Finlands filmstiftelses rådgivande nämnd

Filmstiftelsens rådgivande nämnd grundades för att främja de mål som nämns i filmlagen som trädde i kraft i början av år 2019. Därtill främjar nämnden samverkan inom filmbranschen. Filmstiftelsens styrelse utnämner medlemmarna i rådgivande nämnden.

Medlemmarna representerar myndigheter i filmbranschen och de parter, som filmstiftelsen enligt filmlagen kan bevilja stöd åt. Dessa parter är produktionsbolag, filmdistributionsbolag, biografer, filmfestivaler och manusförfattare. Övriga filmmakare representeras av regissörer, som är den yrkesgrupp som filmstiftelsen beviljar mest resebidrag för kulturexport åt.

Styrelsen utnämner medlemmarna i rådgivande nämnden för tre år åt gången, efter att ha hört synpunkter av representanter för filmbranschen och dess intressenter. Jämställdhet beaktas vid utnämningarna. Filmstiftelsens direktör fungerar som ordförande för nämnden.

Medlemmarna i rådgivande nämnden 2019-2021:

Föredragande part Medlem i rådgivande nämnden
Audiovisual Producers Finland – APFI ry Producent Riina Hyytiä
Nationella audiovisuella institutet Direktör Matti Lukkarila
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry Regissör Heikki Kujanpää
Finlands Biografförbund rf Verksamhetsledare Tero Koistinen
Finlands Filmbyråers förbund Styrelsens viceordförande, chef för filmdistribution Katarina Nyman
Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf och Käsikirjoittajien Kilta Styrelseordförande, manusförfattare Sami Keski-Vähälä
Centret för konstfrämjande Planeringschef Tiina Kuoppa
Nationellt viktiga filmfestivaler Verksamhetsledare Anna Möttölä