Personal

 

 

 

 

 

Ledning

Lasse Saarinen

direktör

+358 9 6220 300

Administration

Niina Otva

förvaltningschef

• ekonomi och administration
• direktörens suppleant

+358 9 6220 3028

Pirjo Harmainen

redovisningsexpert

• fakturering och betalningar (inkl. betalning av understöd)
• ekonomisk förvaltning (inkl. redovisning)
• slutrapporter: produktionsstöd, marknadsförings- och distributionsstöd, slate-utvecklingsstöd

+358 9 6220 3036

Kaisa Nirkkonen

ledningens specialmedarbetare

• direktörens assistent
• styrelsesekreterare

+358 9 6220 3017

Maarit Luukkonen

koordinator för kontorstjänster

• kundservice
• e-postlista

+358 9 6220 300

Jussi-Pekka Isoviita

övervakare av IT-system

• dataförvaltning
• IT-system och utrustning

+358 9 6220 3052

Tomi Sonck

fastighetsansvarig

• fastighetsförvaltning

+358 9 6220 3015

Produktion

Matti Paunio

produktionschef

• leder produktionsavdelningen
• internationella utbildnings- och finansieringsprojekt
• representant för Finland i Eurimages-fonden
• stöd för främjande av annan filmkultur

+358 09 6220 3038

Pirjo Koskelo

produktionscontroller

• behandling av ansökningar och stödavtal: produktions-, marknadsförings- och distributionsstöd för långfilmer och slate-utvecklingsstöd

+358 9 6220 3031

Susanna Haarla

produktionskoordinator

• behandling av ansökningar: stipendium för manuskript
• behandling av ansökningar och stödavtal: produktionsstöd för kortfilmer, dokumentärfilmer och serier

+358 9 6220 3033

Mira Kupari

produktionskoordinator

• behandling av ansökningar, stödavtal och slutrapporter: utvecklingsstöd

+358 9 6220 3014

Kaisu Isto

filmkonsulent

• stipendium för manuskript till fiktiva kort- och långfilmer, serier

+358 9 6220 3037

Iris Olsson

filmkonsulent

• stipendium för manuskript till dokumentärfilmer och -serier
• utvecklings- och produktionstöd för dokumentärfilmer och -serier, kortfilmer, animerade och dramaserier (avsnitt under 22 minuter)
• marknadsförings- och distributionsstöd för kort- och dokumentärfilmer

+358 9 6220 3022

Eero Tammi

filmkonsulent

• stipendium för manuskript till dokumentärfilmer och -serier
• utvecklings- och produktionstöd för dokumentärfilmer och -serier, kortfilmer, animerade och dramaserier (avsnitt under 22 minuter)
• marknadsförings- och distributionsstöd för kort- och dokumentärfilmer

+358 9 6220 3025

Sarita Koskelin

filmkonsulent

• utvecklings- och produktionstöd för fiktiva långfilmer
• utvecklingstöd för serier (avsnitt minst 22 minuter)
• marknadsförings- och distributionsstöd för fiktiva långfilmer
• slate-utvecklingsstöd
• 50/50-produktionsstöd

+358 9 6220 3029

Kari Paljakka

filmkonsulent

• utvecklings- och produktionstöd för fiktiva långfilmer och internationella samproduktioner med finsk minoritetsproducent
• marknadsförings- och distributionsstöd för fiktiva långfilmer
• slate-utvecklingsstöd
• 50/50-produktionsstöd

+358 9 6220 3012

Visning och distribution

Ulla Leisio

visnings- och distributionsspecialist

• vikariat 2.8.2021–28.2.2022
• stöd för biografer, distribution och festivaler

+358 9 6220 3035

Ilmari Arnkil

visnings- och distributionsspecialist

• föräldraledighet 3.7.2021–28.2.2022
• stöd för biografer, distribution och festivaler

Internationella avdelningen

Jaana Puskala

chef för internationella avdelningen

• leder internationell promotion
• stöd för kulturexport av fiktiva långfilmer

+358 9 6220 3026

Jenni Domingo

koordinator för kulturexport

• festivalstrategi för fiktiva långfilmer
• resebidrag för fiktiva långfilmer och materialstöd för kulturexport

+358 9 6220 3032

Suvi Railo

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för dokumentärfilmer
• resebidrag för dokumentärfilmer, projekt- och materialstöd för kulturexport

+358 9 6220 3021

Otto Suuronen

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för kortfilmer
• resebidrag för kortfilmer, projekt- och materialstöd för kulturexport
• kortfilmvisningar i Kino K-13
• kurator för kortfilmvisningar

+358 9 6220 3019

Arttu Manninen

assistent för kulturexport

• utskick av filmkopior

+358 44 491 9069

Kommunikation och forskning

Reetta Hautamäki

kommunikationschef

• leder kommunikations- och forskningsverksamheten

+358 9 6220 3044

Marjo Pipinen

kommunikationsspecialist

• webbsidor, sociala medier, nyhetsbrev
• pressmeddelanden, bildförfrågningar
• filmkatalog, publikationer

+358 9 6220 3020

Petri Peltonen

statistik- och forskningssakkunnig

• filmstatistik, datainsamling
• koordinering av stiftelsens forskningsverksamhet

+358 9 6220 3034

Kino K13

Tomi Sonck

biografchef

• biografs ledning och teknik

+358 9 6220 3015

Reeta Onninen

biografansvarig

• teateruthyrning och fakturering
• biografteknik
• barnföreställningar

+358 9 6220 3027

Kreativa Europa / Media

Kerstin Degerman

verksamhetsledare

• förvaltning
• projektrådgivning
• föreläsningar, seminarier

+358 9 6220 3013

Anni Rossi

informatör

• kommunikation och webbsidor

+358 9 6220 3024

Inkeri Lundgren

informatör

• på studieledighet
• kommunikation och webbsidor
• projektrådgivning