Statistik och utredningar

Filmstiftelsen svarar för filmbranschens officiella statistik i Finland.

Vi ger ut omfattande statistik om vår egen verksamhet och om produktion, distribution och förevisning av filmer. I verksamheten beaktar vi aktuella frågor och behov av information som uppkommer i branschen och i samhället.

Därtill både gör och beställer vi studier och utredningar som gäller filmbranschen. Vi kan också agera partner i forskningsprojekt som utförs av andra. Man kan få bidrag till forskningsprojekt via stödet för främjande av annan filmkultur.

Filmstiftelsen följer i sin statistik kriterier definierade av Europeiska audiovisuella observatoriet, och deltar också i EFARN-nätverket för att utveckla statistiken inom filmbranschen.

I Finland samlar Nationella audiovisuella institutets bibliotek litteratur, studier och utredningar om filmbranschen och den audiovisuella branschen.

Finlands filmstiftelses dataskyddsbeskrivning för undersökningar

Finlands filmstiftelses dataskyddsbeskrivning för statistik

Filmår

Elokuvavuosi / Facts & Figures är filmstiftelses årliga statistikpublikation. Den ges ut på finska och engelska.

Elokuvavuosi / Facts & Figures

Biografernas publiksiffror

På svenska tillhandahåller vi listor över de inhemska filmernas publiksiffror:

En större databas med publiksiffror finns på finska:

 

Ordlista

 • Suomenkielinen nimi = Finsk titel
 • Alkuperäinen nimi = Originaltitel
 • Katsojat = Biobesök
 • Lipputulot = Kassaintäkter
 • Ensi-ilta = Premiär
 • Valmistumisvuosi = År för färdigställande
 • Ohjaajat = Regissörer
 • Tuotantomaat = Produktionländer
 • Lisätieto = Ytterligare information

Produktiondatabas

Vi har också en databas av produktioner som har fått produktionsstöd från Finlands filmstiftelse. Databasen finns på finska:

Tuotantotiedot

Ordlista

 • Elokuva = Film
 • Ohjaaja = Regissör
 • Tukivuosi = Stödår
 • Valmistumisvuosi = År för färdigställande
 • Tuen hakija = Sökande
 • Tuotantotuet € = Produktionstöd €
 • Budjetti = Budget
 • Lisätieto = Ytterligare information

Ytterligare information:

Petri Peltonen

statistik- och forskningssakkunnig

• filmstatistik, datainsamling
• koordinering av stiftelsens forskningsverksamhet

+358 9 6220 3034