Internationell finansiering

Den internationella finansieringen utgör en markant del av de finska filmproduktionernas finansiering. Filmstiftelsen hjälper produktionsbolag att hitta internationella samarbetspartner och -finansiärer.

Kreativa Europa / Media

Ur Europeiska Unionens Kreativa Europa -program beviljas stöd till den audiovisuella sektorn. Kreativa Europa / Media -informationskontor svarar för Media-delprogrammets information och rådgivning i Finland. På deras webbplats finns också förteckningar över europeiska samproduktionsforum.

Informationskontoret

Eurimages

Eurimages är en fond som fungerar inom ramen för Europarådet och delar ut stöd till internationella samproduktioner. Filmstiftelsens produktionschef representerar Finland i Eurimages.

Eurimages

Nordisk Film & TV Fond

Filmstiftelsen är en av Nordisk Film & TV Fonds finansiärer. Fonden, vars huvudkontor ligger i Oslo, stöder nordisk film- och serieproduktion.

NFTVF

New Dawn -fonden

Filmstiftelsen är med i New Dawn -fonden, som mål att göra det lättare för filmregissörer som representerar diskriminerade grupper att komma in på branschen. Fonden ger produktionsstöd till långa fiktions- och dokumentärfilmer.

New Dawn

International Sámi Film Institute

Filmstiftelsen finansierar det internationella samefilminstitutet, som främjar filmproduktion på samiska i Finland, Sverige, Norge och Ryssland. Institutet ligger i Kautokeino i Norge.

ISFI

Internationella samproduktioner i Norden

Nordisk Film & TV Fond har en webbsida om finansiering för samproduktioner i de nordiska länderna.

Co-producing with the Nordics

Ansvarig för internationella finansieringsprojekt:

Matti Paunio

produktionschef

• leder produktionsavdelningen
• internationella utbildnings- och finansieringsprojekt
• representant för Finland i Eurimages-fonden
• stöd för främjande av annan filmkultur

+358 09 6220 3038