Kreativa Europa / Media

Europeiska unionen stöder europeiskt samarbete i den audiovisuella sektorn, kultursektorn och de kreativa sektorerna genom Kreativa Europa -programmet.

Ur Europeiska Unionens Kreativa Europa -program beviljas stöd till den audiovisuella sektorn.

Kreativa Europa / Media Desk, det finska informationskontoret, svarar för Media-delprogrammets information och rådgivning i Finland. På deras webbplats finns också förteckningar över europeiska samproduktionsforum och internationell fortbildning i den audiovisuella industrin.

Informationskontorets hemsidor