Finlands filmstiftelses principer för tryggare miljö

Dessa är Finlands filmstiftelses principer för en tryggare miljö. De har utarbetats utgående från olika exempel. Vi uppdaterar dem alltid efter behov och då vi lär oss nytt. Vi har uppdaterat denna sida senast 24.8.2022.

Begreppet tryggare miljö innebär ett samhälleligt försök att skapa praxis som får alla människor som deltar i en organisations verksamhet att känna sig trygga. Vi försöker ta ansvar för alla besvärliga situationer och hantera konflikter istället för att bara tolerera dem. Vi förstår att det inte går att garanterat skapa en helt trygg miljö för riktigt alla, men vi eftersträvar att fokusera på detta när ett evenemang ordnas.

När du kontaktar Finlands filmstiftelse har du rätt till en inkluderande och trygg miljö och kontakt. Du ansvarar också själv för tryggheten i sådana lokaler som du använder tillsammans med andra.

Antagande och generalisering

Det är naturligt att anta något om andra människor men det är viktigt att vara medveten om det och att vara öppen och lyhörd.

Anta inte att dina egna erfarenheter är andras erfarenheter. Tala bara om dina egna erfarenheter.

Du kan inte känna till en annan persons erfarenheter om att röra sig i världen, kön, sexualitet, klassbakgrund, livssituation eller identitet. Alla skillnader syns inte utanpå: tala inte om minoriteter och anta att det inte finns någon som tillhör sådana.

Förstå att alla misstar sig ibland trots goda avsikter. Ta ansvar för dina fel och be om ursäkt. Ta själv reda på fakta och anta inte att människor som hör till minoriteter upplyser dig.

Respekt

Visa respekt mot alla anställda vid filmstiftelsen och människor som du möter inom filmstiftelsen eller under stiftelsens evenemang eller på nätet. Ifrågasätt inte olikheter utan låt människor vara sig själva. Beakta människornas avvikande åsikter, föreställningar och perspektiv, och att det odelade människovärdet tillhör alla. Identifiera och var medveten om sådant som du inte vet mycket om eller som du inte har erfarenhet av.

Ofreda ingen verbalt genom att fråga ut hen om privatsaker, röra hen, stirra på hen eller hyscha ner hen. Respektera människornas fysiska och emotionella gränser.

Evenemang

Vi informerar om våra evenemang på flera språk, i många kanaler och tillgängligt. I våra evenemang kan man i huvudsak delta även på distans. Vi strävar efter att till exempel se till att lokalen är så tillgänglig som möjligt och att alla i mån av möjlighet kan se, höra eller på annat sätt förnimma och delta i våra evenemang. Vi undviker könsrelaterat språk.

Ge alla utrymme att få sin röst hörd och respektera andra.

Sträva efter att prata så att alla hänger med. Använd i mån av möjlighet ett språk som inte utesluter och sträva efter att diskutera och agera utan att attackera.

Vi informerar i förväg när det fotograferas under våra evenemang och vi erbjuder en möjlighet att delta utan att bli fotograferad. Om du vill fotografera under våra evenemang ska du be om lov i förväg.

Onlinemiljöer

Dessa anvisningar gäller även för onlinemiljöer. Kommentera i filmstiftelsens sociala medier genom att använda respektfullt språk. Osakliga kommentarer som riktas mot en person eller grupper raderas.

Vem ska jag kontakta om jag stöter på osakligt bemötande vid filmstiftelsen?

Kundserviceansvarig Helinä Kuusela: helina.kuusela@ses.fi

Varje anställd vid filmstiftelsen har förbundit sig att framföra respons på osakligt bemötande eller diskriminering till stiftelsens ledningsgrupp.

Det går att ge anonym respons med responsblanketten:

Ge respons

Respons på dessa anvisningar om en tryggare miljö kan skickas till kommunikationsspecialist Marjo Pipinen, marjo.pipinen@ses.fi, tfn 09 6220 3020.

Källförteckning

Vid utarbetandet av denna anvisning har vi utnyttjat Kultur för alla-servicens, Bildkonstakademins, Ruskeat tytöt-medias och Finlands fotografiska museums anvisningar om en tryggare miljö. Filmstiftelsens arbetarskyddskommission har handlagt anvisningarna på sitt möte och filmstiftelsens personal har fått kommentera anvisningarna. Vi vill tacka Inari Nikkanen för det bakgrundsarbete som hen gjort för anvisningarna.

Resurser

Filmstiftelsens webbplats om ansvarsfullhet 

Arbetarskyddscentralens sida Elokuva- ja TV-tuotantoalan työhyvinvoinnin erityispiirteitä (på finska)

Anvisning för förebyggandet av sexuellt trakasseri inom film- och TV-branschen (pdf)

Anvisningar för intima scener inom kameraarbetet (pdf)

Tillgänglighetsanvisning för biografer (pdf)

Internationella samiska filminstitutets riktlinjer för arbetande med samer och den samiska kulturen (på engelska)

Ytterligare information

Källa: Finlands fotografiska museum

Vad är diskriminering?

Diskriminering är orättvist eller fördomsfullt bemötande av olika människogrupper eller en enskild person med koppling till en eller flera av följande diskrimineringsgrunder:

 • kön
 • transidentitet eller icke-normativt könsuttryck
 • kulturell eller etnisk bakgrund
 • religion eller annan övertygelse
 • funktionell förmåga
 • sexuell läggning
 • ålder
 • nationalitet
 • ursprung
 • språk
 • utseende
 • klass/socioekonomisk bakgrund

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Bristande tillgänglighet, trakasseri, sexuella trakasserier och uppmaning till diskriminering är också former av diskriminering.

Vad är trakasserier och osakligt uppförande?

Trakasserier eller osakligt uppförande kan vara aggressiv påtryckning, hotelser, mobbning, isolering eller skrämsel. Sexuella trakasserier är ett beteende som karaktäriseras av oönskade och opassande sexuella kommentarer eller fysiskt närmande i en social situation.