioner under pandemiperioden (Covid-19-pandemi)

Ansökningstiden upphör: 1.11.2021

Beslut: Besluten fattas vecka 50.

Läs mera

Visning och distribution

Marknadsföring- och distributionsstöd

Inga pågående ansökningsomgångar

Syntolkning och textning för nedsatt hörsel

Inga pågående ansökningsomgångar

Importstöd

Inga pågående ansökningsomgångar

Marknadsföring och distribution för digitala plattformar

Ansökningsinformation: Marknadsförings- och distributionsstöd för digitala plattformar

Ansökningstiden upphör: 29.10.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 50.

Läs mera

Extra verksamhetsstöd till filmdistributörer

Ansökningsinformation: Extra verksamhetsstöd till filmdistributörer

Ansökningstiden upphör: 1.11.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 50.

Läs mera

Verksamhetsstöd för biografer

Inga pågående ansökningsomgångar

Anskaffning av utrustning och renovering

Ansökningsinformation: Stöd för anskaffning av utrustning och renovering

Ansökningstiden upphör: 5.11.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 50.

Läs mera

Extra verksamhetsstöd för biografer

Ansökningsinformation: Extra verksamhetsstöd till biografer

Ansökningstiden upphör: 1.11.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 50.

Läs mera

Utbildningsstöd

Ansökningsinformation: Utbildningsstöd

Beslut: Ansökan om utbildningsstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Verksamhetsstöd för filmfestivaler

Inga pågående ansökningsomgångar

Kulturexport

Projektstöd för kulturexport

Ansökningsinformation: Projektstöd för kulturexport

Beslut: Ansökan om projektstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Materialstöd för kulturexport

Ansökningsinformation: Materialstöd för kulturexport

Beslut: Ansökan om materialstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Resebidrag för kulturexport

Ansökningsinformation: Resebidrag för kulturexport

Beslut: Ansökan om resebidrag är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Främjande av annan filmkultur

Främjande av annan filmkultur

Inga pågående ansökningsomgångar

Arkivet för ansökningsinformation:

Arkivet