Hae yhteispohjoismaiseen ekokoordinaattorien koulutukseen

21.6.2023

Suomen elokuvasäätiö järjestää yhteistyössä pohjoismaisten elokuvainstituuttien kanssa koulutusohjelman av-tuotantojen ekokoordinaattorien opetusta varten. Koulutusohjelma toteutetaan yhdessä pohjoismaisten elokuvakoulujen kanssa, tarkoituksena kouluttaa opettajia koulujen omien ekokoordinaattorikoulutussisältöjen suunnittelua ja toteutusta varten.

Ekokoordinaattorin tehtävänä audiovisuaalisessa tuotannossa on suunnitella ja toteuttaa ympäristön kannalta kestävät toimintamallit sekä seurata niiden toteutumista.

Koulutusohjelmaan valitaan pohjoismaista yhteensä enintään 16 osallistujaa. Elokuvakoulujen opettajien lisäksi koulutuspaikkaa voivat hakea myös muut elokuva-alan ammattilaiset, jotka pystyvät oman yrityksen tai organisaation kautta joko kouluttamaan tai itse tarjoamaan ekokoordinaattorin palveluja av-tuotannoille. Kurssi perustuu Stuttgartin mediakorkeakoulun Green Consultant -koulutusohjelmaan. Opetuskieli on englanti.

Kenelle?

Koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa yliopistojen, koulujen, yritysten tai muiden elokuva-alan organisaatioiden työtekijöitä av-tuotantojen ekokoordinaattorin työhön tai koordinaattorien jatkokouluttamista varten. Koulutuksesta valmistuneella on pätevyys toimia ekokoordinaattorina sekä kouluttaa uusia koordinaattoreita.

Koulutusohjelman kesto ja sisältö

Koulutus järjestetään 18.10.2023–3.4.2024 pääosin verkossa. Luennot pidetään keskiviikkoisin klo 19–21. Koulutukseen kuuluu myös kolmepäiväinen ryhmätyöskentelyosio Kööpenhaminassa 27.–29.2.2024. Koulutuksen opintosisältö vastaa kuutta (6) ECTS:n mukaista opintopistettä, työmäärä on arviolta 180 h.

Koulutusohjelman sisältökuvaus (pdf)

Kustannukset

Suomen elokuvasäätiön maksaa koulutusohjelmaan 1–2 osallistujaa Suomesta. Kurssimaksun lisäksi elokuvasäätiö kattaa osallistujien matka- ja majoituskustannukset Kööpenhaminan lähiopetusosioon.

Hakeminen

Täytä hakemuslomake 18.8.2023 mennessä ja lataa hakemuksen liitteeksi CV sekä motivaatiokirje, jossa kerrot miksi koulutus soveltuu juuri sinulle ja miten aiot hyödyntää sitä työssäsi.

Valinnat julkaistaan syyskuun alussa.

Lisätietoja:

Reetta Hautamäki (lomalla 3.7.–8.8.)
Viestintä- ja tutkimusosaston päällikkö
reetta.hautamaki@ses.fi
p. 09 6220 3044

Tiina Kivelä (lomalla 7.7.–4.8.)
Tuotantokoordinaattori
tiina.kivela@ses.fi
p. 09 6220 3016