Ansökninginformation: Ny kortfilm för barn

8.2.2023

Finlands filmstiftelse, AVEK, Kyrkans mediestiftelse och Yle inleder ett nytt samarbetsprojekt, som finansierar tre korta spelfilmer till år 2024. Målgruppen för filmerna är 10–12-åringar. Ansökan är öppen för inhemska produktionsbolag med professionell verksamhet inom den audiovisuella branschen.

Projektet Ny kortfilm för barn kartlägger djärva och nya, ambitiösa spelfilmer för barn i åldern 10–12 år. Filmerna ska ha ett nyfiket grepp och bygga på ett originalmanuskript. Genre och tema kan väljas fritt. Endast längden har begränsats till 5–10 minuter.

Tre kortfilmer beviljas produktionsfinansiering till ett belopp av 90 000 euro vardera. De färdiga verken visas på Yle från och med år 2024.

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen består av tre skeden.

Det första ansökningsskedet

Produktionsbolaget lämnar in en ansökan på den elektroniska blankett som har skapats för projektet före 31.5.2023, kl. 16.00.

Bilagor till ansökan:

 • kort synopsis (max. 1 sida)
 • manuskript
 • regissörens, manuskriptförfattarens och producentens förord
 • regissörens, manuskriptförfattarens, producentens och produktionsbolagets CV:n
 • tidtabell för produktionen
 • tilläggsmaterial (videor, moodboard o.d.)

Vi förbehåller oss rätten att vid behov be den sökande om fler bilagor.

Det andra ansökningsskedet

En del av de sökande kallas på basis av ansökningarna till en intervju i augusti. I det här skedet ombes den sökande även lämna en mer detaljerad produktionsplan och kostnadsspecifikation.

Det tredje ansökningsskedet

Bland filmerna utses tre (3) projekt som får produktionsfinansiering till ett belopp av 90 000 euro vardera. Produktionsbolaget kan även ansöka om annan finansiering.

Projektets tidtabell

 • Den sista inlämningsdagen för ansökningarna är 31.5.2023 kl. 16.
 • De projekt som har valts ut till det andra skedet kallas till intervju (och de som har gallrats bort informeras om detta) före slutet av juni.
 • Intervjuer i augusti 2023.
 • Beslut om stödmottagarna fattas vecka 34.
 • Produktionerna färdigställs år 2024.

Besluten meddelas dem som har valts ut personligen samt i Finlands filmstiftelsens och AVEK:s kommunikationskanaler. De sökande ges ingen respons på ansökningarna.

Mer information:

Iris Olsson
filmkonsulent
Finlands filmstiftelse
iris.olsson@ses.fi

Mikko Peltonen
produktionsrådgivare
AVEK
mikko.peltonen@avek.kopiosto.fi

Elina Pohjola
beställare
Yle
elina.pohjola@yle.fi