Finlands filmstiftelses logotyp och vinjett

Ladda ner logotyper

Logotyperna finns som PNG-, PDF-, SVG- och AI-filer på svenska, finska, engelska och nordsamiska.

Ladda ner alla filer (zip)

Finlands filmstiftelse

på svenska (png)

Suomen elokuvasäätiö

på finska (png)

Finnish Film Foundation

på engelska (png)

Suoma ealligovvavuođđudus

på nordsamiska (png)

Vinjett

I en film som har beviljats produktionsstöd (bortsett från internationella minoritetssamproduktioner) är filmmakaren skyldig att i förtexterna infoga filmstiftelsens vinjett (logoanimation), tillsammans med andra distributions- och finansieringslogor eller produktionsbolags logor. Detta gäller alla distributionskanaler. Vinjetten ska också användas i inhemsk och nordisk distribution och i all festivaldistribution, även i de fall då andra finansiärers logor inte används i förtexterna. Kravet på att inkludera logon gäller även kort- och dokumentärfilmer.

Serier och minoritetssamproduktioner som har fått produktionsstöd behöver inte använda vinjetten, men Finlands filmstiftelse skall nämnas i produktionens förtexter på samma sätt som andra finansiärer och samarbetspartner.

Vinjetten ska också användas i förtexterna till filmer som digitaliserats med filmstiftelsens stöd.

Stiftelsens vinjett är ca elva sekunder lång och den kan användas med eller utan ljud. Vinjetten kan också förkortas så att den passar in i förtexterna, men texten i vinjetten måste vara läsbar. Vinjetten finns på finska, svenska och engelska. Man kan välja språkversion enligt filmkopia (t.ex. vinjetten på engelska för filmens festivaldistributionskopia).

Ladda ner vinjetten på filmstiftelsens server:

Ladda ner vinjetten

Frågor om vinjetten: kommunikationsavdelningen

Tryckt logo

Utöver vinjetten skall stöd som stiftelsen beviljat även fortsättningsvis nämnas i filmens eller seriens sluttexter med den korrekta logon. Även i de fall en film enbart fått stiftelsens utvecklingsstöd eller stöd för marknadsföring och distribution skall detta ändå nämnas i sluttexterna. Stiftelsens logo ska synas i allt marknadsföringsmaterial där andra finansiärers logor används.

 

Stödsformer Finlands
filmstiftelses
logotyp +
omnämnande
av
understödet i
eftertexten
Finlands
filmstiftelses
logotyp i
marknadsföringsmaterial
Finlands
filmstiftelses
vinjett i
förtexterna
Omnämnande
av Finlands
filmstiftelse i
förtexten
Utvecklingsstöd x x    
Slate-utvecklinggstöd x x    
Produktionsstöd / film x x x  
Produktionsstöd / serier x x   x
Produktionsstöd / minoritetsamproduktion x x   x
50/50-produktionsstöd x x x  
Marknadsförings- och distributionsstöd x x    
Projektstöd för kulturexport   x    
Stöd för digitalisering av inhemsk film   x x  
Verksamhetsstöd för filmfestivaler   x    
Stöd för främjande av annan filmkultur   x