Kontaktuppgifter

Finlands filmstiftelse

Öppettider: måndag till fredag klo 9:00–16:00.

tel. (09) 6220 300
ses(at)ses.fi

Personal

Ge respons

Adress:
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors

Tillgänglighet

Kino K13

Besöksadress: Skatuddskajen 11 A, Skatudden, Helsingfors
Postadress: Finlands filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors

tel. (09) 6220 3027
kinok13@ses.fi

Kino K13 tillgänglighet

Filmstiftelsen i sociala medier

Facebook
Instagram
Twitter

Faktureringsuppgifter

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

Faktureringsuppgifter

Namn: Suomen elokuvasäätiö sr
FO-numret: 0202113-9
VAT-nummer (Kino K13 & egendom): FI02021139

E-faktureringsadress: 003702021139
Förmedlare: Maventa
Förmedlarkod:

 • Om er förmedlare är en operator (t.ex. Itella, Basware), är förmedlarkoden 003721291126.
 • Om er förmedlare är en bank (t.ex. Nordea, Osuuspankki), är förmedlarkoden DABAFIHH.

Faktureringsadress

SES Suomen elokuvasäätiö
02021139
PL 100
80020 KOLLEKTOR SCAN

Tillgänglighet

Adress: Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors
Anordning för personlyft finns i östra ändan av byggnaden, adress: Skatuddskajen 11 B, 00160 Helsingfors

Ytterligare uppgifter om Filmstiftelsens tillgänglighet:
Telefon: (09) 6220 300
Epost: ses(at)ses.fi

Finlands filmstiftelses kontor ligger på Skatudden i en magasinbyggnad från 1800-talet. Största delen av stiftelsens utrymmen är belägna i byggnadens andra våning och någon hiss finns tyvärr inte. Möten kan vid behov ordnas i första våningen, där det finns en anordning för personlyft.

personlift

Kollektivtrafik:

Spårvagn 4, 4H och 5 från centrum

 • stig av på Köpmansgatans hållplats på Kronobergsgatan
 • fortsätt österut längs Kronobergsgatan (mot spårvagnens håll) ca 120 m
 • sväng till höger till Lilla Hamngatan
 • fortsätt längs Lilla Hamngatan över Kanalgatan
 • det är sex trappsteg till ingången
 • ifall du behöver anordning för personlyft, fortsätt förbi byggnaden och vänd till vänster till Skatuddskajen
 • fortsätt ca 50 m längs Skatuddskajens gångväg (till Skatuddskajen 11B)

Parkeringsplatser: 

Det finns avgiftsbelagda p-platser vid husets östra ända (mellan Kanalgatan och Skatuddskajen)

Filmstiftelsen har 8 egna bilplatser vid den västra ändan av huset. På veckosluten och kvällarna finns där oftast lediga platser, men under veckodagarna är det vanligtvis fullsatt. Om ni använder dessa platser skall ni alltid komma överens om det med stiftelsens personal.

Parkeringsplatserna är inte hinderfria. Observera också att parkeringsplatserna på Skatudden ofta är upptagna.

Anordning för personlyft:

Anordningen finns i östra ändan av stiftelsens byggnad, vid Skatuddskajen 11 B. En ca 30 m lång och 180 cm bred lastkaj försedd med staket och tak leder till Kino K13:s dörr från anordningen för personlyft.

Anordningen för personlyft är låst. Vänd dig till vår personal ifall du vill använda den. Vänligen kontakta: kinok13@ses.fi, tel. 09 6220 3027

Vid Kino K13:s dörr finns en tröskel på 10 cm. Våra stora dörrar öppnas inte automatiskt. Vår personal hjälper vid behov.

WC:

I Kino K13:s lobby finns en hinderfri WC, som inte uppfyller alla kriterier för tillgänglighet:

 • dörröppningen är 80 cm bred
 • armstöd finns bara till höger om själva toalettstolen och mellanrummet mellan stödet och väggen är bara 70 cm

Upphovsrätt på ses.fi-webbplatsen

Det finns upphovsrättsligt skyddat material på vår webbplats. Upphovsrätten hanteras av Finlands filmstiftelse.

Upphovsmännen till de bilder och texter som används på vår webbplats finns angivna. Man får fritt skriva ut och kopiera bild- och textmaterial för eget bruk, i korta citat och i undervisningssyfte. För annat bruk eller syfte, kontakta vänligen innehavaren av upphovsrätten: ses@ses.fi

Ytterligare uppgifter om upphovsrätten: kopiosto.fi