Ansökningsinformation: Tillbaka till kortfilmen

26.4.2022

Finlands filmstiftelse, AVEK och Yle inleder ett nytt samarbetsprojekt, genom vilket tre korta fiktionsfilmer finansieras för år 2023. Produktionsbolag som arbetar professionellt inom den audiovisuella branschen kan delta i ansökningen.

Filmiska verk skiljer sig från produktionen av dramaserier, sociala medier och nyhetskanaler, men varför? Har den korta spelfilmen livskraft på 2020-talet? Tillbaka till korftilmen -projektet kartlägger konstnärligt ambitiösa finska spelfilmer som förmedlar den egna rösten. Genren och temat är fria. Endast längden på filmen är begränsad till 15–20 minuter.

Kortfilmsplanen bör vara ny och inte tidigare presenterad för finansiärerna.

Varje kortfilm får en produktionsfinansiering på 150 000 euro. De färdiga verken förevisas på Yle under år 2023. Producenten behåller övrig distributionsrätt.

Ansökningsprocess

Ansökningsprocessen har tre faser.

Den första fasen i ansökningen

Produktionsbolaget lämnar in ansökningen med den för projektet utarbetade blanketten senast 22.8.2022 kl 16.

Bilagor till ansökningen:

  • kort synopsis (max 1 sida)
  • manuskript
  • regissörens, manusförfattarens och producentens förord
  • regissörens, manusförfattarens, producentens och produktionsbolagets cv:n
  • tidtabell för produktionen
  • tilläggsmaterial (videor, moodboard o.s.v.)

Vi förbehåller oss rätten att vid behov be om ytterligare bilagor av sökanden.

Den andra fasen i ansökningen

På basis av ansökningarna kallas några sökande till intervju i september-oktober. I det skedet ber vi även sökanden om en noggrannare produktionsplan och kostnadsfördelning.

Den tredje fasen i ansökningen

Bland filmerna väljer vi tre (3) projekt som genomförs. Varje projekt får en produktionsfinansiering på 150 000 euro. Produktionsbolaget kan söka också annan finansiering.

Tidtabell för projektet

  • Sista inlämningsdag för ansökningarna 22.8.2022 klo 16
  • Intervjuerna i oktober 2022
  • Beslut om vem som får stödet vecka 46
  • Produktionerna är färdiga år 2023

Vi meddelar om besluten personligen till dem, som väljs samt via Finlands filmstiftelses och AVEKs kommunikationskanaler.

För ytterligare information

Eero Tammi
filmkonsulent
Finlands filmstiftelse
eero.tammi@ses.fi

Sari Volanen
beställare-producent
Yle
sari.volanen@yle.fi

Mikko Peltonen
filmkonsulent
AVEK
mikko.peltonen@avek.kopiosto.fi