Tukioppaat

Suomen elokuvasäätiö saa tuki- ja toimintavaransa valtion talousarviossa Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista elokuvataiteen edistämiseen osoitetusta määrärahasta.

Elokuvasäätiön tuki on harkinnanvaraista julkista tukea, jonka käyttöä säätelevät valtionavustuslaki ja laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen. Tukea jaetaan hakemusten perusteella.

Avustusten tavoitteet ja tarkemmat myöntökriteerit vaihtelevat tukimuodoittain. Ne on kuvattu tukikohtaisissa hakuilmoituksissa ja tukioppaissa. Hakuilmoituksissa määritellään myös, keille tuki on tarkoitettu ja ketkä sitä voivat hakea. Elokuvasäätiön tukea myönnetään ammattimaiseen toimintaan.

Ennen tukihakemuksen lähettämistä, tutustu huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Näin haet tukiaHakuilmoitukset

Tukioppaiden viimeisimmät päivitykset:

Verkkosivujen päivityksestä johtuen osa tukioppaissa olevista linkeistä ei toimi. Pyrimme päivittämään tukioppaat mahdollisimman pian!

Esitys- ja levitystoiminnan tukiopasta päivitetty 27.11.2020.

Tuotannon tukiopasta päivitetty 19.11.2020 (kohta Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?).

Tuotannon tukioppaita (kehittämis-, slate-, tuotanto-, 50/50-tuotanto- sekä markkinointi- ja levitystuki) on päivitetty huhtikuussa 2020 koskien elokuvasäätiön logon ja alkutunnisteen käyttöä. Tuotanto- ja 50/50-tuotantotuen tukioppaisiin on lisäksi lisätty tietoa loppuselvityksen tuotantoraportista.

Nämä oppaat koskevat vuoden 2019 alusta alkaen tehtyjä päätöksiä. Ennen vuotta 2019 tehdyissä päätöksissä voimassa olleet tukiohjeet löytyvät tältä sivulta.