Internationella samproduktioner

Filmstiftelsens produktionsstöd beviljas även till internationella samproduktioner där ett finländskt produktionsbolag medverkar antingen som huvudproducent eller i en minoritetsroll.

Internationella samproduktioner inom genrerna fiktion, dokumentär och animation kan ansöka om Finlands filmstiftelses produktionsstöd förutsatt att ett finländskt produktionsbolag medverkar i produktionen. Stöd beviljas även till samproduktioner där ett finländskt produktionsbolag medverkar i en minoritetsroll.

För att uppfylla stödkriterierna i de fall där de finländska representanterna i en samproduktion är i minoritet krävs följande:

  • En finländsk medproducent som förvaltar produktionens distributionsrättigheter i Finland.
  • Finländsk kompetens i antingen konstnärligt arbete eller produktionsarbete.
  • Någon slags distribution i Finland.

Stödansökan lämnas alltid in av den finländska medproducentens produktionsbolag.

Ytterligare bedömningskriterier för ansökningarna:

  • Produktionens relevans för den finländska publiken.
  • Kontinuiteten i samarbetet mellan de medverkande parterna.

Vi stöder årligen 8–10 minoritetssamproduktioner med ungefär en miljon euro. De enskilda stödbeloppen varierar mellan omkring 50 000 euro och 300 000 euro beroende på projektets budget och storleken på det finländska bidraget.

Läs mera om produktionsstöd:

Ansökningsinformation Stödguide

Filmkonsulent för minoritetssamproduktioner:

Kirsi Hatara

filmkonsulent

• utvecklings- och produktionstöd för fiktiva långfilmer
• minoritets-samproduktioner
• utvecklingstöd för serier (avsnitt minst 22 minuter)
• slate-utvecklingsstöd
• 50/50-produktionsstöd

+358 9 6220 3029

Iris Olsson

filmkonsulent

• stipendium för manuskript till dokumentärfilmer och -serier
• utvecklingsstöd för dokumentärfilmer och -serier, kortfilmer, animerade och dramaserier (avsnitt under 22 minuter)
• produktionsstöd för dokumentärfilmer och -serier, kortfilmer, animerade serier

+358 9 6220 3022

Eero Tammi

filmkonsulent

• stipendium för manuskript till dokumentärfilmer och -serier
• utvecklingsstöd för dokumentärfilmer och -serier, kortfilmer, animerade och dramaserier (avsnitt under 22 minuter)
• produktionsstöd för dokumentärfilmer och -serier, kortfilmer, animerade serier

+358 9 6220 3025