Finlands filmstiftelses rådgivande nämnd

Filmstiftelsens rådgivande nämnd grundades för att främja de mål som nämns i filmlagen som trädde i kraft i början av år 2019. Därtill främjar nämnden samverkan inom filmbranschen. Filmstiftelsens styrelse utnämner medlemmarna i den rådgivande nämnden.

Medlemmarna representerar myndigheter i filmbranschen och de parter som filmstiftelsen enligt filmlagen kan bevilja stöd till. Dessa parter är produktionsbolag, filmdistributionsbolag, biografer, filmfestivaler och manusförfattare. Övriga filmmakare representeras av regissörer, som är den yrkesgrupp som beviljas mest resebidrag för kulturexport av filmstiftelsen.

Styrelsen utnämner medlemmarna i rådgivande nämnden för tre år i taget, efter att ha hört synpunkter av representanter för filmbranschen och dess intressenter. Jämställdhet beaktas vid utnämningarna. Filmstiftelsens direktör är ordförande för nämnden.

Medlemmarna i rådgivande nämnden 2022-2024:

Föredragande part Medlem i rådgivande nämnden
Audiovisual Producers Finland – APFI ry Producent Aleksi Bardy
Nationella audiovisuella institutet Kommunikationschef Outi Heiskanen
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry Regissör Oskari Sipola
Finlands Biografförbund rf Verkställande direktör Tero Koistinen
Finlands Filmbyråers förbund Chef för filmdistribution Katarina Nyman
Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf och Käsikirjoittajien Kilta Manusförfattare Sami Keski-Vähälä
Centret för konstfrämjande Direktör Kaisa Rönkkö
Nationellt viktiga filmfestivaler Verksamhetsledare Laura Laaksonen