Suomen elokuvasäätiön ympäristösuunnitelma

Julkaistu 21.2.2024

Toimimme kestävästi ja vastuullisesti

Suomen elokuvasäätiö työskentelee ympäristön kannalta kestävämmän elokuva-alan edistämiseksi ja tukemiseksi ja kehittää toimintaansa jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.

Olemme sitoutuneet vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia ja tekemään oman osamme ilmastonmuutoksen ja ympäristökadon hillitsemisessä. Strategiamme mukaisesti edistämme elokuvatuotannon, levittämisen ja esittämisen kestävää ja vastuullista toimintaa vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa.

Ympäristöpolitiikan tavoitteet

Suomen elokuvasäätiön ympäristösuunnitelman tavoitteena ovat säätiön oman toiminnan ympäristökuormituksen pienentäminen sekä ekologisempien toimintatapojen edistäminen kaikilla elokuvatuotannon ja -jakelun osa-alueilla.

Elokuva-alan ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden edistäminen on elokuvasäätiön strateginen painopiste vuosille 2024–2026.

Tuemme kestävämpää elokuvatuotantoa, esittämistä ja levittämistä koulutuksen, viestinnän ja tukikriteerien avulla yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Teemme aktiivista ympäristötyötä Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän avulla, elokuvasäätiön eri osastojen työntekijöistä koostuvassa Ekotiimissä sekä kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.

Tavoitteenamme on

1) Edistää ympäristöystävällisten toimintamallien kehittämistä

 • Kehitämme uuden päättäjille suunnattuihin vaikuttavuustoimenpiteisiin keskittyvän strategian, jonka avulla pyrimme edistämään säätiön rahoituksen kehitystä, ja siten myös elokuvatuotannoille tarkoitettujen ekologisten kannustimien tai tuki-instrumenttien lanseeraamista.
 • Toteutamme jatkokyselyn vuonna 2020 tehdystä tuotantoyhtiöiden ympäristövastuullisuuskyselystä, jolla kartoitetaan yhtiöiden ympäristöstrategioita, tuotannoissa käytössä olevia kestävyystoimenpiteitä sekä asenteita ekologisempaa toimintakulttuuria kohtaan.
 • Otamme tuenhakijoiden ympäristösuunnitelmat osaksi tukihakemuksia.
 • Teemme tiivistä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa yhtenäisten ympäristökriteerien ja toimintamallien kehittämiseksi Scandinavian Filmsin Nordic Sustainability Working Groupin kautta. Ensimmäinen yhteishanke kouluttaa pohjoismaihin 19 ekokoordinaattoria av-tuotantojen käyttöön ja tuottaa samalla koulutusohjelman, jonka avulla elokuvakoulut voivat ryhtyä tarjoamaan ekokoordinaattorikurssia kaikissa Pohjoismaissa.
 • Kehitämme kotimaisen audiovisuaalisen alan yhteistä ympäristöstrategiaa osana Audiovisual Producers Finlandin hallinnoiman tuotantojen ympäristöjärjestelmän ohjausryhmää.
 • Viestimme aktiivisesti ja kattavasti elokuva-alaa koskevista ympäristövastuullisuushankkeista, koulutuksista ja käytännöistä.
 • Tuotamme oppaita ekologisempaan toimintaan yhteistyössä elokuva-alan muiden toimijoiden kanssa.
 • Järjestämme koulutustilaisuuksia ja seminaareja ympäristövastuullisuuteen liittyvistä aiheista elokuvatuotanto- ja jakelukentälle.
 • Mahdollistamme ekologisempien matkustusmuotojen käytön elokuvasäätiön matkatuen piirissä.
 • Jaamme elokuvasäätiön järjestämien tilaisuuksien sisällön myös digitalisessa muodossa ja kannustamme paikalle saapuvia osallistujia käyttämään julkista liikennettä.

2) Toimia kestävästi ja jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti

 • Vähennämme ympäristökuormitustamme sekä pienennämme ja kompensoimme hiilijalanjälkeämme. Pyrimme toimimaan esimerkillisesti ja kehittämään toimintaamme aktiivisesti.
 • Säästämme energiaa säätelemällä ilmanvaihtoa ja valaistusta. Vaihdamme elokuvateatteri K13:n valaisimet energiatehokkaammiksi ja vältämme hukkaenergiaa. Selvitämme ja suunnittelemme aurinkopaneelien asennusta.
 • Ylläpidämme ja kehitämme jätteiden lajittelua ja tarkkailemme sen onnistumista. Ohjeistamme elokuvateatteri K13:n asiakkaita tarpeen mukaan lajittelussa ja suosittelemme astiavuokraus- ja catering-palveluita.
 • Kehitämme digitaalisia prosesseja ja työtapojamme. Luomme henkilöstölle ohjeistuksen digitaalisen jalanjäljen minimoimiseksi.
 • Hankimme harkiten ja mahdollisimman ekologisesti suosien kierrätettyjä ja ympäristömerkittyjä tuotteita. Tarjoamme säätiön järjestämissä tilaisuuksissa kasvispainotteista ruokaa ja vältämme ruokahävikkiä arvioimalla tilausmääriä etukäteisilmoittautumisen perusteella.
 • Laadimme henkilökunnalle ekologisen matkustamisen ohjeistuksen. Kannustamme henkilöstöä ympäristöystävällisiin työmatkoihin tarjoamalla työsuhde-etuina joukkoliikennelippuja ja kaupunkipyörien ilmaista käyttöä. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus etätöihin.
 • Kompensoimme lentopäästöjä lahjoittamalla kymmenen prosenttia lentomatkojen hinnasta ympäristöä ennallistaviin tai hiilinieluja kasvattaviin kohteisiin. Lentämistä vaativiin tapahtumiin osallistuu vain välttämätön henkilöstö, ja suosimme suoria lentoja.
 • Perehdytämme uuden henkilöstön käytäntöihimme ja arvoihimme, tarjoamme koulutusta ja tietoa, sekä pidämme ympäristöasioita aktiivisesti esillä.

Lue lisää:

Vastuullisuus

Ajankohtaista kestävästä kehityksestä