Finlands filmstiftelses strategi 2024-2026

11.3.2024

Finlands filmstiftelses nya treårsstrategi har offentliggjorts.

Strategin fungerar som en färdplan för den årliga verksamhetsplaneringen och fokuserar på att trygga filmstiftelsens verksamhet och den inhemska filmbranschens livskraft under de sannolikt utmanande åren.

Finlands filmstiftelses strategi 2026