Päätösprosessin aikajana

Elokuvasäätiön tuotannon tukihakemusten käsittely, arviointi sekä päätösesitysten valmistelu ja päätöstietojen julkaisu vie kaiken kaikkiaan noin 10 viikkoa hakuajan päättymisestä.

Tässä kuvaus siitä, mitä säätiössä tapahtuu päätösprosessin eri vaiheissa:

Viikko 1
Hakuaika päättyy

Hakemuksille nimetään tukiesittelijät ja tieto syötetään järjestelmään. Esityslistat laaditaan tukiesittelijöittäin.

 • Tieto tukiesittelijästä näkyy tukihakemuksen tiedoissa noin viikon kuluttua hakuajan päättymisestä.
 • Jos elokuva on saanut aikaisemmin tukea elokuvasäätiöstä, nimetään uudelle hakemukselle sama tukiesittelijä kuin aiemmin.

Viikot 2 – 5
Hakemusten käsittely

Yksi tuotannon tukiesittelijä käsittelee yhden hakukierroksen aikana noin 40–60 hakemusta tukiesittelijästä riippuen.

 • Tuotantotukipäätösten valmistelusta vastaavat hakemuksiin ja tuotantoprosesseihin perehtyneet tukiesittelijät ja muut tukipäätösten valmistelijat.
 • Mikäli hakemusta tulee täydentää käsittelyaikana, tukiesittelijä tai käsittelijä ottaa hakijaan yhteyttä.
 • Käsittelyaikana emme anna tietoa päätösesityksestä.

Viikot 6 – 7
Päätösesittelyn valmistelu

Valmisteleva kokous (Valko) ja päätösesittelyn valmistelu elokuvasäätiön hallitukselle.

 

 • Valkoon osallistuvat tukiesittelijöiden ja muiden päätösten valmistelijoiden lisäksi säätiön työjärjestyksessä määrätyt henkilöt sekä elokuvasäätiön johtaja.
 • Valkon tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että tuettava hanke täyttää valtionavustuksen myöntämisen kriteerit.
 • Johtajan tehtävänä Valkossa on varmistaa, että esiteltävät päätökset vastaavat elokuvasäätiön hallituksen hyväksymiä linjauksia, ennen hallituksessa tapahtuvaa päätöksentekoa.

Viikko 8
Hallitus perehtyy esityksiin

Hallitus perehtyy noin 200 päätösesitykseen yhdellä päätöskierroksella.

 • Vuosittain hallitus tekee päätöksen yli 1 700 tukihakemuksesta muiden hallituksen tehtävien lisäksi.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää säätiön hallitukseen 5–8 jäsentä kolme kalenterivuotta kestäväksi toimikaudeksi.

Viikko 9
Hallituksen päätöskokous

Hallitus päättää tuotantotukea koskevat valtionavustusasiat tuotantotukiesittelijän esittelystä ja muut valtionavustusasiat elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

 • Hallituksen päätöskokouksen jälkeen kaikki päätöstiedot syötetään yksitellen tukihakemusjärjestelmään.
 • Jokaisesta päätöksestä generoidaan päätöskirje ja ne allekirjoitetaan.

Viikko 10
Päätösten julkaiseminen

Kun hallituksen tekemä tukipäätös on käsitelty säätiössä ja valmis, tieto päätöksestä lähetetään hakijan tiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

 • Päätökset julkaistaan kaikille hakijoille samanaikaisesti, heti kun päätöstiedot on syötetty järjestelmään ja päätöskirjeet allekirjoitettu.
 • Päätökset julkaistaan hakuilmoituksessa ilmoitettuun päivään mennessä.
 • Halutessaan hakija saa päätöksen perusteet tukiesittelijältä.
 • Seuraavat haut avataan mahdollisimman pian, kun tukipäätökset on julkaistu hakijoille.
 • Päätöskokouksesta seuraavan haun päättymiseen on aikaa vain 2–3 viikkoa, kesätaukoa lukuun ottamatta.

Tutustu myös:

Näin haet tukia Tukioppaat