Suomen elokuvasäätiön turvallisemman tilan periaatteet

Nämä ovat Suomen elokuvasäätiön turvallisemman tilan periaatteet. Ne on laadittu erilaisten esimerkkien pohjalta. Päivitämme niitä aina tarpeen mukaan ja kun opimme uutta. Olemme päivittäneet tämän sivun viimeksi 24.8.2022.

Turvallisempien tilojen käsite tarkoittaa yhteisöllistä yritystä luoda käytäntöjä, jotka saavat kaikki organisaation toimintaan osallistuvat ihmiset kokemaan olonsa turvalliseksi. Yritämme ottaa vastuuta hankalista tilanteista ja käsitellä ristiriitoja sen sijaan, että niitä vain siedettäisiin. Ymmärrämme, ettei täysin turvallista tilaa ihan kaikille pystytä luomaan takuuvarmasti, mutta pyrkimys siihen on tapahtuman järjestämisen keskiössä.

Ollessasi yhteydessä Suomen elokuvasäätiöön, sinulla on oikeus inklusiiviseen ja turvalliseen ympäristöön ja yhteydenpitoon. Olet myös itse osaltasi vastuussa sellaisten tilojen turvallisuudesta, joita käytät yhdessä toisten kanssa.

Olettaminen ja yleistäminen

On luonnollista tehdä oletuksia toisista ihmisistä, mutta on tärkeää tiedostaa ne ja pysyä avoimena ja kuuntelevana.

Älä yleistä omia kokemuksiasi muita koskeviksi. Puhu vain omista kokemuksistasi.

Et voi tietää toisen kokemuksesta maailmassa liikkumisesta, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, luokkataustasta, elämäntilanteesta tai identiteetistä. Kaikki erot eivät näy päällepäin: älä puhu vähemmistöistä olettaen, että näihin kuuluvia ei ole paikalla.

Ymmärrä, että hyvistä aikomuksista huolimatta kaikki erehtyvät joskus. Ota vastuu virheistäsi ja pyydä anteeksi. Etsi oma-aloitteisesti tietoa, äläkä oleta, että vähemmistöryhmiin kuuluvat ihmiset valistavat sinua.

Kunnioitus

Ole kunnioittava kaikkia elokuvasäätiön työntekijöitä ja muita säätiöllä tai säätiön tilaisuuksissa tai verkkoympäristöissä kohtaamiasi ihmisiä kohtaan. Älä kyseenalaista erilaisuutta, vaan anna ihmisten olla omia itsejään. Ota huomioon ihmisten eriävät mielipiteet, uskomukset ja näkökulmat huomioiden, että jakamaton ihmisarvo kuuluu kaikille. Tunnista ja tiedosta asiat, joista et tiedä paljon tai joista sinulla ei ole kokemusta.

Älä häiritse ketään sanallisesti, utelemalla yksityisasioista, koskemalla, tuijottamalla tai vaientamalla. Kunnioita ihmisten fyysisiä ja emotionaalisia rajoja.

Tilaisuudet

Tiedotamme tilaisuuksistamme monikielisesti, monikanavaisesti ja saavutettavasti. Tilaisuuksiimme voi osallistua pääsääntöisesti myös etänä. Pyrimme myös pitämään huolen, että tila on esimerkiksi mahdollisimman esteetön, ja että kaikki pääsevät mahdollisuuksien mukaan näkemään, kuulemaan tai muutoin aistimaan ja osallistumaan tilaisuuksiimme. Vältämme sukupuolittavaa kieltä.

Anna tilaa kaikille tulla kuulluksi muita kunnioittaen.

Pyri puhumaan niin, että kaikki pysyvät mukana. Käytä mahdollisuuksien mukaan kieltä, joka ei sulje ulos, ja pyri keskustelemaan ja toimimaan hyökkäämättä.

Tiedotamme etukäteen, kun tilaisuuksissamme kuvataan ja tarjoamme mahdollisuuden osallistua ilman kuvatuksi tulemista. Jos haluat kuvata tilaisuuksissamme, pyydä siihen lupa etukäteen.

Verkkoympäristöt

Nämä ohjeet koskevat myös verkkoympäristöjä. Kommentoi elokuvasäätiön sosiaalisessa mediassa kunnioittavaa kieltä käyttäen. Asiattomat, henkilöön tai ryhmiin kohdistuvat kommentit poistetaan.

Keneen olla yhteydessä, jos kohtaat epäasiallista kohtelua elokuvasäätiöllä

Asiakaspalveluvastaava Helinä Kuusela: helina.kuusela@ses.fi

Jokainen elokuvasäätiön työntekijä on sitoutunut viemään saamansa palautteen asiattomasta kohtelusta tai syrjinnästä säätiön johtoryhmälle.

Nimetöntä palautetta voi antaa palautelomakkeemme kautta:

Palautelomake

Palautetta näistä turvallisemman tilan ohjeista voi antaa viestintäasiantuntija Marjo Pipiselle, marjo.pipinen@ses.fi, p. 09 6220 3020.

Lähdeluettelo

Tätä ohjeistusta laatiessa olemme hyödyntäneet Kulttuuria kaikille -palvelun, Kuvataideakatemian, Ruskeat tytöt -median ja Valokuvataiteen museon turvallisemman tilan ohjeistuksia. Elokuvasäätiön työsuojelutoimikunta on käsitellyt ohjeet kokouksessaan ja elokuvasäätiön henkilökunta on saanut kommentoida ohjeita. Kiitämme Inari Nikkasta ohjeistusta varten tehdystä taustatyöstä.

Resursseja

Elokuvasäätiön sivusto vastuullisuudesta

Työturvallisuuskeskuksen Elokuva- ja tv-tuotantojen työturvallisuus ja työhyvinvointi -sivu

Ohje seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla (pdf)

Ohjeistus intiimikohtausten tekemiseen kameratyöskentelyssä (pdf)

Saavutettavuusohje elokuvateattereille (pdf)

Saamelaiselokuvainstituutin suuntaviivat saamelaisten ja saamelaiskulttuurin kanssa työskentelyyn

Lisätietoja

Lähde: Valokuvataiteen museo

Mitä on syrjintä?

Syrjintä on eri ihmisryhmien tai yksittäisen henkilön epäoikeudenmukaista tai ennakkoluuloista kohtelua liittyen yhteen tai useampaan seuraavista syrjinnän perusteesta:

 • sukupuoli
 • transsukupuolinen identiteetti tai epänormatiivinen sukupuolen ilmaisu
 • kulttuurinen tai etninen tausta
 • uskonto tai muu vakaumus
 • toimintakyky
 • seksuaalinen suuntaus
 • ikä
 • kansalaisuus
 • alkuperä
 • kieli
 • ulkonäkö
 • luokka/sosioekonominen tausta

Syrjintä voi olla suoraa tai epäsuoraa. Riittämätön saavutettavuus, häirintä, seksuaalinen häirintä ja kehotus syrjintään ovat myös syrjinnän muotoja.

Mitä on häirintä ja epäasiallinen käytös?

Häirintä tai epäasiallinen käytös voi olla aggressiivista painostamista, uhkailua, kiusaamista, eristämistä tai pelottelua. Seksuaalinen häirintä on käyttäytymistä, jolle on ominaista ei-toivottujen ja sopimattomien seksuaalisten huomautusten tekeminen tai fyysinen lähestyminen sosiaalisessa tilanteessa.