Suomen elokuvasäätiön neuvottelukunta

Elokuvasäätiön neuvottelukunta on perustettu vuoden 2019 alussa astuneessa elokuvalaissa mainittujen tavoitteiden sekä elokuva-alan keskinäisen vuorovaikutuksen edistämiseksi. Elokuvasäätiön hallitus nimeää neuvottelukunnan jäsenet.

Neuvottelukunnan jäsenet edustavat elokuva-alan viranomaisia sekä niitä tahoja, joille säätiö voi elokuvalain mukaan myöntää tukea. Tuensaajia ovat tuotantoyhtiöt, elokuvien levitysyhtiöt, elokuvateatterit, elokuvafestivaalit ja käsikirjoittajat. Muita elokuvantekijöitä edustavat ohjaajat, jotka ovat suurin ammattiryhmä elokuvasäätiön kulttuuriviennin matkatuensaajissa.

Hallitus nimeää neuvottelukunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan elokuva-alan ja sen sidosryhmien näkemyksiä kuultuaan. Nimeämisessä huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo. Puheenjohtajana toimii elokuvasäätiön johtaja.

Neuvottelukunnan jäsenet 2019–2021:

 

Esittävä taho Neuvottelukunnan jäsen
Audiovisual Producers Finland – APFI ry Tuottaja Riina Hyytiä
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Johtaja Matti Lukkarila
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry Ohjaaja Heikki Kujanpää
Suomen elokuvateatteriliitto SEOL ry Toiminnanjohtaja Tero Koistinen
Suomen elokuvatoimistojen liitto SEL ry Hall. vpj, elokuvalevityksen johtaja Katarina Nyman
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry ja Käsikirjoittajien Kilta Sunklo/hall pj, käsikirjoittaja Sami Keski-Vähälä
Taiteen edistämiskeskus Suunnittelupäällikkö Tiina Kuoppa
Valtakunnallisesti merkittävät elokuvafestivaalit Toiminnanjohtaja Anna Möttölä