Julkisen elokuvatuen vaikuttavuus

Jokainen Suomen elokuvasäätiölle myönnetty
tukimiljoonaa palautuu lähes välittömästi valtiolle
ja yhteiskunnalle vähintään kokonaisuudessaan ja
parhaimmillaan kaksinkertaisesti.

Pitkän fiktioelokuvan tuottamat verotulot valtiolle

Pitkä fiktioelokuva, jonka tuotantobudjetti on noin 1,6 miljoonaa euroa, saa elokuvasäätiöltä tukea keskimäärin 650 000 euroa (40 %) ja generoi muuta rahoitusta samaan tuotantoon 950 000 euroa.

Noin 60 % elokuvatuotantokustannuksista menee joko suoraan palkkoihin tai välillisesti alihankinnan kautta. Tämä merkitsee, että yhteiskunnalle palautuu kyseisestä elokuvasta suoraan takaisin:

  • Veroennakonpidätyksinä tai eläke- ja muina sivukuluina: 427 500 €
  • Tuotannon hankkimien tavaroiden ja palvelujen arvonlisäveroina: 160 000 €

Näin ollen elokuvatuotannon saamasta 650 000 euron valtionavustuksesta palautuu valtiolle noin 90 % eli 587 500 euroa jo ennen elokuvan julkaisua.

  • Elokuvateatterilevityksessä 500 000 katsojaa keräävä elokuva tuottaa alv-maksuja 770 000 €
  • Elokuvateatterilevityksessä 50 000 katsojaa keräävä elokuva tuottaa alv-maksuja 100 000 €

Tällä tavoin yksi 650 000 euron tuotantotuki tuottaa yhteiskunnalle takaisin tuloja 687 500–1 357 500 euroa.

Miljoona euroa elokuvasäätiön
tukea tuottaa 55,5 henkilötyövuotta.

 

Yksi 650 000 euron tuotantotuki tuottaa yhteiskunnalle takaisin tuloja 687 500–1 357 500 €.

Elokuvateatterilevityksessä 500 000 katsojaa keräävä elokuva tuottaa alv-maksuja 770 000 €

Elokuva- ja audiovisuaalisen alan tavoiteohjelma

Suomalaisen audiovisuaalisen alan yhdessä allekirjoittama tavoiteohjelma linjaa toimenpiteitä, joilla kotimaisen elokuva- ja sarjatuotannon vahvaa kasvua pystytään tukemaan myös jatkossa.

Tavoiteohjelma

Lue lisää:

Lisätietoja:

Lasse Saarinen

johtaja

+358 9 6220 3023

Matti Paunio

tuotantojohtaja

• tuotanto-osaston toiminnan johtaminen
• kansainväliset koulutus- ja rahoitushankkeet
• Suomen Eurimages-edustaja
• muun elokuvakulttuurin edistämisen tuki

+358 9 6220 3038

Niina Otva

hallintojohtaja

• talous ja hallinto
• johtajan varahenkilö

+358 9 6220 3028

Jaana Puskala

kansainvälisen osaston päällikkö

• kansainvälisen promootion johtaminen
• pitkien fiktioelokuvien kulttuuriviennin hanketuki

+358 9 6220 3026

Reetta Hautamäki

viestintäpäällikkö

• viestintä- ja tutkimustoiminnan johtaminen

+358 9 6220 3044

Ajankohtaista: