Elokuvat kansainvälisille festivaaleille

Elokuvasäätiön kansainvälinen osasto vastaa keskeisesti suomalaisten elokuvien festivaalilevityksestä ja neuvoo niiden kansainväliseen kysyntään liittyvissä asioissa. Toimialueeseen kuuluvat ensisijaisesti elokuvasäätiön tuotantotukea saaneet elokuvat.

Autamme ja tuemme tuottajia sekä elokuvantekijöitä kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä, elokuvan eri vaiheissa. Seuraamme elokuvasäätiön tuotantotukipäätöksiä ja saatamme olla yhteydessä elokuvantekijöihin ennen elokuvan valmistumista matkalla kohti hyvää festivaalilanseerausta. Tuotantotukea saaneet tuotantoyhtiöt voivat myös olla yhteydessä meihin elokuvan festivaalisuunnitelman laatimiseksi.

Strategian laatiminen

Teemme elokuvalle festivaalistrategian yhdessä tuotantoyhtiön kanssa. Mikäli elokuvalla on myyntiyhtiö, myös heidän kanssaan ollaan yhteydessä.

Festivaalistrategian laatiminen alkaa palaverilla, jossa selvitetään mm.:

  • Mitkä ovat kansainvälisen festivaalilevityksen tavoitteet?
  • Mitkä asiat elokuvassa herättävät kansainvälistä kiinnostusta? Mikä elokuvassa on erityistä, millä kärjellä mennään?
  • Onko elokuvalla myyntiyhtiötä tai neuvotteluja myyntiyhtiöiden kanssa?
  • Voisiko elokuvaa esitellä work-in-progress-tapahtumassa ennen ensi-iltaa?
  • Onko elokuvaa mahdollista tarjota suomalaisen elokuvan fokuksiin tai suomalaisen elokuvan viikoille?
  • Minne elokuvafestivaaleille elokuvasäätiö ilmoittaa elokuvan?

Elokuvan ilmoittaminen festivaaleille

Festivaalistrategiassa määrittelemme, mille festivaaleille elokuva ilmoitetaan. Maksamme ilmoittautumismaksun niille festivaaleille, joista on sovittu festivaalistrategiassa. Elokuvantekijä voi myös itse ilmoittaa elokuvaansa muille festivaaleille. Kannattaa miettiä huolellisesti, minkä festivaalin profiiliin oma elokuva sopii.

Toimitettavat materiaalit

Jotta kansainvälinen osasto pystyy ilmoittamaan elokuvia festivaaleille ja markkinoimaan niitä omissa kanavissaan ja materiaaleissaan, tuottajan tulee toimittaa teksti- ja kuvamateriaalia mahdollisimman hyvissä ajoin. Kaikki tekstit tulee olla englanniksi. Toimitamme listan tarvittavista materiaaleista.

Elokuvan kansainvälisen markkinoinnin edistämiseen voi hakea kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointitukea tai hanketukea. Tuen avulla voi esimerkiksi palkata markkinointialan ammattilaisen tai PR-agentin edistämään elokuvan myyntiä ja pääsyä festivaaleille.

Materiaali- ja markkinointituki

Hanketuki

Pääsy merkittäville festivaaleille

Marketit ja The Five Nordics

Osallistumme elokuvien myyntimarketteihin Berliinin, Cannesin ja Toronton elokuvajuhlilla yhdessä muiden pohjoismaisten elokuvainstituuttien kanssa osana The Five Nordics -organisaatiota (ent. Scandinavian Films). Lyhyt- ja dokumenttielokuvan saralla Pohjoismaat tekevät yhteistyötä myös Clermont-Ferrandin kansainvälisillä lyhytelokuvafestivaaleilla Ranskassa, kansainvälisillä dokumenttielokuvafestivaaleilla Amsterdamissa (IDFA) ja Nordisk Panorama -tapahtumassa Ruotsissa.

Festivaalien market-tilaisuuksissa tapaamme kansainvälisten elokuvafestivaalien ohjelmistosuunnittelijoita sekä muita elokuva-alan ammattilaisia, ja esittelemme heille tulevia suomalaisia elokuvia sekä suomalaista elokuva-alaa laajemminkin.

Eurooppalaisia elokuvien yhteistuotantofoorumeita on listattu Luova Eurooppa / Media -yhteyspisteen sivuilla.

Listaus foorumeista

Scandinavian Filmsin yhteinen Scandinavian House Cannesissa 2022

The Five Nordics (ent. Scandinavian Films) kokoontuu saman katon alle Cannesissa / kuvaaja Tero Ahonen 2022

The Five Nordics somessa

Seuraa pohjoimaisen elokuvan menestystä maailmalla Scandinavian Filmsin Facebook– ja Instagram-sivuilla.

thefivenordics.com

Works-in-progress

Merkittävien elokuvafestivaalien ohjelmistovastaavat haluavat tietää kiinnostavista elokuvista hyvissä ajoin. Works-in-progress-tapahtumat ovat tärkeä väylä tuoda elokuva ohjelmistovalitsijoiden tietoisuuteen. Tapahtumien järjestäjät kysyvät usein elokuvasäätiöltä vinkkejä kiinnostavista tuotannoista. Me elokuvasäätiöllä voimme myös neuvoa tuottajia works-in-progress-tapahtumaan pääsemisessä.

Valitsijoiden vierailut

Kutsumme kansainvälisesti merkittävien elokuvafestivaalien ohjelmistosuunnittelijoita Suomeen vierailulle. Tarkoituksena on antaa heille kokonaisvaltainen ja monipuolinen kuva suomalaisen elokuvan kentästä, edistää elokuvien valintaa festivaaleille sekä auttaa kotimaisia elokuvantekijöitä luomaan henkilökohtaisia kontakteja festivaalien ohjelmistosuunnittelijoihin.

Ohjelmistosuunnittelijoita kutsutaan Tampereen elokuvajuhlille, DocPoint-festivaalille Helsinkiin ja muihin merkittäviin tapahtumiin. Joidenkin festivaalien valitsijat vierailevat omien aikataulujensa puitteissa elokuvasäätiössä. Elokuvasäätiö tekee yhteistyötä myös Finnish Film Affair -tapahtuman kanssa kansainvälisten vieraiden kutsumisessa.

Suomessa Finnish Film Affair -tapahtuma järjestää works-in-progress-esittelyn, johon kutsutaan paikalle kansainvälisiä festivaalivalitsijoita ja myyntiyhtiöitä.

Finnish Film Affair

Yhteistyö myyntiyhtiöiden kanssa

Moni kansainvälisille markkinoille pyrkivä suomalaiselokuva tekee sopimuksen kansainvälisen myyntiyhtiön (sales company/agency) kanssa. Nykyään myös lyhytelokuville on omia myyntiyhtiöitä, niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Kansainvälinen osasto tekee yhteistyötä myyntiyhtiön ja tuotantoyhtiön kanssa festivaalistrategian toteuttamisessa ja yhteisistä toimintasäännöistä sovitaan tapauskohtaisesti.

Myyntiyhtiöitä kannattaa informoida tarjoamistamme palveluista ja tuesta. Hanketuen avulla voi esimerkiksi ostaa market-näytöksiä ja tuottaa markkinointimateriaaleja.

Kansainvälisellä osastolla on myös suorat, luottamukselliset suhteet moniin tärkeisiin festivaaleihin. Voimme sovitusti hoitaa elokuvan esityskopiot festivaaleille. Elokuvasäätiön järjestämille suomalaisen elokuvan viikoille tehtyjä tekstityksiä on mahdollista käyttää myös kaupallisissa tarkoituksissa.

European Film Promotionin listalla on keskeisiä myyntiyhtiöitä:

EFP

Kun elokuva on valittu festivaalille

Kansainvälinen osasto vastaa elokuvien esityskopioiden liikenteestä kansainvälisille festivaaleille. Jakelu tapahtuu pääasiassa digitaalisen pilvipalvelun kautta, mutta myös fyysisiä DCP- ja filmikopioita on edelleen käytössä. Pilvipalvelun kautta esityskopio siirtyy sähköisesti ja turvallisesti festivaalin serverille. 

Digitaalisen jakelun etuna on ekologisuus ja aiempaa nopeampi materiaalin toimitus. Käytännössä elokuvien esityskopiot ovat yhä elokuvateatteritasoisessa DCP-formaatissa, mutta yksittäisten kovalevyjen sijaan ne sijoitetaan suojatulle serverille, josta ne voidaan nostaa digitaaliseen pilvipalveluun ja siten ladattavaksi festivaaleille ympäri maailmaa. Pilven kautta tapahtuvat siirrot ovat myös helppoja ja turvallisia, sillä tiedostot voidaan toimittaa salasanasuojattuina ilman pelkoa vahingoittumisesta tai hajoamisesta.

Fyysisistä esityskopioista hiljalleen luopuminen on merkittävä muutos elokuvasäätiön hiilijalanjäljessä, sillä aiemmin fyysisiä esitysformaatteja on kuljetettu ympäri maailmaa esimerkiksi lentorahtina. Digitaalisuus mahdollistaa myös esityskopioiden liikenteen ja elokuvien esittämisen samanaikaisesti ympäri maailmaa, kun festivaalien ei tarvitse jakaa rajattua määrää fyysisiä kopioita keskenään.

Kun elokuva on kutsuttu festivaalille, voivat tekijät hakea matkatukea mahdollistamaan verkostoitumista ja yleisön kohtaamista paikan päällä.

Matkatuki

Suomalaisen elokuvan fokukset

Yksi toimintamme osa-alue on järjestää suomalaisen elokuvan viikkoja ja fokuksia eri puolilla maailmaa. Vuosittaisia tapahtumia on Pietarissa, Tokiossa ja Pariisissa.

Suomi-fokuksia järjestetään myös vuosittain vaihtuvissa maissa. Tapahtumissa on aina mukana paikallinen yhteistyökumppani: festivaali, elokuvateatteri, elokuva-arkisto tai muu paikallisen yleisön tavoittava organisaatio. Teemme myös tiivistä yhteistyötä eri maiden Suomen suurlähetystöjen sekä Suomi-instituuttien kanssa mm. tiedotusasioissa ja verkostoitumistilaisuuksien järjestämisessä.

Scandinavian Films -yhteistyön puitteissa Suomi on ollut osana yhteispohjoismaisia fokuksia eri puolilla maailmaa.

Edustustojen tapahtumat

Edustustoilla on käytössään suomalaisen elokuvan paketti, jonka esitysoikeudet on neuvoteltu valmiiksi. Suomen edustustoille on laadittu myös ohjeistus elokuvatapahtumien järjestämiseen.

Tutustu ohjeeseen

Klassikkoelokuvien festivaalilevitys ja retrospektiivit

Elokuvasäätiön kansainvälinen osasto hoitaa valikoitujen ohjaajien retrospektiivisiä esityksiä kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla ja -tapahtumissa. Esimerkiksi Aki Kaurismäen, Pirjo Honkasalon, Markku Lehmuskallion ja Mika Taanilan elokuville on paljon kysyntää.

Suomalaisen elokuvan lakisääteisestä arkistoinnista vastaa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Elokuvasäätiöltä voi hakea kulttuuriviennin hanketukea elokuvan digitointiin, kun elokuvalla on kiinnostusta kansainvälisillä festivaaleilla.

Hanketuki

Elokuvien kaupallinen levitys ulkomailla

Elokuvasäätiöllä on tukimuoto, jonka tarkoituksena on edistää suomalaisten elokuvien kaupallista elokuvateatterilevitystä ulkomailla.

Tämän kohdennetun hanketuen avulla toivomme myyntiyhtiöiden pystyvän tekemään levityssopimuksia entistä laajemmalle sekä kansainvälisten levittäjien sitoutuvan suomalaiseen sisältöön ja panostavan paikalliseen markkinointiin – näin tuesta hyötyvät ensisijaisesti suomalaiset elokuvatuottajat.

Tuen haku on jatkuva.

Hakuilmoitus

Kansainvälisen osaston henkilökunta

Jaana Puskala

kansainvälisen osaston päällikkö

• kansainvälisen promootion johtaminen
• pitkien fiktioelokuvien kulttuuriviennin hanketuki

+358 9 6220 3026

Jenni Domingo

kulttuuriviennin suunnittelija

• pitkien fiktioelokuvien festivaalistrategia
• pitkien fiktioelokuvien matkatuki sekä materiaali- ja markkinointituki

+358 9 6220 3032

Otto Suuronen

kulttuuriviennin suunnittelija

• lyhytelokuvien festivaalistrategia
• lyhytelokuvien matka-, hanke- sekä materiaali- ja markkinointituki
• Lyhyesti kerran kuussa -näytökset
• lyhytelokuvanäytösten kuratointi

+358 9 6220 3019

Anni Asikainen

kulttuuriviennin suunnittelija

• sijaisuus 8.1.2024 alkaen
• dokumenttielokuvien festivaalistrategia
• dokumenttielokuvien matka-, hanke- sekä materiaali- ja markkinointituki

+358 9 6220 3049

Arttu Manninen

festivaalikoordinaattori

• materiaalit festivaaleille

+358 44 491 9069

Suvi Railo

kulttuuriviennin suunnittelija

• vanhempainvapaalla
• dokumenttielokuvien festivaalistrategia
• dokumenttielokuvien matka-, hanke- sekä materiaali- ja markkinointituki