Personal

Ledning

Lasse Saarinen

direktör

+358 9 6220 3023

Administration

Niina Otva

förvaltningschef

• ekonomi och administration
• direktörens suppleant

+358 9 6220 3028

Pirjo Harmainen

redovisningsexpert

• fakturering och betalningar (inkl. betalning av understöd)
• ekonomisk förvaltning (inkl. redovisning)
• slutrapporter: produktionsstöd, marknadsförings- och distributionsstöd, utvecklingsstöd, slate-utvecklingsstöd

+358 9 6220 3036

Kaisa Nirkkonen

ledningens specialmedarbetare

• direktörens assistent
• styrelsesekreterare

+358 9 6220 3017

Helinä Kuusela

koordinator för kontorstjänster

• kundservice
• e-postlista

+358 9 6220 300

Jussi-Pekka Isoviita

övervakare av IT-system

• dataförvaltning
• IT-system och utrustning

+358 9 6220 3052

Tomi Sonck

fastighetsansvarig

• fastighetsförvaltning

+358 9 6220 3015

Henri Gland

civiltjänstgörare

• kundservice

+358 9 6220 300

Produktion

Matti Paunio

produktionschef

• leder produktionsavdelningen
• internationella utbildnings- och finansieringsprojekt
• representant för Finland i Eurimages-fonden
• stöd för främjande av annan filmkultur

+358 09 6220 3038

Pirjo Koskelo

produktionscontroller

• behandling av ansökningar och stödavtal: produktions- och slate-utvecklingsstöd

+358 9 6220 3031

Mira Kupari

produktionskoordinator

• vikariat 10.1–30.9.2024
• behandling av ansökningar, stödavtal: utvecklingsstöd

+358 9 6220 3014

Susanna Haarla

produktionskoordinator

• behandling av ansökningar: stipendium för manuskript
• behandling av ansökningar och stödavtal: produktionsstöd för kort- och dokumentärfilmer

+358 9 6220 3033

Ilona Vehmas

filmkonsulent

• stipendium för manuskript till fiktiva kort- och långfilmer, serier

+358 9 6220 3018

Iris Olsson

filmkonsulent

• stipendium för manuskript till dokumentärfilmer och -serier
• utvecklingsstöd för dokumentärfilmer och -serier, kortfilmer, animerade och dramaserier (avsnitt under 22 minuter)
• produktionsstöd för dokumentärfilmer och -serier, kortfilmer, animerade serier

+358 9 6220 3022

Eero Tammi

filmkonsulent

• stipendium för manuskript till dokumentärfilmer och -serier
• utvecklingsstöd för dokumentärfilmer och -serier, kortfilmer, animerade och dramaserier (avsnitt under 22 minuter)
• produktionsstöd för dokumentärfilmer och -serier, kortfilmer, animerade serier

+358 9 6220 3025

Kirsi Hatara

filmkonsulent

• utvecklings- och produktionstöd för fiktiva långfilmer
• minoritets-samproduktioner
• utvecklingstöd för serier (avsnitt minst 22 minuter)
• slate-utvecklingsstöd
• 50/50-produktionsstöd

+358 9 6220 3029

Ilkka Mertsola

filmkonsulent

• utvecklings- och produktionstöd för fiktiva långfilmer
• utvecklingstöd för serier (avsnitt minst 22 minuter)
• slate-utvecklingsstöd
• 50/50-produktionsstöd

+358 9 6220 3012

Tiina Kivelä

produktionskoordinator

• studieledighet 1.10.2023–30.9.2024
• behandling av ansökningar, stödavtal: utvecklingsstöd

Visning och distribution

Ilmari Arnkil

visnings- och distributionsspecialist

• stöd för biografer, distribution och festivaler

+358 9 6220 3035

Internationella avdelningen

Jaana Puskala

chef för internationella avdelningen

• leder internationell promotion
• stöd för kulturexport av fiktiva långfilmer

+358 9 6220 3026

Jenni Domingo

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för fiktiva långfilmer
• resebidrag och material- och marknadsföringsstöd för fiktiva långfilmer

+358 9 6220 3032

Otto Suuronen

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för kortfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för kortfilmer
• kortfilmvisningar i Kino K13
• kurator för kortfilmvisningar

+358 9 6220 3019

Anni Asikainen

planerare av kulturexport

• vikariat fr.o.m. 8.1.2024
• festivalstrategi för dokumentärfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för dokumentärfilmer

+358 9 6220 3049

Arttu Manninen

festivalkoordinator

• material till filmfestivaler

+358 44 491 9069

Suvi Railo

planerare av kulturexport

• på föräldraledighet
• festivalstrategi för dokumentärfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för dokumentärfilmer

Kommunikation och forskning

Reetta Hautamäki

kommunikationschef

• leder kommunikations- och forskningsverksamheten

+358 9 6220 3044

Marjo Pipinen

kommunikationsspecialist

• webbsidor, sociala medier, nyhetsbrev
• pressmeddelanden, bildförfrågningar
• filmkatalog, publikationer

+358 9 6220 3020

Petri Peltonen

statistik- och forskningssakkunnig

• filmstatistik, datainsamling
• koordinering av stiftelsens forskningsverksamhet

+358 9 6220 3034

Kino K13

Tomi Sonck

biografchef

• biografens ledning och teknik

+358 9 6220 3015

Reeta Onninen

biografansvarig

• teateruthyrning och fakturering
• biografmaskinist

+358 9 6220 3027

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman

verksamhetsledare

• förvaltning
• projektrådgivning
• föreläsningar, seminarier

+358 9 6220 3013

Inkeri Lundgren

informatör

• kommunikation och webbsidor
• projektrådgivning

+358 9 6220 3024