Suomen elokuvasäätiön uusi strategia pyrkii turvaamaan elokuva-alan toimintaedellytykset

11.3.2024

Kolmivuotisella strategialla pyritään turvaamaan kotimaisen elokuva-alan toimintaedellytykset julkisen kulttuurirahoituksen leikkausten keskellä. Poikkeuksellista menestystä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin tällä hetkellä nauttiva suomalainen elokuva on vaarassa menettää kilpailukykynsä, tavoittavuutensa sekä kasvupotentiaalinsa.

Vuosia kehitystä jäljessä oleva elokuvakulttuurin julkinen rahoitus sekä sitä uhkaavat leikkaukset tekevät tulevista vuosista poikkeuksellisen haasteellisia sekä elokuvasäätiön toiminnalle että koko audiovisuaalisen alan elinkelpoisuudelle. Elokuvasäätiön tukivarat (24 M€) ovat edelleen vuoden 2014 tasolla eli kustannustason nousun takia jaettavaa rahaa on käytännössä noin 8 miljoonaa euroa vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Muissa pohjoismaissa elokuva-alaa tuetaan yli kaksinkertaisilla tukibudjeteilla. Tukivarojen leikkaaminen tarkoittaa tuotantomäärien vähentämistä, mikä vaikeuttaa alan yritysten elinkelpoisuutta ja kaventaa kotimaista tarjontaa.

Myös koko maan kattava elokuvateatteriverkosto on vaarassa kaatua julkisin varoin digitoitujen esityslaitteistojen tultua elinkaareensa päähän. Pienillä ja keskisuurilla paikkakunnilla toimivilla teattereilla ei ole edellytyksiä laitteistopäivitysten vaatimaan kertainvestointiin ilman julkista tukea. Tämä tarkoittaa pahimmillaan kymmenien elokuvateatterien sulkeutumista vuosittain ympäri Suomea.

Suomalainen elokuva-ala on kehittänyt kiitettävästi toimintaansa sosiaalisesti vastuullisempaan sekä ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan viime vuosina. Uudenlaisen tuotantokulttuurin edistäminen kaipaa kuitenkin kipeästi lisäresursseja mm. uusien tuki-instrumenttien muodossa.

Suomen elokuvasäätiön strategiset painopisteet seuraavalla kolmivuotiskaudelle:

1. Elokuvasäätiön toimintakyvyn turvaaminen

Pyrimme vahvistamaan itsenäisesti toimivan elokuvasäätiön asemaa ja profiilia päättäjien silmissä. Toimimme elokuvasäätiön toimintavarojen kasvattamisen puolesta jatkuvan resurssipulan korjaamiseksi. Vastaamme kasvaviin hakemusmääriin yksinkertaistamalla käsittelyprosesseja. Haluamme huolehtia henkilöstömme työssäjaksamisesta keskittymällä ydintehtäviin ja selvittämällä tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia.

2. Rahoituksen kasvattaminen

Vaikutamme kulttuurirahoituksen kasvattamiseen Audiovisuaalisen alan tavoiteohjelman mukaisesti. Pyrimme varmistamaan AVMS-direktiivin tuomien lisävarojen kanavoinnin elokuvasäätiön kautta edelleen jaettavaksi.

3. Tarpeisiin vastaava tukipolitiikka

Suunnittelemme joustavampaa tukipolitiikkaa, jossa tukivaroja kohdennetaan vuosittain alan toiminnan kannalta akuuteimpiin tarpeisiin. Haluamme edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää tuotantokulttuuria sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta elokuva-alalla koulutuksen, rahoituksen sekä tukikriteerien kautta yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

4. Elokuvajakelun turvaaminen kotimaassa ja kansainvälisesti

Pyrimme turvaamaan koko maan kattavan elokuvateatteriverkoston toimintaedellytykset kohdentamalla lisää tukivaroja vanhentuneen esitystekniikan päivittämiseen pienillä ja keskisuurilla paikkakunnilla. Tuemme ulkomaista jakelua panostamalla kansainvälisesti vakuuttaviin projekteihin ja tekijöihin.

 

Suomen elokuvasäätiön strategia 2024 – 2026