Finlands filmstiftelses logotyp och vinjett

Ladda ner logotyper

Logotyperna finns som PNG-, PDF-, SVG- och AI-filer på svenska, finska, engelska och nordsamiska.

Ladda ner alla filer (zip)

Finlands filmstiftelse

på svenska (png)

Suomen elokuvasäätiö

på finska (png)

Finnish Film Foundation

på engelska (png)

Suoma ealligovvavuođđudus

på nordsamiska (png)

Vinjett

Därtill är en film som fått produktionsstöd, bortsett från internationella minoritetssamproduktioner, skyldig att bifoga filmstiftelsens vinjett (logoanimation) i förtexterna tillsammans med andra distributions- och finansieringslogon eller produktionsbolags logon i alla distributionskanaler. Vinjetten ska också användas i inhemsk och nordisk distribution och i all festivaldistribution även i de fall, då andra finansiärers logon inte används i förtexterna. Skyldigheten gäller även kort- och dokumentärfilm.

Serier och minoritetssamproduktioner som har fått produktionsstöd ska nämna Finlands filmstiftelse i produktionens förtexter, om även andra finansiärer och samarbetspartner nämns.

Vinjetten ska också användas i förtexterna till filmer som digitaliserats med filmstiftelsens stöd.

Stiftelsens vinjett är ca elva sekunder lång och den kan användas med eller utan ljud. Vinjetten kan också förkortas så att den passar in i förtexterna, bara texten är läsbar. Vinjetten finns på finska, svenska och engelska. Man kan välja språkversion enligt filmkopia (t.ex. vinjetten på engelska för festivaldistributionskopia).

Ladda ner vinjetten på filmstiftelsens server:

Ladda ner vinjetten

Frågor om vinjetten: kinok13@ses.fi

Tryckt logo

Utöver vinjetten ska också stöd som stiftelsen beviljat fortfarande nämnas i filmens eller seriens sluttexter med aktuell logo. Beviljat stöd i sluttexterna ska också nämnas i de produktioner som fått enbart stiftelsens utvecklingsstöd eller stöd för marknadsföring och distribution. Stiftelsens logo ska synas i allt det marknadsföringsmaterial där andra finansiärers logon används.

 

Stödsformer Finlands
filmstiftelses
logotyp +
omnämnande
av
understödet i
eftertexten
Finlands
filmstiftelses
logotyp i
marknadsföringsmaterial
Finlands
filmstiftelses
vinjett i
förtexterna
Omnämnande
av Finlands
filmstiftelse i
förtexten
Utvecklingsstöd x x    
Slate-utvecklinggstöd x x    
Produktionsstöd / film x x x  
Produktionsstöd / serier x x   x
Produktionsstöd / minoritetsamproduktion x x   x
50/50-produktionsstöd x x x  
Marknadsförings- och distributionsstöd x x    
Projektstöd för kulturexport   x    
Stöd för digitalisering av inhemsk film   x x  
Verksamhetsstöd för filmfestivaler   x    
Stöd för främjande av annan filmkultur   x