Med vårt stöd 1/4

Kesken

Finska filmer berättar historier om oss alla.

Finlands filmstiftelse stärker inhemsk film och säkerställer dess livskraft, mångfald och tillgänglighet.

Nyheter

Bekanta dig med våra beslut om stöd

Här finns filmstiftelsens stödbeslut från och med år 2020.

Beslut om stöd

Ansvarsfullhet är viktigt för oss.

Här finns information och material om social och ekologisk hållbarhet inom filmbranschen.

Ansvarsfullhet