På kommande 1/5

Peruna

Finska filmer berättar historier om oss alla.

Finlands filmstiftelse stärker inhemsk film och säkerställer dess livskraft, mångfald och tillgänglighet.

Läs mera

Söker du stöd?

Vårt ansökningssystem förnyas under 2021. I det nya systemet betjänar vi också på svenska.

Så här ansöker du om stödAnsökningsinformationStödguider

 

Ansvarsfullhet är viktigt för oss.

Hitta information och material om social och ekologisk hållbarhet inom filmbranschen.

Ansvarsfullhet