Statistik och utredningar

Filmstiftelsen svarar för statistisk information om filmbranschen i Finland.

Vi ger ut omfattande statistik om vår egen verksamhet och om produktion, distribution och förevisning av filmer. I verksamheten beaktar vi aktuella frågor och behov av information som uppkommer i branschen och i samhället.

Därtill både gör och beställer vi studier och utredningar som gäller filmbranschen. Vi kan också agera partner i forskningsprojekt som utförs av andra. Man kan få bidrag till forskningsprojekt via stödet för främjande av annan filmkultur.

Filmstiftelsen följer i sin statistik kriterier definierade av Europeiska audiovisuella observatoriet, och deltar också i EFARN-nätverket för att utveckla statistiken inom filmbranschen.

I Finland samlar Nationella audiovisuella institutets bibliotek litteratur, studier och utredningar om filmbranschen och den audiovisuella branschen.

Finlands filmstiftelses dataskyddsbeskrivning för undersökningar

Finlands filmstiftelses dataskyddsbeskrivning för statistik

Ytterligare information:

Petri Peltonen

statistik- och forskningssakkunnig

• filmstatistik, datainsamling
• koordinering av stiftelsens forskningsverksamhet

+358 9 6220 3034