Vad förändras i det nya ansökningssystemet?

14.9.2021

Finlands filmstiftelses ansökningssystem förnyas i september. För tillfället överförs information från det gamla systemet till det nya och därför är systemet tillfälligt stängt. Det nya systemet öppnas den 20.9.2021.

Det nya ansökningssystemet innehåller flera önskade förbättringar för både de sökande och ansökningshandläggare. Feedback och frågor om ansökningssystemet kan skickas till adressen hakemukset@ses.fi.

Systemet öppnas på finska. Den svensk- och engelskspråkiga versionen publiceras också så snart som möjligt.

Vad förändras?

 • Inloggningen sker i fortsättningen med Suomi.fi-identifikation. Läs mer i ett tidigare meddelande.
 • Besluten skickas inte längre i pappersform per post.
  Beslutet om stödansökan kommer till systemet till uppgifter om ansökan på sin egen sida. När beslutet är tillgängligt i systemet, skickas informationen till den sökande per e-post. E-postmeddelandet innehåller dock inte beslutet, utan den sökande måste logga in i systemet för att se beslutet.
 • I fortsättningen är det inte möjligt att lämna in ansökan förrän alla obligatoriska bilagor har laddats upp.
  För varje stödform anges obligatoriska bilagor. När du laddar upp ska du välja rätt bilagetyp i menyn.
 • Bilagorna till ansökan samt bilagorna om rapportering och slutredovisning finns i sina egna mappar.
  Bilagorna i ansökningsskedet går till mappen Bilagorna till ansökan i systemet, och den stängs när det har fattats beslut om ansökan. Det finns en separat mapp för bilagor om rapportering och slutredovisning i systemet.När det gäller avtalsbilagorna i samband med utvecklings- och produktionsstöd finns även de i en separat mapp i systemet.
 • Kontonumret ingår i fortsättningen i den sökandes uppgifter.
  I det nya systemet måste det kontonummer som tidigare begärts för varje ansökan läggas till i den sökandes uppgifter, varefter det inte behöver läggas till i varje ansökan separat.
 • Från och med nästa år går ansökningstiden ut klockan 16.00.
  För att bättre kunna betjäna under de sista timmarna av ansökningstiden går ansökningsomgången ut klockan 16.00 den sista ansökningsdagen från början av 2022.