Internationella samproduktioner

Filmstiftelsens produktionsstöd beviljas även till internationella samproduktioner där ett finländskt produktionsbolag medverkar antingen som huvudproducent eller som minoritetsland.

Internationella samproduktioner inom genren fiktion, dokumentär och animation kan ansöka om Finlands filmstiftelses produktionsstöd när ett finländskt produktionsbolag medverkar i produktionen. Stöd beviljas även till samproduktioner där ett finländskt produktionsbolag medverkar som minoritetsland.

Samproduktioner med Finland som minoritetsland som uppfyller stödkriterierna bör ha:

  • En finländsk medproducent som förvaltar produktionens distributionsrättigheter i Finland.
  • Finländsk kompetens i antingen konstnärligt arbete eller produktionsarbete.
  • Någon slags distribution i Finland.

Stödansökan lämnas alltid in av den finländska medproducentens produktionsbolag.

Ytterliga bedömningskriterier för ansökningarna:

  • Produktionens relevans för den finländska publiken.
  • Kontinuiteten i samarbetet mellan de medverkande parterna.

Vi stöder årligen 8–10 minoritetssamproduktioner med ungefär en miljon euro. De enskilda stödbeloppen varierar mellan omkring 50 000 euro och 300 000 euro beroende på projektets budget och storleken på det finländska bidraget.

Läs mera om produktionsstöd:

Ansökningsinformation Stödguide

Filmkonsulent för minoritetssamproduktioner:

Kari Paljakka

filmkonsulent

• utvecklings- och produktionstöd för fiktiva långfilmer och internationella samproduktioner med finsk minoritetsproducent
• slate-utvecklingsstöd
• 50/50-produktionsstöd

+358 9 6220 3012