Tukioppaat

Suomen elokuvasäätiö saa tuki- ja toimintavaransa valtion talousarviossa Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista elokuvataiteen edistämiseen osoitetusta määrärahasta.

Elokuvasäätiön tuki on harkinnanvaraista julkista tukea, jonka käyttöä säätelevät valtionavustuslaki ja laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen. Tukea jaetaan hakemusten perusteella.

Avustusten tavoitteet ja tarkemmat myöntökriteerit vaihtelevat tukimuodoittain. Ne on kuvattu tukikohtaisissa hakuilmoituksissa ja tukioppaissa. Hakuilmoituksissa määritellään myös, keille tuki on tarkoitettu ja ketkä sitä voivat hakea. Elokuvasäätiön tukea myönnetään ammattimaiseen toimintaan.

Ennen tukihakemuksen lähettämistä, tutustu huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Näin haet tukiaHakuilmoitukset

Elokuvateattereiden tuet

Esityksen tukien tukiopas, koskee tukia:

  • Elokuvateattereiden alueellinen toimintatuki
  • Elokuvateattereiden laitehankinta- ja kunnostustuki
  • Koulutustuki

Muun elokuvakulttuurin edistämisen tuki

Muun elokuvakulttuurin edistämisen tuki

Nämä oppaat koskevat vuoden 2019 alusta alkaen tehtyjä päätöksiä. Ennen vuotta 2019 tehdyissä päätöksissä voimassa olleet tukiohjeet löytyvät tältä sivulta.