Förändringar i stödverksamheten 2024

14.2.2024

Förändringar kommer att ske i uppföljningen av stöden för stödbeslut som fattas från och med 2024.

Från och med 1.1.2024, om stödet som beviljats i filmstiftelsens stödansökan är

  • mindre än 30 000 euro, ska kostnadsställets huvudbok som styrks och undertecknas av bokförare bifogas som bilaga,
  • 30 000 euro eller mer, ska en rapport som undertecknas av en auktoriserad revisor bifogas som bilaga.

Internationellt distributionsstöd kan sökas kontinuerligt från och med februari.
Förändringar sker i filmstiftelsens riktade projektstöd för internationell biografdistribution. Ansökningstiden för så kallat internationellt distributionsstöd startar 15 februari och stödet kan därefter sökas kontinuerligt på samma sätt som övriga stöd för kulturexport.

Slutredovisningstiden för stödet har förkortats till åtta (8) månader. Internationellt distributionsstöd kan inte lägre sökas för redan genomförd distribution, utan distributionen måste ske efter att ansökan har lämnats in.

Slutredovisningstiden är åtta (8) månader även för projektstöd för kulturexport i ansökningar som lämnats in från och med 15.2.2024.

Påminnelser för smidig ärendehantering

Alltid när du kontaktar filmstiftelsen via e-post i ärenden som gäller din stödansökan, ska du ange ansökningsnummer och filmtitel i meddelandet. Då kan vi rikta ditt ärende till rätt instans.

Använd de senaste formulären enligt Finlands filmstiftelses mallar i alla skeden av ansökningsprocessen!

Blanketter och instruktioner