Vihreämpi valkokangas – Opas ekologisesti kestävämpien elokuvateatterien toimintaan on nyt julki

2.11.2021

Ilmastokriisi luo lähestulkoon jokaiselle alalle paineitta muutokseen. Ekologista kestävyyttä edistäviin toimiin tarttuminen ei välttämättä ole helppoa ilman ajankohtaista tietoa. Tällä viikolla julkaistiin EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT – Opas ekologisesti kestävämpien elokuvateattereiden toimintaan, joka tarjoaa konkreettisia ohjeita ekologisesti kestävämpään elokuvateatteritoimintaan. Ekologisesti kestävä ajattelu lävistää koko elokuvateatterin toiminnan kiinteistöstä teknologiaan ja oheistuotteista viestintään.

Kuvat: Mervi Kemppainen
teksti: Inari Nikkanen

Mistä lähteä liikkeelle?

Ilmaston vinha lämpeneminen on yksi tämän hetken suurimmista globaaleista kriiseistä, joka koskettaa niin ihmistä kuin muita eläinlajeja. Ihmisen toiminnasta johtuvaa ilmastonmuutosta voidaan kuitenkin vielä hillitä. Vuonna 2015 solmittu Pariisin ilmastosopimus pyrkii toimiin, joilla ilmaston lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. Suomi puolestaan on asettanut tavoitteekseen olla täysin hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Ilmastokriisi asettaa lähestulkoon jokaiselle alalle vaateen tarkastella ja muuttaa toimintatapojaan. Tieto lisää tuskaa, mutta siitä on myös apua. Marraskuun alussa julkaistiin EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT – Opas ekologisesti kestävämpien elokuvateattereiden toimintaan, joka suo apunsa muutosprosessiin. Oppaan takana ovat Mervi Kemppainen ja Kati Nuora. Kattavassa oppaassa valotetaan ilmastokriisin taustoja ja hiilijalanjäljen perusteita sekä annetaan konkreettisia ehdotuksia ekologisesti kestävämpään toimintaan.

Kuten oppaassa todetaan, ei täysin tyhjästä tarvitse aloittaa. Maailmalla on useita pilotoituja hankkeita, joista on saatu toimivia esimerkkejä. Työkaluja ja koulutusta on saatavilla. Kemppainen on itse perehtynyt EU:n Green screen -hankkeeseen, joka pyrkii jalostamaan eurooppalaista elokuva-alaa ekologisesti kestävämpään suuntaan. Hänen mukaansa Suomi voisi toimia vihreänä suunnannäyttäjänä.

Tiedon puutteen lisäksi saattaa puutetta usein olla myös rahasta. Ekologisesti kestävämmän toiminnan edistämiseen on myös mahdollista hakea rahoitusta. Elokuvasäätiö myöntää elokuvateatterin laitehankinta- ja kunnostustukea, joka soveltuu esimerkiksi elokuvateatterin energiasäästöön tahi Green screen -hankkeisiin.

Mistä sitten lähteä liikkeelle? Aluksi kannattaa luoda kestävän kehityksen suunnitelma, joka määrittää prosessin suuntaviivoja. Hiilijalanjäljen laskeminen on oiva tapa päästä selville toiminnan ilmastokuormasta. Elokuvateatterin hiilijalanjälkeä laskettaessa on kiinnitettävä huomio erityisesti kiinteistöön ja sen energiankulutukseen, laitteistohankintaan, jätteisiin ja yleisön logistiikkaan. Ajankohtainen tieto helpottaa toimintaan ryhtymistä.

Ekologista kestävyyttä voidaan tarkastella niin suhteessa yleisötyöhön kuin elokuvateatterin henkilökuntaan. Oppaassa annetaan ohjeita sekä yleisösuuntaiseen toimintaan että henkilökunnan sitouttamiseen. Ekologisesti kestävä ajattelu lävistää koko elokuvateatterin toiminnan kiinteistöstä teknologiaan ja oheistuotteista viestintään.

Kestävä kiinteistö

Kiinteistöjen merkitys ekologisen kestävyyden kannalta on mittava. Keskeisessä osassa kiinteistöjen energiakulutusta ovat lämmitys, viilennys ja tehokas ilmanvaihto. Elokuvateattereissa on usein erilaisia tiloja: salit, käytävät, aulat ja projektoritilat vaativat kukin hieman erilaista lämpötilaa ja ilmanvaihtoa. Rakennukselle turvallisen, asiakasystävällisen ja ekologisesti kestävän lämpötilan ja ilmanlaadun vaaliminen on siis hienovaraista työtä. Monet nykyaikaiset LVI-järjestelmät tuottavat tietoja, jotka helpottavat järjestelmän säätelyä ja avittavat hiilijalanjäljen laskemisessa. Myös elokuvateatterin tekniikassa ja valaistuksessa on mielekästä panostaa ekologisesti kestäviin vaihtoehtoihin. Nykyään on myös mahdollista suosia ekologisesti tuotettua sähköä.

Kuten eko-oppaassa todetaan, on teatterin kaikkia materiaalivalintoja mahdollista tarkastella ekologisesta perspektiivistä. Pinnat voivat olla luonnonmateriaalia ja kankaat kierrätystekstiiliä. Yleensä ekologisesti kestävä materiaalivalinnat ovat myös terveydelle ystävällisiä vaihtoehtoja. Vihersisustus parantaa ilmanlaatua, akustiikkaa ja rauhoittaa tutkitusti myös vierailijan mieltä. Ulkotiloihin voi laittaa esimerkiksi kasvilaatikoita, jotka kutsuvat pölyttäjiä luokseen.

Elokuvateatterin jätehuolto on myös syytä päivittää ajan tasalle. Kaatopaikalle kaatamisen sijaan moderni jätehuolto pyrkii keskittymään kierrätykseen ja hyötykäyttöön. Elokuvateatterin työntekijöille ja katsojille tulisi löytyä mahdollisuus kierrättää jätteet. Tästä mahdollisuudesta tulisi myös tiedottaa selkeästi.

 

Kiinteistöön liittyvät valinnat ovat keskeisessä osassa hiilijalanjäljen muodostumisessa.

Elokuvatoiminnan tuolla puolen – oheistuotteiden ja kulkemisen merkitys

Esitystoiminnan lisäksi elokuvateatterit tarjoavat monesti erilaisia oheistuotteita. Myös näiden kohdalla on mahdollista panostaa ekologiseen kestävyyteen esimerkiksi suosimalla kotimaista, luomua ja kierrätettäviä pakkausmateriaaleja. Edellä mainitut attribuutit näyttäytyvät todennäköisesti houkuttelevana myös vierailijalle. Näistä kannattaa siis myös viestiä.

Olennaista on myös se, mitä tapahtuu elokuvateatterin ovien ulkopuolella. Hyppääkö katsoja pyörän selkään vai bussin kyytiin? Suomalaiset elokuvateatterit sijaitsevat erilaisilla paikoilla, mikä luo omat haasteensa ekologisesti kestävään liikkumiseen. Jos julkinen liikenne sen suo, voi parkkipaikkojen määrä olla rajallinen. Hyvä pyöräparkki puolestaan houkuttelee saapumaan paikalle polkien.

Vihreä viestintä

Internetin maailmassa liikkuessa ei välttämättä tule ajatelleeksi toimintansa kestävyyttä. Kuten oppaassa muistutetaan, aiheuttaa jokainen klikkaus kuitenkin laskennallista dataa palvelinsaleihin. Datapalvelinkeskukset puolestaan ovat merkittäviä päästöjen luojia. Moni datakeskus pyrkii kuitenkin nykyisin toimimaan entistä ekologisemmin ja tukemaan myös yrityksiä kohti vihreämpää verkkoa. Oppaassa sivutaan myös sosiaalista kestävyyttä, joka tarkoittaa esimerkiksi sivustojen ja viestinnän saavutettavuutta.

Kuten sanottua, kannattaa ekologista kestävyyttä edistävistä toimista kertoa myös ulospäin. Viestinnän on hyvä olla läpinäkyvää ja konkretiaan perustuvaa. Pelkällä viherpesulla ei siis pääse pitkälle, eikä pelkkä hiilijalanjälkilaskuri ei kerro konkreettisista toimista. Ekologisesta toiminnasta kannattaa viestiä niin elokuvateatterin fyysisissä tiloissa kuin sosiaalisissa medioissa. Kuten oppaassa painotetaan, ei ekologisen kestävyyden brändi synny kerralla. Ekologisen perspektiivin on oltava jatkuvasti mukana.

 

Ekologisesti kestävä brändi ei synny hetkessä.

Siirry tästä oppaaseen