Utlåtande om webbplatsens tillgänglighet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.ses.fi och tukihakemus.ses.fi och har uppdaterats 12.9.2022. Tjänsten regleras av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken offentliga webbtjänster måste vara tillgängliga. Tjänstens tillgänglighet har bedömts av webbplatsens leverantör.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller alla krav.

Filmstiftelsens system för ansökan om stöd

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven (WCAG-kriterierna 2.1, nivåerna A och AA).

Innehåll och funktioner som inte ännu är helt tillgängliga:

Rubriknivåerna framskrider inte i ordning på alla sidorna och på en del sidor fattas den första nivåns rubrik (WCAG 1.3.1).

Respons

Upptäckte du en brist i tillgängligheten av vår digitala tjänst? Kontakta oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Du kan lämna respons via webbformuläret, skicka e-post till adressen ses@ses.fi eller ringa oss på 09 6220 300.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, vänligen lämna först respons till oss, webbplatsadministratören. Det kan dröja upp till 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret som du får eller om du inte har fått något svar alls inom två veckor kan du anmäla ärendet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur du anmäler och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000