Finlands filmstiftelses ansökningssystem

Alla Finlands filmstiftelses stöd ansöks via ansökningssystemet. Inloggning till systemet sker med hjälp av Suomi.fi-identifikation.

tukihakemus.ses.fi

Filmstiftelsen kan bevilja stöd endast för professionell verksamhet inom filmbranschen. Bekanta dig med ansökningsinformationen och stödguiden innan du lämnar in din ansökan.

Observera gärna också att ansökningssystemet belastas hårt under den sista ansökningsdagen. Vi rekommenderar att fylla i ansökan i god tid!

Inloggning på systemet

Inloggningen till ansökningssystemet sker med hjälp av Suomi.fi-identifikation som är en gemensam identifikationstjänst för den offentliga förvaltningen. Tjänsten används i myndigheternas elektroniska tjänster där användaren måste identifieras på ett tillförlitligt sätt.

Användaren kan identifiera sig med sina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Efter inloggningen skall man välja om man agerar som representant för ett företag eller en sammanslutning, eller som personkund.

Mer information om inloggning

Det går inte att logga in i det nya ansökningssystemet med gamla kundnummer.

Användning av ansökningssystemet

Uppgifter om sökanden

Du kan modifiera dina uppgifter i vyn Uppgifter om sökanden.

I vyn Ändra uppgifterna om sökanden kan du uppdatera dina uppgifter. Kom ihåg att spara ändringarna.

Kontonummer är en Uppgift om sökanden.
Lägg till ditt kontonummer i Uppgifter om sökanden, det behöver inte i fortsättningen läggas till i varje ansökan separat.

Sökandens bilagor

I vyn Sökandens bilagor laddar man upp handlingar gällande ett företag eller en registrerad sammanslutning till mappar som är namngivna enligt dem.

Du kan inte ta bort de filer som du har laddat upp men du kan lägga till nya. Sökandens bilagor krävs inte av personkunder.

Att fylla i en stödansökan

Ansökan består av:

  1. ansökningsblanketten
  2. ansökningsbilagor
  3. sökandens bilagor (gäller inte personkunder som ansöker om stipendium eller stöd)

Välj Gör en ny ansökan i vyn Ansökningar.

Välj stödkategori i rullgardinsmenyn och tryck på Gör en ny ansökan.

  1. Fyll i ansökningsblanketten. Kom ihåg att spara blanketten efter att du har fyllt i den. Ansökan kan även sparas som utkast som senare kan kompletteras innan du skickar in den.
  2. Lägg till bilagor till ansökan.

Bekanta dig med de uppgifter som behövs för ansökan och bilagorna med hjälp av anvisningarna i högra kanten av sidan.

  1. Kontrollera och skicka in ansökan. Du kan skicka in ansökan när alla obligatoriska bilagor har laddats upp.

OBS: Från och med år 2022 löper ansökningstiden ut klockan 16:00 den dagen som ansökningarna skall lämnas in.

Bilagor

För de bilagor som krävs ska du använda Finlands filmstiftelses dokumentmallar.

Man måste kunna öppna text- och tabellfiler med Microsoft-produkter. Tillåtna filformat är doc, docx, rtf, pdf, txt, xls, xlsx, csv och xml. Bilagor kan vara max. 50 MB.

Blanketter

Bilagor som krävs för ansökan läggs till med funktionen Ladda upp en ny bilaga:

  1. Välj bilagetypen i rullgardinsmenyn.
  2. Välj den fil som ska bifogas från din dator och ladda upp bilagan.

Alla obligatoriska bilagor ska ha laddats upp innan du kan skicka in ansökan.

Du kan lägga till bilagor efter att ha skickat in ansökan, men uppgiften om den nya bilagan förmedlas inte automatiskt till filmstiftelsen utan kräver att du meddelar den föredragande som behandlar din ansökan.

Kom ihåg att spara sidovyn!

Skicka

Kom ihåg att skicka in din ansökan genom att trycka på knappen Skicka in ansökan.

Efter att du har skickat in ansökan kan du inte längre ändra uppgifterna i ansökan eller ta bort bilagor. Du kan bifoga bilagor till en inlämnad ansökan, men de förmedlas inte automatiskt till filmstiftelsen, så du bör separat meddela den person som behandlar din ansökan.

I vyn Stödansökan kan du kontrollera alla ansökningar som du har sparat. Deras status är Inte skickad. När ansökan har skickats in, ser du i listan det datum då ansökan skickats in.

Beslut

När filmstiftelsen har fattat beslut om stöd, ser du det i stödansökans vy Beslut.

När beslutet är klart delger vi det också per e-post till den adress du har angett i Uppgifterna om sökanden.

Bilagor-vyn: Bilagefiler

Utvecklings- och produktionsstöd:

Efter beslutsfattandet stängs mappen Bilagorna till ansökan. Ladda upp bilagorna till stödavtalet till mappen Avtalsbilagor.

Efter att ha ingått stödavtalet, ladda upp de bilagor som gäller uppföljning och utredning av användning av stödet till mappen Rapportering och slutrapport.

Alla andra stödformer:

När beslutet är klart stängs mappen Bilagorna till ansökan. Ladda upp de bilagor som gäller uppföljning och utredning av användning av stödet till mappen Rapportering och slutrapport.

Vid eventuella problemsituationer

Om du stöter på problem när du använder ansökningssystemet bör du stänga alla flikar i webbläsaren och logga in på nytt.

Frågor gällande tekniska problem kan riktas till: hakemukset@ses.fi

För andra frågor gällande din ansökan, se ansvarsområdena nedan.

Pirjo Koskelo

produktionscontroller

• behandling av ansökningar och stödavtal: produktions- och slate-utvecklingsstöd

+358 9 6220 3031

Mira Kupari

produktionskoordinator

• vikariat 10.1–30.9.2024
• behandling av ansökningar, stödavtal: utvecklingsstöd

+358 9 6220 3014

Susanna Haarla

produktionskoordinator

• behandling av ansökningar: stipendium för manuskript
• behandling av ansökningar och stödavtal: produktionsstöd för kort- och dokumentärfilmer

+358 9 6220 3033

Ilmari Arnkil

visnings- och distributionsspecialist

• stöd för biografer, distribution och festivaler

+358 9 6220 3035

Jenni Domingo

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för fiktiva långfilmer
• resebidrag och material- och marknadsföringsstöd för fiktiva långfilmer

+358 9 6220 3032

Anni Asikainen

planerare av kulturexport

• vikariat fr.o.m. 8.1.2024
• festivalstrategi för dokumentärfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för dokumentärfilmer

+358 9 6220 3049

Otto Suuronen

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för kortfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för kortfilmer
• kortfilmvisningar i Kino K13
• kurator för kortfilmvisningar

+358 9 6220 3019

Jussi-Pekka Isoviita

övervakare av IT-system

• dataförvaltning
• IT-system och utrustning

+358 9 6220 3052