Vastuullisuus elokuva-alalla

Tälle sivulle on koottu tietoa elokuvasäätiön toimista monimuotoisen ja vastuullisen elokuvakulttuurin eteen. Lisäksi tarjolla on aineistoja, joiden avulla voimme yhdessä edistää ekologista, saavutettavaa, yhdenvertaista ja turvallista elokuva-alaa.

Elokuvasäätiön tavoitteena on tukea monimuotoista ja saavutettavaa elokuvaa sekä elokuva-alan reilua ja yhdenvertaista toimintakulttuuria. Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä elokuva-ala pysyy elinvoimaisena myös tulevaisuudessa. Tähtäimessä on uudistuva, kiinnostava elokuvakulttuuri, joka puhuttelee monenlaisia yleisöjä.

Saavutettava elokuvakulttuuri

Yksinkertaisimmillaan elokuva-alan saavutettavuus tarkoittaa sitä, että elokuvan tekemiseen ja elokuvakulttuurista nauttimiseen voivat osallistua eri ihmisryhmät heidän taustastaan tai ominaisuuksistaan riippumatta.

Elokuvasäätiön markkinointi- ja levitystukea saavilta elokuvilta edellytetään, että niille on saatavilla kuvailutulkkaus ja tekstitys heikkokuuloisille. Elokuvasäätiö myös myöntää tukea kuvailutulkkauksen ja tekstityksen valmistamiseen.

Näkövammaisille tarkoitettuja elokuvien kuvailutulkkauksia voi kuunnella kännykkään ladattavan MovieReading-sovelluksen kautta. Myös Yle Areenassa on tarjolla kuvailutulkattuja elokuvia.

Elokuvasäätiön laitehankinta- ja kunnostustukea voi hakea elokuvateattereiden remontteihin, joiden tavoitteena on parantaa elokuvissa käymisen esteettömyyttä.

Alkuvuodesta 2021 elokuva-alan järjestöt yhdessä vammaisjärjestöjen ja niiden kulttuurijärjestöjen kanssa julkaisivat saavutettavuusohjeen elokuvateattereille suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Se on ladattavissa tältä sivulta.

Kulttuuria kaikille -palvelun sivuilla on tietoa ja työkaluja kulttuuripalvelujen saavutettavuuden edistämiseen. Elokuvasäätiö on Kulttuuria kaikille -palvelua ylläpitävän Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n jäsen.

Elokuvanäytösten saavutettavuus

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Suomen elokuvasäätiön strategian mukaisesti haluamme edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta elokuva-alalla.

Tekijäryhmien monimuotoisuudesta kerätään tilastotietoa tuotantoraportilla, joka toimitetaan kaikista elokuvasäätiön tuotantotukea saaneista elokuvista ja sarjoista (vuodesta 2020 alkaen). Tuotantoraportilla saadaan tietoa myös elokuvissa ja sarjoissa nähtävien henkilöiden monimuotoisuudesta. Raportointilomakkeeseen voi tutustua Lomakkeet-sivulla.

Julkaisemme tilastotietoja sukupuolten tasa-arvosta ja moninaisuudesta vuosittain ilmestyvässä Elokuvavuosi-tilastojulkaisussa.

Elokuvavuosi-julkaisut

Koulutamme omaa henkilökuntaamme tunnistamaan omia ennakkoluuloja ja toimimaan moninaisuutta edistävällä tavalla. Olemme laatineet myös turvallisemman tilan periaatteet.

Elokuvasäätiö on mukana New Dawn -rahastossa, jonka toiminta käynnistyi 2022. Rahaston tavoitteena on edistää syrjityistä ryhmistä tulevien elokuvantekijöiden pääsyä alalle. Rahasto jakaa tuotantotukea pitkille fiktio- ja dokumenttielokuville.

WIFT Finland rakentaa suomalaiselle elokuva-alalle tasa-arvotyökalua, mihin se on saanut muun elokuvakulttuurin edistämisen tukea. Työkalu julkaistaan vuoden 2024 aikana.

Olemme yhteistyökumppani Academy of Moving People and Images -koulutushankkeessa, jonka tavoitteena on auttaa muualta Suomeen muuttaneiden sekä Suomen elokuva-alalla aliedustettujen etnisten ryhmien pääsyä alalle.

Moninaisuus elokuva-alalla

Keväällä 2021 ilmestyneessä artikkelisarjassamme vaihtuvat kirjoittajat paneutuivat moninaisuuden ja tasa-arvon kysymyksiin suomalaisella elokuva-alalla.

Tutustu artikkeleihin

Sukupuolen vaikutus työllistymiseen elokuva-alalla

Vuonna 2020 Cupore julkaisi elokuvasäätiön aloitteesta tehdyn tutkimuksen ”Sinnikkyys ja rakkaus liikkuvaan kuvaan – Elokuva-alalle 2005–2019 valmistuneiden työllistyminen”. Tutkimuksessa selvitettiin elokuva-alalta valmistuneiden työllistymistä ja heidän näkemyksiään työllistymiseensä vaikuttaneista tekijöistä. Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti, kuinka yhdenvertaisuus tässä suhteessa elokuva- ja tv-alalla toteutuu sukupuolten ja eri ammattiryhmien välillä.

Tutustu julkaisuun

Työsuojelu

Elokuvasäätiön tuotantotukea saaneilta hankkeilta vaaditaan Suomen työsuojelulainsäädännön noudattamista. Tuotantotuen edellytyksenä on, että tuensaaja toimittaa vakuuden siitä, että tuotannossa työskenteleville työntekijöille ja esihenkilöille on annettu selkeät ohjeet siitä, miten heidän tulee toimia mahdollista häirintää tai epäasiallista käytöstä kohdatessaan. Lisäksi tulee selvittää tapa, millä nämä ohjeet on saatettu tuotannossa työskentelevien työntekijöiden ja esihenkilöiden tietoon.

Elokuvasäätiön toimenpideohjelma alan työkulttuurin edistämiseksi (pdf)

Tutustu myös Työturvallisuuskeskuksen Elokuva- ja tv-tuotantojen työturvallisuus ja työhyvinvointi -sivuihin:

Työturvallisuuskeskus

Eettiset ohjeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Forum Artisilta taide- ja kulttuurialaa koskevat eettiset ohjeet. Myös Suomen elokuvasäätiötä haastateltiin ohjeiden valmistelussa. Ohjeet julkaistiin maaliskuussa 2023.

Eettiset ohjeet

Työhyvinvointi av-alalla

Syksyllä 2023 julkaistuun artikkeliin on koottu työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistäviä julkaisuja ja työkaluja.

Lue artikkeli

Epäasiallisen käytöksen, häirinnän ja seksuaalisen häirinnän ehkäisy

Elokuvasäätiö oli mukana julkaisemassa vuonna 2018 usean organisaation yhteistyöllä syntynyttä ohjeistusta seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn alallamme. Audiovisual Producers Finland – APFI ry päivitti oppaan vuonna 2024. Se on saatavilla ilmaiseksi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Intiimikohtausten kuvaaminen

Syksyllä 2020 julkaisimme näyttelijä Saara Kotkaniemen laatiman ohjeistuksen intiimikohtausten tekemisestä kameratyöskentelyssä. Ohjeistus sisältää käytännönläheisiä suosituksia ja ohjeita näyttelijöille, ohjaajille, tuottajille ja muille työryhmän jäsenille. Se perustuu selvitystyöhön (pdf), jota varten Kotkaniemi haastatteli 40 näyttelijää ja 20 ohjaajaa.

Ohjeistusta täydentää ohje läheisyyskoreografin kanssa työskentelyyn. Ohjeen on laatinut läheisyyskoreografi Pia Rickman ja se on julkaistu kesällä 2021.

Ekologinen kestävyys

Olemme omassa toiminnassamme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin. Elokuvasäätiöllä on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä vuodesta 2021. 

Ympäristösuunnitelmamme

Olemme mukana pohjoismaisten elokuvainstituuttien Nordic Sustainability -työryhmässä, joka seuraa ja jakaa tietoa ympäristötyöstä pohjoismaisella ja kansainvälisellä elokuva-alalla.

Elokuussa 2020 toteutimme ensimmäisen tuotantoyhtiöille suunnatun ekokyselyn, jonka tarkoituksena on luoda alalle ympäristötietoisuutta ja -toimia seuraava mittaristo.

Tutustu kyselyn tuloksiin (pdf)

Ympäristöystävällinen tuotanto

Elokuvasäätiö osallistuu Audiovisual Producers Finland APFIn koollekutsumaan alan Vihreään pyöreään pöytään. Eri sidosryhmistä kootussa pyöreässä pöydässä neuvotellaan audiovisuaalisen alan yhteisistä suuntalinjoista, jotka edistävät ympäristöystävällistä tuotantoa.

Pyöreän pöydän työn tuloksena tuottajien yhdistys APFI käynnisti hankkeen ”Kestävän kehityksen strategia ja ympäristöjärjestelmä Suomen av-alalle”, johon se sai keväällä 2021 elokuvasäätiön muun elokuvakulttuurin edistämisen tukea. Hankkeen kautta vuonna 2022 alalle lanseerattiin albert-ympäristöjärjestelmä.

APFIn kestävän kehityksen strategia

Vuonna 2019 AVEK, APFI ja Aalto-yliopisto julkaisivat Ekosetti-oppaan, joka ohjaa ekologisesti kestävämpään audiovisuaaliseen tuotantoon. Opas on saatavilla ilmaiseksi suomeksi ja englanniksi.

Ekosetti

Lapin elokuvakomissio on tuottanut oman oppaan Lapissa tapahtuville kuvauksille.

Film Lapland Guide of Conduct

Ekologisuus elokuvateattereissa

Creative Export Innovations julkaisi marraskuussa 2021 eko-oppaan elokuvateattereille. Opas tuotettiin elokuvasäätiön muun elokuvakulttuurin edistämisen tuella.

Ekologiset elokuvateatterit (Issuu)

Vinkkaa kiinnostavista ekohankkeista

Onko tiedossasi elokuva-alan ympäristöjalanjälkeen liittyvä hanke, seminaari tai julkaisu? Jaamme mielellään tietoa alan ympäristövaikutuksien pienentämisestä viestintäkanavissamme. Vinkit voi lähettää osoitteeseen marjo.pipinen@ses.fi.

Vastuullisuussprintti

Tuotannoille ja työryhmille suunnattu yksinkertainen työkalu ensimmäiseksi askeeleksi kestävämpien ratkaisujen suunnitteluun tuotannoissa. 

Tutustu työkaluun

Artikkeleita kestävästä kehityksestä ja moninaisuudesta