Tukiopas

Käsikirjoitusapuraha

Tämä tukiopas täydentää käsikirjoitusapurahan hakuilmoitusta. Tutustu molempiin huolella ennen tukihakemuksen jättämistä.

HakuilmoituksetNäin haet tukia

Näin teet hakemuksen:

 • Perehdy huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.
 • Kirjaudu Suomi.fi-tunnistautumisen kautta tukihakemusjärjestelmään.
 • Täytä järjestelmässä hakemus. Hakemus koostuu seuraavista osioista:
  1) hakemuslomake
  2) hakemuksen liitteet
  3) hakijan tiedot -näkymä
 • Lähetä hakemus liitteineen määräaikaan mennessä.

Päätösprosessin aikajana

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiön hakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja elokuvan nimi!

1. Yleistä

Elokuvan määritelmä

Tässä tukioppaassa elokuva ja elokuvatuotanto tarkoittaa taiteelliseen suunnitelmaan perustuvaa pitkää tai lyhyttä näytelmä-, animaatio- ja dokumenttielokuvaa, draama-, dokumentti- ja animaatiosarjoja tai näiden yhdistelmiä.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Käsikirjoitusapurahan tavoitteena on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä suomalaista elokuvatuotantoa. Käsikirjoitusapurahan tarkoituksena on, että apurahalla tehtävä käsikirjoitustyö johtaisi elokuvan jatkokehittelyn kautta tuotantoon.

Kenelle?

Käsikirjoitusapurahaa voidaan myöntää ammattimaiselle käsikirjoittajalle tai työryhmälle käsikirjoitussuunnitelman mukaiseen työhön.

Ammattilaisuuden kriteerit

Elokuvasäätiö tukee ammattimaista elokuvatuotantoa. Käsikirjoitusapurahaa myönnettäessä edellytetään, että apurahansaaja on ammattimainen käsikirjoittaja. Ammattimaisuuden arviointiin vaikuttavat hakijan koulutus sekä aikaisemmin julkisesti esitetyt työt.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen apuraha?

Käsikirjoitusapuraha on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvan elokuvan käsikirjoittamiseen tai siihen liittyvään taustatyöhön. Elokuva voi olla pitkä tai lyhyt näytelmäelokuva, animaatioelokuva, dokumenttielokuva, draamasarja, animaatiosarja, dokumenttisarja tai näiden yhdistelmä.

Apurahan määrä

Elokuusta 2023 alkaen käsikirjoitusapurahan enimmäismäärä on 24 000 euroa.

Käsikirjoitusapurahaa myönnetään apurahakuukausina ja yhtä elokuvaa kohden voidaan myöntää enintään kaksitoista (12) apurahakuukautta. Kuukausiperusteinen apuraha on 2 000 €/kk.

Aiempia apurahapäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset -sivulta.

Miten ja milloin käsikirjoitusapurahaa haetaan?

Käsikirjoitusapurahaa haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

1) hakemuslomake

2) hakemuksen liitteet

3) hakijan tiedot

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen. Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle käsittelykierrokselle.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Käsikirjoitusapurahahakemuksia käsittelevät:

Ilona Vehmas

tukiesittelijä

• käsikirjoitusapuraha / pitkät fiktiot, lyhytelokuvat, draamasarjat

+358 9 6220 3018

Iris Olsson

tukiesittelijä

• käsikirjoitusapuraha / dokumenttielokuvat ja -sarjat
• kehittämistuki / dokumenttielokuvat ja -sarjat, lyhytelokuvat, animaatio- ja draamasarjat (jakso alle 22 min)
• tuotantotuki / dokumenttielokuvat ja -sarjat, lyhytelokuvat, animaatiosarjat

+358 9 6220 3022

Eero Tammi

tukiesittelijä

• käsikirjoitusapuraha / dokumenttielokuvat ja -sarjat
• kehittämistuki / dokumenttielokuvat ja -sarjat, lyhytelokuvat, animaatio- ja draamasarjat (jakso alle 22 min)
• tuotantotuki / dokumenttielokuvat ja -sarjat, lyhytelokuvat, animaatiosarjat

+358 9 6220 3025

Susanna Haarla

tuotantokoordinaattori

• hakemusten käsittely: käsikirjoitusapuraha
• hakemusten käsittely, tukisopimukset: dokumentti- ja lyhytelokuvien tuotantotuki

+358 9 6220 3033

Hyvä hakemus ja sujuva asiointi

Elokuvasäätiössä käsitellään noin 250–300 hakemusta per tukikierros ja päätöksiä tuotanto-osastolla on noin 1300 per vuosi. Hakemusten arvioinnin ja keskinäisen vertailun kannalta on oleellista, että hakemus on selkeä ja huolellisesti laadittu kokonaisuus.

Laatiessasi hakemusta ole selkeä ja kerro olennainen. Pohdi, miten haettava apuraha vastaa apurahan tavoitteita ja mitä erityistä juuri tässä elokuvassa on.

Halutessaan hakija saa päätöksen perusteet tukiesittelijältä suullisesti. Sovi ajankohta sähköpostitse tukiesittelijän kanssa.

Sujuva käsittely

Hakemusliitteitä ladatessa huolehdi, että:

 • liitteen nimi vastaa sen sisältöä
 • lomakkeet ovat päivättyjä
 • täytä elokuvasäätiön mallin mukainen käsikirjoitussuunnitelma mahdollisimman täydellisesti ja vältä lomakkeessa viittauksia erillisiin liitteisiin
 • Huomiothan, että elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmä ei automaattisesti ilmoita säätiön työntekijöille järjestelmään päivitetyistä tiedoista ja liitteistä. Kerro asiasta sähköpostitse ao. tukiesittelijälle tai tuotantokoordinaattorille.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön tukihakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja elokuvan nimi.

Pakollisten liitteiden lisäksi hakemukseen voi liittää muita täydentäviä liitteitä.

Jos Hakemuksen liitteet -pudotusvalikosta ei löydy valmiiksi nimettyä liitetyyppiä, valitse Muut liitteet.

Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.

Millä perusteella hakemusta arvioidaan?

Käsikirjoitusapuraha on harkinnanvaraista. Hakemuksen arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat.

Käsikirjoitushakemusta arvioidaan sisällöllisenä, ilmaisullisena ja taiteellisena kokonaisuutena. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon apurahanhakijan taiteelliset ja ammatilliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.

Käsikirjoitusapurahan myöntämisen edellytyksenä on, että apurahan hakija on noudattanut mahdollisia aikaisempien tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.

Miten päätös tehdään?

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää käsikirjoitusapurahaa koskevat valtionavustusasiat tukiesittelijän esittelystä.

Päätökset tehdään 8–10 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen, joka sisältää tuen ehdot sekä oikaisuvaatimusosoituksen ohjeineen. Tiedon tehdystä päätöksestä saat Hakijan tiedoissa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Käsikirjoitusapurahaa saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen.

2. Apurahahakemus

Tee tukihakemusjärjestelmässä hakemus, joka koostuu seuraavista osioista:

1) hakemuslomake

2) hakemuksen liitteet

3) hakijan tiedot

Elokuvasäätiö nimeää hakemukselle tukiesittelijän. Tieto tukiesittelijästä näkyy hakemuksen tiedoissa noin viikon kuluttua hakuajan päättymisen jälkeen. Jos elokuva on saanut aikaisemmin käsikirjoitusapurahaa elokuvasäätiöstä, säätiö nimeää uudelle hakemukselle saman tukiesittelijän kuin aiemmin.

Mikäli hakemustanne tulee täydentää käsittelyaikana, tukiesittelijä tai käsittelijä ottaa sinuun yhteyttä.

Käsittelyaikana emme anna tietoa päätösesityksestä.

Hakijan tiedot -näkymä

Tarkasta aina apurahahakemusta tehdessäsi, että Hakijan tiedot ovat ajan tasalla!

Tukihakemusjärjestelmä lähettää tiedon tehdystä apurahapäätöksestä Hakijan tiedoissa antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Myös pankkitilin tiedot järjestelmä hakee Hakijan tiedoista.

Käsikirjoitusapurahan hakija EI lataa Hakijan liitteisiin mitään.

Käsikirjoitusapurahahakemuksen pakolliset liitteet

Hakemuksen voi lähettää, kun kaikki pakolliset hakemusliitteet ovat ladattu tukihakemusjärjestelmään.

Kaikki käsikirjoitusapurahahakemuksen liitteet ladataan tukihakemusjärjestelmään Hakemuksen liitteisiin. Hakemusliitteen nimi tulee valita pudotusvalikosta vastaamaan kyseistä liitettä.

One-liner

Kirjoita Tukihakemuksen perustiedot -sivulla Lisätiedot-kenttään hankkeen one-liner eli lyhyt kuvaus. Se julkaistaan tukipäätöslistauksen yhteydessä säätiön verkkosivuilla.

Käsikirjoitusapurahahakemuksen muut mahdolliset liitteet

3. Myönteinen apurahapäätös ja tuen maksaminen

Apurahan maksaminen

Apuraha maksetaan apurahansaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille kahdessa erässä,

1. erä (80 %) päätöksenteon jälkeen ja

2. erä (20 %) työsuunnitelman mukaisen työn tultua hyväksytyksi säätiössä.

Ennen apurahan 1. maksuerän maksamista apurahansaajan tulee päivittää Raportointi ja loppuselvitys -kansioon työskentelyn pituus kuukausina, työskentelyn ajankohta (päivämäärin merkittynä) ja valmistumisajankohta vastaamaan tehtyä apurahapäätöstä.

Apurahapäätöksen jälkeistä päivitystä ladattaessa valitse liitteen tyypiksi Työskentelyn päivitetty aikataulu. Lähetä tieto päivityksestä tuotantokoordinaattori Susanna Haarlalle susanna.haarla@ses.fi.

Tarkasta myös Hakijan tiedoista, että antamasi pankkitilin numero on oikein.

Apurahansaajan eläkevakuutus/MELA

MYEL-vakuutus koskee apurahansaajia, joille on myönnetty Suomesta taiteelliseen tai tieteelliseen toimintaan tarkoitettu apuraha.

Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa.

Apurahan myöntäjällä on velvollisuus ilmoittaa myöntämistään apurahoista Melalle. Apurahan myöntäjän velvollisuuksista säädetään maatalousyrittäjän eläkelaissa (MYEL 141 b §). Ilmoitusvelvollisuus syntyy, kun sekä työskentelyn kesto että myönnetyn apurahan määrä ylittävät laissa mainitut vähimmäisrajat.

Vakuutus- ja eläke-esite apurahansaajalle

4. Valvonta

Elokuvasäätiö seuraa ja valvoo työsuunnitelmassa määriteltyä työtä ja apurahan käyttöaikaa. Säätiöllä on oikeus suorittaa apurahan maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia. Elokuvasäätiö voi myös lykätä apurahan maksamista tarkastusten ajaksi.

Ilmoitusvelvollisuus

Käsikirjoitusapurahansaajan tulee antaa Suomen elokuvasäätiölle oikeat ja riittävät tiedot tukipäätöksen ehtojen noudattamiseksi.

Apurahansaajan tulee ilmoittaa viipymättä säätiölle kaikista muutoksista, joka vaikuttaa apurahan käyttötarkoituksen toteutumiseen tai apurahan käyttöön. Apurahan käyttöön vaikuttavia muutoksia ovat myös tuettavan hankkeen toteuttamisen laadussa ja laajuudessa tapahtuvat muutokset. Säätiöllä on lisäksi aina oikeus saada tuensaajalta hankkeen kulloistakin tilannetta koskevia tietoja sekä seurata hankkeen kehittymistä.

Kirjallinen selvitys muutoksesta tulee lähettää sähköpostitse tukiesittelijälle, joka on esitellyt apurahan. Selvityksen perustana on Suomen elokuvasäätiön tekemä apurahapäätös, jonka ehdoista voidaan poiketa vain elokuvasäätiön kirjallisella suostumuksella.

Käyttötarkoituksen muutos

Suomen elokuvasäätiö voi apurahansaajan hakemuksesta perustellusta syystä muuttaa apurahan käyttötarkoitusta, -aikaa sekä ehtoja. Käyttötarkoituksen muutosta tai käyttöajan pidennystä haetaan kirjallisesti. Hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen käyttöajan päättymistä.

Käyttöajan pidennys

Erityisestä syystä johtuvaa käyttöajan pidennystä haetaan kirjallisesti.

Lataa lisäaikapyyntö tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon ja valitse liitetyypin nimeksi Loppuselvityksen lisäaikapyyntö.

Lähetä tieto tukihakemusjärjestelmään ladatusta lisäaikapyynnöstä sähköpostitse:

susanna.haarla@ses.fi

5. Selvitys apurahan käytöstä

Selvitys apurahan käytöstä on annettava elokuvasäätiölle viimeistään vuoden (1) kuluttua päätöksestä.

Selvitys apurahan käytöstä on työsuunnitelman mukainen työ, joka ladataan elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon.

Dokumenttielokuvat:

Lähetä tieto ladatusta loppuselvityksestä tukiesittelijälle, joka on esitellyt apurahan.

Pitkä, lyhyt ja sarjamuotoinen näytelmä-, animaatio- tai lastenelokuva tai näiden yhdistelmä:

Lähetä tieto ladatusta loppuselvityksestä tukiesittelijä Ilona Vehmakselle ilona.vehmas@ses.fi.

Loppuselvitys puuttuu -automaattiviesti poistuu vasta, kun loppuselvitys on hyväksytty säätiössä ja apurahan viimeinen maksuerä on maksettu.

Hakemuksen Maksutiedot-näkymästä näet, koska apurahan maksuerät on maksettu.

Valtionavustuksen palauttaminen

Valtionavustuslaki (688/2001) 20§

Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

Valtionavustuslain (688/2001) 20§:ssä säädetyn lisäksi on noudatettava seuraavia tuen palauttamista koskevia ehtoja:

 • Tuen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan tuen tai osan siitä, jos avustusta ei ole käytetty sen ajan kuluessa, jolloin se on tuen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan käytettävä, mikäli elokuvasäätiö ei ole myöntänyt haettua lisäaikaa
 • Palautettavalle määrälle on maksettava korkolain (633/1982) 3§:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Korko lasketaan tuen viimeisestä maksupäivästä palautuksen suorituspäivään.
 • Palautuksen yhteydessä on mainittava viestikentässä tuen kohde ja hakemusnumero

Tuki tulee palauttaa Suomen elokuvasäätiön pankkitilille:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

6. Maksatuksen keskeytys ja takaisinperintä

Mikäli tuensaaja ei palauta tukea elokuvasäätiölle valtionavustuslain 20 §:n mukaisesti, tuen tai sen osan takaisinperintään ryhdytään valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen annetun lain 9 § ja 10§ :n mukaisesti.

9 § Maksatuksen keskeytys

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten maksatuksen keskeyttämiseen liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä tehtävä Taiteen edistämiskeskukselle esitys elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämisestä, jos elokuvasäätiön tietoon on tullut seikka, jonka nojalla valtionavustuksen maksaminen voidaan valtionavustuslain mukaan keskeyttää. Taiteen edistämiskeskus päättää maksatuksen keskeyttämisestä sekä valtionavustuksen maksamisen jatkamisesta tai lopettamisesta Suomen elokuvasäätiön esityksen perusteella.

Päätös valtionavustuksen maksamisen keskeyttämisestä on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön esityksestä.

Maksamisen keskeyttämistä koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on liitettävä esitykseensä riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten maksatuksen keskeyttämistä koskevissa asioissa.

10 § Takaisinperintä

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten takaisinperintään liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä ilmoitettava Taiteen edistämiskeskukselle elokuvasäätiön tietoon tulleesta seikasta, jonka nojalla elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen takaisinperintään voidaan tai tulee valtionavustuslain mukaan ryhtyä. Taiteen edistämiskeskus päättää valtionavustuksen takaisinperinnästä.

Takaisinperintäpäätös on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön ilmoituksesta.

Takaisinperintää koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on toimitettava Taiteen edistämiskeskukselle riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten takaisinperintää koskevissa asioissa.

Säätiön myöntämät tuet perustuvat elokuvakulttuurin edistämisestä annettuun lakiin (1174/2018). Myönnettyyn tukeen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Julkista hallintotehtävää hoidettaessa säätiö noudattaa, hallintolain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa lain (621/1999), kielilain (423/2003), saamen kielilain (1086/2003), arkistolain (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa lain (13/2003) ja tietosuojalain (9/2018) säädöksiä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.