Näin haet tukia

Suomen elokuvasäätiö jakaa valtionavustuksia kotimaiselle elokuva-alalle. Tukitoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää monipuolista elokuvakerrontaa, varmistaa sisältöjen saavutettavuus kaikissa jakelukanavissa ja vauhdittaa alan kansainvälistymistä.

Tukia myönnetään elokuva-alan ammattilaisille sekä Suomessa rekisteröityneille yhteisöille ja yhdistyksille.

Haettavissa olevat tuet:

Tuen hakeminen

Hakemusjärjestelmä

Kaikkia elokuvasäätiön tukia haetaan tukihakemusjärjestelmämme kautta. Järjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, joka on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu.

Ennen tuen hakemista, tutustu huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen sekä tukioppaaseen. Kiinnitä erityistä huomiota hakemuksen pakollisiin liitteisiin.

Tukihakemuksen voi jättää säätiön järjestelmään milloin tahansa. Suurimmalle osalle hakemuksista on kuitenkin määritelty viimeiset jättöajat tukipäätöskokousten aikataulun mukaisesti. Haettavana olevista tuista julkaistaan omat hakuilmoitukset jokaista käsittelykierrosta varten.

Varaa hakemuksen tekemiselle riittävästi aikaa ja lähetä se hyvissä ajoin ennen haluamasi käsittelykierroksen hakuajan päättymistä, välttääksesi hakujärjestelmän ruuhkautumisesta mahdollisesti aiheutuvat viivästykset. Osassa tukimuotoja hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään ladatut hakemukset siirtyvät automaattisesti seuraavalle käsittelykierrokselle.

HUOM: Vuodesta 2022 alkaen hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Tutustu tarkemmin elokuvasäätiön tuenhakuprosessiin:

Tukiprosessikaavio

Katso video hakemuksen tekemisestä järjestelmässä:

Katso tarkemmat ohjeet tukihakemusjärjestelmään kirjautumisesta:

Kirjautumisohjeet

Käsittely

Hakemusten käsittelyaika hakuajan viimeisestä päivästä tukipäätökseen on tukimuodosta riippuen noin 3–10 viikkoa. Näet hakemuksesi käsittelijän tukihakemusjärjestelmästä noin viikon kuluessa viimeisestä hakupäivästä. Käsittelyaikana hakemuksen käsittelijä saattaa olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse, mikäli hakemuksesi tietoja tulee täydentää.

Jos päivität hakemustasi tai sen liitteitä järjestelmään, ilmoita siitä aina sähköpostitse hakemuksellesi nimetylle tukiesittelijälle/hakemuksen käsittelijälle. Kaikki hakemuksen päivitykset tulee kuitenkin ladata suoraan tukihakemusjärjestelmään, niitä emme pysty vastaanottamaan sähköpostitse.

Käsittelyaikana emme anna palautetta hakemuksen sisällöstä tai tietoa tulevasta päätösesityksestä.

Tutustu tuista vastaaviin henkilöihin:

Säätiön henkilökunta

Päätös

Tukiesittelijä valmistelee tukihakemuksen perusteella päätösesityksen elokuvasäätiön hallitukselle. Hakemuksen arvioinnin perusteina ovat mm.:

  • Hakijan ammattimaisuus
  • Hakijan edellytykset hankkeen toteuttamiseen
  • Hakemuksessa vaaditut liitteet ja suunnitelmat
  • Hankkeen mahdollinen muu rahoitus
  • Hankkeen sisällön arviointi
  • Vertailu hakukierroksen muihin hankkeisiin
  • Monimuotoisuuden varmistaminen
  • Hankkeen vastuullisuus
  • Säätiön sopimusten ja raportointivelvollisuuden noudattaminen aiempien päätösten yhteydessä
  • Säätiön käytettävissä olevat määrärahat

Tuotanto-osaston tukiesitysten harkinnan suuntaviivoja

Tutustu tukihakemusten käsittely- ja päätösprosessiin tarkemmin:

Päätösprosessin aikajana

Tukipäätökset tehdään hallituksen päätöskokouksessa, jonka jälkeen päätöstiedot viedään tukihakemusjärjestelmään. Kun päätös on luettavissa, saat viestin hakijan tiedoissa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Suomen elokuvasäätiö voi sitoutua hankkeen rahoittamiseen sitoumuskirjeellä eli LOC:lla myös ennen tukipäätöstä.

Elokuvasäätiön päätökset ovat julkisia. Jaamme tiedot myönteisistä päätöksistä nettisivuillamme sekä tiedotamme niistä medialle noin viikon sisään päätöskokouksen jälkeen.

Elokuvasäätiön myöntämästä tuesta tulee aina kertoa tukea saaneen hankkeen yhteydessä. Tarkemmat tiedot säätiön logon ja alkutunnisteen käytöstä löydät tukioppaista.

Selaa aiempia päätöksiä:

Tukipäätökset

Tutustu myös:

Tukioppaat Hakuilmoitukset