Tuotannon tuen varausmenettely: Sitoumuskirje (LOC)

Elokuvan rahoitusvaiheessa elokuvasäätiö voi sitoutua elokuvahankkeen rahoittamiseen tietyin ehdoin ja aikarajan puitteissa, myöntämällä sitoumuskirjeen (Letter of Commitment/LOC).

Tämä mahdollistaa tuottajalle mm. muun rahoituksen hankkimisen elokuvatuotannolle.

Sitoumuskirje (Letter of Commitment tai LOC)

Tukiesiesittelijä voi tuotantotukihakemuksessa esitellyn rahoituksen varmistamiseksi – tai muusta erityisestä syystä esittää elokuvalle sitoumuskirjettä (LOC), jolla elokuvalle varataan tuotantotukea sovittujen ehtojen ja aikarajan puitteissa.

Sitoumuskirjeeseen kirjataan hakijan ilmoittama elokuvahankkeen kokonaisbudjetti ja muut elokuvan valmistamisen kannalta oleelliset edellytykset.

Sitoumuskirjeen voimassaoloaika määritellään tapauskohtaisesti.

Jos tukiesittelijä harkintansa perusteella päätyy esittämään sitoumuskirjettä, tukivaraus menee hyväksyttäväksi säätiön hallituksen päätöskokoukseen, joita on 4 kertaa vuodessa.

Kun säätiön hallitus on tehnyt tukivarauksen, tukiesittelijä ja säätiön johtaja allekirjoittavat sitoumuskirjeen.

Tukiesittelijää on pidettävä ajan tasalla elokuvahankkeen etenemisestä sitoumuskirjeen voimassa olon aikana.

1. Päätösmenettely, kun sitoumuskirjeen ehdot täyttyvät

Tuotantotukipäätös tehdään, jos elokuvahankkeen kokonaisrahoitus ja muut edellytykset toteutuvat sitoumuskirjeeseen kirjatun mukaisesti.

Sitoumuskirjeen saaneen tuotantoyhtiön tulee ladata tukihakemuksen liitteisiin rahoitusvahvistukset ja muut tukihakemuksen pakolliset liitteet viimeistään sitoumuskirjeen voimassaolon päättymispäivän jälkeisenä päivänä.

Tukihakemuksen päivityksestä tulee ilmoittaa sitoumuskirjeen myöntäneelle tukiesittelijälle sähköpostitse.

Kun sitoumuskirjeen ehdot ovat täyttyneet ja hakemuksen liitteet hyväksytty säätiössä, tukiesittelijä vie tukiesityksensä hallituksen päätettäväksi tuotannon tukien päätöskokoukseen, joita on 4 kertaa vuodessa.

2. Sitoumuskirjeen jatkaminen, kun sen ehdot pysyvät samana 

Elokuvasäätiö voi erityisestä syistä jatkaa sitoumuskirjettä hakijan kirjalliseen pyyntöön, tukiesittelijän esitykseen ja elokuvasäätiön hallituksen puheenjohtajan hyväksyntään perustuen.

Kirjallinen pyyntö sitoumuskirjeen jatkamisesta tulee toimittaa sitoumuskirjeen allekirjoittaneelle tukiesittelijälle 30 päivää ennen sitoumuskirjeen raukeamista.

3. Päätösmenettely, kun sitoumuskirjeen ehdot eivät täyty

Mikäli sitoumuskirjeeseen kirjatut ehdot eivät täyty, sitoumuskirje raukeaa ja tukihakemus etenee normaaliin päätöskäsittelyyn.