Filmer på internationella festivaler

Filmstiftelsens internationella avdelning har huvudansvar för festivaldistribution av finska filmer och ger råd när det gäller internationell efterfrågan på dem. Avdelningen arbetar främst med filmer som fått produktionsstöd av filmstiftelsen.

Vi hjälper och stöder producenter och filmmakare i frågor som gäller att föra ut finsk film internationellt, i filmens olika faser. Vi följer filmstiftelsens produktionsstödsbeslut och vi kan vara i kontakt med filmmakarna innan filmen är färdig för sin väg till en fin festivallansering.

Att utarbeta en strategi

För varje film vi representerar utarbetar vi en festivalstrategi tillsammans med produktionsbolaget. Vi samarbetar också med försäljningsbolaget, ifall filmen har ett sådant.

Utarbetandet av festivalstrategin börjar med ett möte, där bl.a. följande saker utreds:

  • Vilka är målen med en internationell festivaldistribution?
  • Vilka saker i filmen väcker internationellt intresse? Vad är speciellt med filmen? Vilken är inriktningen?
  • Har filmen ett försäljningsbolag eller förhandlas det med några försäljningsbolag?
  • Kunde filmen förevisas på ett work-in-progress-evenemang före premiären?
  • Kan filmen erbjudas till evenemang med fokus på finsk film eller till finska filmveckor?
  • Till vilka filmfestivaler anmäler filmstiftelsen filmen?

Festivalanmälan

I festivalstrategin definierar vi till vilka festivaler filmen anmäls. Vi betalar anmälningsavgiften till de festivaler som är fastställda i festivalstrategin. Filmmakaren kan också själv anmäla sin film till andra festivaler. Det lönar sig att noggrant fundera på vilken sorts festival den egna filmen lämpar sig bäst för.

Material som ska levereras

Producenterna bör leverera text- och bildmaterial i möjligast god tid för att internationella avdelningen ska kunna anmäla filmer till festivaler och marknadsföra dem via sina egna kanaler och i sitt material. Alla texter bör vara på engelska. Vi skickar en lista på allt material som behövs.

För att främja filmens internationella marknadsföring kan man söka materialstöd eller projektstöd. Med hjälp av stödet kan man till exempel anställa en marknadsföringsexpert eller PR-agent för att främja försäljningen av filmen och inträdet till festivaler.

Materialstöd

Projektstöd

Inträde till viktiga festivaler

Marknader och Scandinavian Films

Vi deltar i filmförsäljningsmarknader på Berlins, Cannes och Torontos filmfestivaler tillsammans med de andra nordiska filminstituten som en del av Scandinavian Films -organisationen. De nordiska länderna samarbetar inom kort- och dokumentärfilmer också på Clermont-Ferrands internationella kortfilmsfestival i Frankrike, på den internationella dokumentärfilmfestivalen i Amsterdam (IDFA) och på Nordisk Panorama -evenemanget i Sverige.

På festivalernas marknadsevenemang träffar vi personer som planerar programmet för internationella filmfestivaler och andra filmmänniskor. Vi introducerar kommande finska filmer och den finska filmbranschen i större utsträckning för dem.

Det finns en lista på samproduktionsforum för europeiska filmer på Kreativa Europa / Media -kontaktpunktens webbplats.

Se listan

Works-in-progress

De som ansvarar för programmet på viktiga filmfestivaler vill veta om intressanta filmer i god tid. Works-in-progress –evenemangen är en viktig kanal att informera dem om filmer. Vi på filmstiftelsen kan också upplysa om hur man kan delta i works-in-progress –evenemang.

Arrangörer för evenemang ber ofta filmstiftelsen tipsa dem om intressanta produktioner. Vi kan också tipsa producenter om hur man kan delta i works-in-progress –evenemang.

Besök av dem som väljer filmer

Vi bjuder dem som planerar programmet på internationellt viktiga filmfestivaler på besök till Finland. Meningen är att ge dem en omfattande och mångsidig bild av finsk film, främja valet av filmer till festivaler och hjälpa inhemska filmmakare att skapa personliga kontakter med dem.

De som planerar programmet bjuds till Tammerfors filmfestival och DocPoint-festivalen i Helsingfors. De som väljer filmer till filmfestivalerna i Toronto och Berlin besöker filmstiftelsen enligt egen tidtabell. Filmstiftelsen samarbetar också med Finnish Film Affair -evenemanget för att bjuda in internationella gäster.

I Finland ordnar Finnish Film Affair -evenemanget en works-in-progress-presentation. Till den bjuds personer som väljer filmer till internationella festivaler och försäljningsbolag.

Finnish Film Affair

Samarbete med försäljningsbolag

En stor del av de finska filmer som siktar på den internationella marknaden har gjort avtal med ett internationellt försäljningsbolag (sales company/agency). Nuförtiden finns det egna försäljningsbolag också för kortfilmer, såväl i Finland som internationellt.

Internationella avdelningen samarbetar med försäljningsbolag och produktionsbolag för att utveckla en festivalstrategi. Man kommer överens om gemensamma spelregler från fall till fall.

Det lönar sig att informera försäljningsbolag om de tjänster och det stöd vi erbjuder. Med hjälp av projektstödet kan man till exempel köpa market-visningar och göra marknadsföringsmaterial.

Internationella avdelningen har också direkta, förtroliga kontakter med många viktiga festivaler. Vi kan enligt överenskommelse ordna filmens visningskopior till festivalerna. Textningar som gjorts till finska filmens veckor, som arrangeras av filmstiftelsen, kan användas också i kommersiellt syfte.

På European Film Promotions lista finns centrala försäljningsbolag:

EFP

När en film valts till en festival

Internationella avdelningen ansvarar för leveransen av filmernas visningskopior till internationella festivaler. Distributionen sker huvudsakligen via digitala molntjänster, men även fysiska DCP- och filmkopior används fortfarande. Via molntjänsten förflyttas visningskopian elektroniskt och säkert till festivalens server.

Fördelen med digital distribution är att det är ekologiskt och snabbare än det tidigare sättet att leverera material. I praktiken är filmernas visningskopior fortfarande som för biografer i DCP-format, men i stället för att placera dem på enskilda hårddiskar placeras de i en skyddad server, och från den kan de lyftas till molnet och sedan laddas ner på festivaler runt om i världen. Distribution via molnet är också lätt och säkert, då filerna kan skickas lösenordsskyddade utan att man behöver vara rädd för att de skadas eller förstörs.

Att småningom avstå från fysiska visningskopior är en betydande förändring i filmstiftelsens koldioxidavtryck, eftersom de fysiska visningsformaten tidigare transporterades runt om i världen med flygfrakt. I och med digitaliseringen kan också visningskopior levereras och filmer visas samtidigt världen över, då festivalerna inte sinsemellan behöver dela på begränsade mängder fysiska kopior.

När en film blivit inbjuden till en festival, kan filmmakarna ansöka om resebidrag för att kunna upprätta kontakter och träffa publik på plats.

Resebidrag

Finsk film i fokus

I vår verksamhet ingår att arrangera finska filmveckor och tillställningar med fokus på finsk film runt om i världen. Årliga evenemang finns i St Petersburg, Tokyo och Paris.

Tillställningar med fokus på finsk film ordnas varje år i olika länder. I tillställningarna deltar alltid en lokal samarbetspartner: en festival, en biograf, ett filmarkiv eller någon annan organisation som når lokal publik. Vi samarbetar också intensivt med finska ambassader och med Finlandsinstitut i olika länder bl.a. i frågor om information och med att ordna nätverkstillställningar.

Inom ramen för Scandinavian Films -samarbetet har Finland deltagit i tillställningar med samnordiskt fokus runt om i världen.

Festivaldistribution av filmklassiker och retrospektiv

Filmstiftelsens internationella avdelning tar hand om vissa utvalda regissörers retrospektiver på internationella filmfestivaler och –evenemang. Det är stor efterfrågan på filmer av till exempel Aki Kaurismäki, Pirjo Honkasalo, Markku Lehmuskallio och Mika Taanila.

Nationella audiovisuella institutet ansvarar för den lagstadgade arkiveringen av finsk film.

Man kan söka filmstiftelsens projektstöd för kulturexport för digitalisering av en film, om filmen väcker intresse på internationella festivaler.

Projektstöd

Personal vid den internationella avdelningen:

Jaana Puskala

chef för internationella avdelningen

• leder internationell promotion
• stöd för kulturexport av fiktiva långfilmer

+358 9 6220 3026

Jenni Domingo

koordinator för kulturexport

• festivalstrategi för fiktiva långfilmer
• resebidrag för fiktiva långfilmer och materialstöd för kulturexport

+358 9 6220 3032

Suvi Railo

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för dokumentärfilmer
• resebidrag för dokumentärfilmer, projekt- och materialstöd för kulturexport

+358 9 6220 3021

Otto Suuronen

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för kortfilmer
• resebidrag för kortfilmer, projekt- och materialstöd för kulturexport
• kortfilmvisningar i Kino K13
• kurator för kortfilmvisningar

+358 9 6220 3019

Arttu Manninen

assistent för kulturexport

• utskick av filmkopior

+358 44 491 9069