Finlands filmstiftelses logotyp och vinjett

Ladda ner logotyper

Logotyperna finns som JPG- och AI-filer på finska, engelska, svenska och nordsamiska.

Ladda ner alla filer (zip)

SES logo suomi (jpg)

SES logo svenska (jpg)

SES logo English (jpg)

SES logo saame (jpg)

Vinjett

En film som har fått produktionsstöd eller 50/50-produktionsstöd ska visa filmstiftelsens vinjett i förtexterna med övriga distributions-, finansierings- eller produktionsbolags vinjetter i alla distributionskanaler. Stiftelsens vinjett ska användas även om andra finansiärers vinjetter inte visas i förtexterna. Också den ljudlösa versionen av vinjetten får användas.

Serier och minoritetssamproduktioner som har fått produktionsstöd ska nämna Finlands filmstiftelse i produktionens förtexter, om även andra finansiärer och samarbetspartner nämns.

När filmstiftelsen har beviljat en film eller serie utvecklingsstöd, produktionsstöd eller marknadsföringsoch distributionsstöd är understödsmottagaren skyldig att i filmens eller seriens eftertexter visa stiftelsens aktuella logotyp och ett omnämnande av det beviljade stödet, till exempel Utvecklingsstöd/Finlands filmstiftelse åååå (beslutsår).

Ladda ner vinjetten

Frågor om vinjetten: kinok13@ses.fi

Stödsformer Finlands
filmstiftelses
logotyp +
omnämnande
av
understödet i
eftertexten
Finlands
filmstiftelses
logotyp i
marknadsföringsmaterial
Finlands
filmstiftelses
vinjett i
förtexterna
Omnämnande
av Finlands
filmstiftelse i
förtexten
Utvecklingsstöd x x    
Slate-utvecklinggstöd x x    
Produktionsstöd / film x x x  
Produktionsstöd / serier x x   x
Produktionsstöd / minoritetsamproduktion x x   x
50/50-produktionsstöd x x x  
Marknadsförings- och distributionsstöd x x    

Projektstöd för kulturexport:

Då stiftelsen har beviljat projektstöd är stödmottagaren skyldig att i möjligt material nämna det beviljade stödet med stiftelsens logo eller annan kredit, t.ex. “Finlands filmstiftelse har beviljat stöd för detta projekt”.