Ansökningsinformation

För de stöd som är öppna för ansökan publiceras separat ansökningsinformation för varje handläggningsomgång. Ansökan om stöd kan lämnas in via stiftelsens ansökningssystem när som helst, men för de flesta ansökningarna anges tidsfrister som följer tidsplanen för stödbeslutsmötena.

Så här ansöker du om stöd Stödguider

Tidigare ansökningsinformation

Ansökningsomgång där ansökningstid har gått ut finns på arkivsidan.

Arkivet

Stipendium för manuskript

Stipendium för manuskript

Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / fiktionsfilmer och -serier

Ansökningstiden upphör: 7.8.2024

Beslut: Besluten meddelas senast 18.10.2024.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / dokumentärfilmer

Ansökningstiden upphör: 7.8.2024

Beslut: Besluten meddelas senast 18.10.2024.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / fiktionsfilmer och -serier

Ansökningstiden upphör: 23.10.2024

Beslut: Besluten meddelas senast 16.12.2024.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / dokumentärfilmer

Ansökningstiden upphör: 23.10.2024

Beslut: Besluten meddelas senast 16.12.2024.

Läs mera

Produktion

Utvecklingsstöd

Ansökningsinformation: Utvecklingsstöd

Ansökningstiden upphör: 6.8.2024

Beslut: Besluten meddelas senast 11.10.2024.

Läs mera

Ansökningsinformation: Utvecklingsstöd

Ansökningstiden upphör: 22.10.2024

Beslut: Besluten meddelas senast 20.12.2024.

Läs mera

Slate-utvecklingsstöd

Inga pågående ansökningsomgångar

Produktionsstöd

Ansökningsinformation: Produktionsstöd

Ansökningstiden upphör: 6.8.2024

Beslut: Besluten meddelas senast 11.10.2024.

Läs mera

Ansökningsinformation: Produktionsstöd

Ansökningstiden upphör: 22.10.2024

Beslut: Besluten meddelas senast 20.12.2024.

Läs mera

50/50-produktionsstöd

Inga pågående ansökningsomgångar

Visning och distribution

Marknadsföring- och distributionsstöd

Ansökningsinformation: Marknadsförings- och distributionsstöd för långa fiktionsfilmer

Ansökningstiden upphör: 7.8.2024

Beslut: Besluten meddelas senast 11.10.2024.

Läs mera

Ansökningsinformation: Marknadsförings- och distributionsstöd för dokumentär- och kortfilmer

Ansökningstiden upphör: 7.8.2024

Beslut: Besluten meddelas senast 11.10.2024.

Läs mera

Ansökningsinformation: Marknadsförings- och distributionsstöd för långa fiktionsfilmer

Ansökningstiden upphör: 23.10.2024

Beslut: Besluten meddelas senast 20.12.2024.

Läs mera

Ansökningsinformation: Marknadsförings- och distributionsstöd för dokumentär- och kortfilmer

Ansökningstiden upphör: 23.10.2024

Beslut: Besluten meddelas senast 20.12.2024.

Läs mera

Syntolkning och textning för nedsatt hörsel

Ansökningsinformation: Stöd för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel

Beslut: Ansökan är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Importstöd

Ansökningsinformation: Importstöd

Ansökningstiden upphör: 27.8.2024

Beslut: Besluten meddelas senast 18.10.2024.

Läs mera

Verksamhetsstöd för biografer

Inga pågående ansökningsomgångar

Anskaffning av utrustning och renovering

Ansökningsinformation: Stöd för anskaffning av utrustning och renovering

Ansökningstiden upphör: 7.8.2024

Beslut: Besluten meddelas senast 11.10.2024.

Läs mera

Utbildningsstöd

Ansökningsinformation: Utbildningsstöd

Beslut: Ansökan om utbildningsstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Verksamhetsstöd för filmfestivaler

Inga pågående ansökningsomgångar

Kulturexport

Projektstöd för kulturexport

Ansökningsinformation: Projektstöd för kulturexport

Beslut: Ansökan om projektstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Projektstöd för kulturexport / biografdistribution

Ansökningsinformation: Riktat projektstöd för internationell biografdistribution

Beslut: Ansökan om projektstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Material- och marknadsföringsstöd för kulturexport

Ansökningsinformation: Material- och marknadsföringsstöd för kulturexport

Beslut: Ansökan om material- och marknadsföringsstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Resebidrag för kulturexport

Ansökningsinformation: Resebidrag för kulturexport

Beslut: Ansökan om resebidrag är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Främjande av annan filmkultur

Främjande av annan filmkultur

Inga pågående ansökningsomgångar

Arkivet för ansökningsinformation:

Arkivet