Internationell finansiering

Den internationella finansieringen utgör en markant del av de finländska filmproduktionernas finansiering. Filmstiftelsen hjälper produktionsbolag att hitta internationella samarbetspartner och -finansiärer.

Kreativa Europa / Media

Ur Europeiska Unionens program Kreativa Europa beviljas stöd till den audiovisuella sektorn. Informationskontoret Kreativa Europa / Media svarar för Media-delprogrammets information och rådgivning i Finland. På deras webbplats finns också förteckningar över europeiska samproduktionsforum.

Informationskontoret

Eurimages

Eurimages är en fond som fungerar inom ramen för Europarådet och delar ut stöd till internationella samproduktioner. Filmstiftelsens produktionschef representerar Finland i Eurimages.

Eurimages

Nordisk Film & TV Fond

Filmstiftelsen är en av Nordisk Film & TV Fonds finansiärer. Fonden, vars huvudkontor ligger i Oslo, stöder nordisk film- och serieproduktion.

NFTVF

New Dawn -fonden

Filmstiftelsen är med i New Dawn -fonden, vars målsättning är att göra det lättare för filmregissörer som representerar diskriminerade grupper att komma in i branschen. Fonden ger produktionsstöd till långa fiktions- och dokumentärfilmer.

New Dawn

Internationella samproduktioner i Norden

Nordisk Film & TV Fond har en webbsida om finansiering för samproduktioner i de nordiska länderna.

Co-producing with the Nordics

Ansvarig för internationella finansieringsprojekt:

Matti Paunio

produktionschef

• leder produktionsavdelningen
• internationella utbildnings- och finansieringsprojekt
• representant för Finland i Eurimages-fonden
• stöd för främjande av annan filmkultur

+358 09 6220 3038