Suomen ensimmäiset tilastot kotimaisten audiovisuaalisten tuotantojen ympäristövaikutuksista julki

12.4.2023

Audiovisual Producers Finland – APFI ry:n tiedote

Kuva: Dance Brothers / Endemol Shine

Av-tuottajien edunvalvontajärjestö Audiovisual Producers Finland – APFI ry on vetänyt vuonna 2021 alkanutta ympäristöhanketta, jonka tarkoituksena on kehittää av-alan ekologisuutta. Hankkeen myötä suomalaiset tuotantoyhtiöt ovat saaneet käyttöönsä työkalut, joilla on muun muassa voitu laskea tuotannon hiilidioksidipäästöt. Tiedot on nyt koostettu vuoden 2022 osalta ja Suomesta on ensimmäistä kertaa tarjolla tietoa, millaiset ympäristövaikutukset syntyvät tuotettaessa yksi tunti liikkuvaa kuvaa.

Suomessa ei ole koskaan mitattu ja koostettu kotimaisen av-alan ympäristövaikutuksia, mutta nyt tilanne muuttuu. Suomalaisille tuotantoyhtiöille on tarjottu APFI:n johdolla isobritannialaista alkuperää olevat albert-työkalut eli hiilijalanjälkilaskuri ja sertifiointimalli, joilla tuotannot voivat paitsi laskea niiden päästöjä, vaikuttaa myös niiden pienenemiseen. Järjestelmä oli aluksi pilottivaiheessa tarjolla vain etukäteen valituille tuotannoille, mutta kesäkuussa 2022 työkalut avattiin vapaasti kaikkien suomalaisten tuotantoyhtiöiden käyttöön.

Ensimmäisenä vuonna mukana 23 tuotantoa: suomalaisten tuotantojen voidaan todeta olleen vastuullisia energiankuluttajia, suurimmat päästöt syntyivät liikkumisesta

Vuonna 2022 yhteensä 23 tuotantoa laski niiden hiilidioksidipäästöt. Tuotannot kattoivat niin fiktiivisiä kuin ei-fiktiivisiä tv-ohjelmia, mutta ensimmäisen vuoden luvut eivät sisällä yhtään elokuvaa. Vuonna 2022 pelkästään Yle tilasi yli 150 tuotantoa, minkä valossa otanta on pieni ja sen tuloksista ei voi tehdä liian suuria, koko toimialaa koskevia johtopäätöksiä, mutta avaus tuotantojen päästöistä ja tietojen tilastoinnista on vihdoin tehty.

Valtaosa päästöistä eli 75 % syntyi liikkumisesta. Tuotannoista vain kuusi teki lentomatkoja ja ne muodostivat noin puolet 23 tuotannon kokonaispäästöistä, mikä kattoi kaikki tuotannon osa-alueet hankinnoista majoitukseen ja toimistotiloista jälkituotantoon. Suomalaisten tuotantojen voidaan todeta olleen vastuullisia energiankuluttajia, sillä noin puolet tuotantojen tarvitsemasta energiasta oli uusiutuvaa. Tuotannoissa syötiin liki 10 000 lämmintä ateriaa, joista yli puolet oli kasvisruokaa.

Esimerkkituotantona Dance Brothers, joka vähensi hiilijalanjälkeään 80 % ja sai ympäristösertifikaatin

Endemol Shine Finlandin tuottama Dance Brothers on Netflixin ja Yleisradion yhteistuotanto ja ensimmäinen maailmanensi-iltansa Netflixissä saava suomalainen sarja. Tuottaja Max Malka ja tuotantopäällikkö Nina Erwes pitävät ekologisuutta yhtenä tekemisen peruspilarina, ja sarja onkin ensimmäinen suomalainen tv-tuotanto, joka on paitsi laskenut tuotannon päästöt, vähentänyt hiilijalanjälkeään noin 80 % ja saanut Albert-ympäristösertifikaatin.

”Ympäristökestävässä tekemisessä on ollut paljon opittavaa, kun rutiineja ja kaikkea dataa ei vielä ole ollut olemassa. Faktat kulutuksesta hahmottuvat, kun niitä aletaan keräämään ja mittaamaan, joka taas mahdollistaa paremman reagoinnin ja suunnittelun tulevaisuudessa”, Malka ja Erwes summaavat kokemustaan.

APFI:lla vastuullisuusasioista vastaa kestävän kehityksen hankepäällikkö Anne Puolanne on ollut apukäsi tuotannoille, jotka ovat halunneet ottaa työkalut käyttöön. ”Työkalut tulee nähdä välineenä, joiden avulla opitaan ymmärtämään ekologisuuden konseptia tuotannoissa. Tuotannot tekevät itse päätökset, mutta me voimme ohjata siinä, mihin on tärkeä keskittyä. Mittarit ja luvut ovat hyvä tuki”, Puolanne kiittää tuotantoja niiden aktiivisuudesta ja jatkaa: ”Ensimmäisten kansallisten tilastojen koosto on hieno askel Suomessa. Vasta nyt päästään rakentamaan kokonaiskuvaa alan toiminnasta, jonka jälkeen vasta voidaan päättää millä osa-alueilla toimialan on kriittisintä kehittyä.”

Kestävän kehityksen strategiaa tehdään yhteistyössä osarahoittavien yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka ovat av-alan tärkeimmät sidosryhmät:

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Yleisradio
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK
Suomen elokuvasäätiö SES
Televisioakatemia ry
Business Finland Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin
Helsingin kaupunki
Forssan kaupunki
Pohjois-Suomen elokuvakomissio
Lapin elokuvakomissio
Länsi-Suomen elokuvakomissio
Itä-Suomen elokuvakomissio
Kaakon elokuvakomissio
Film Tampere
Ahvenanmaan elokuvakomissio
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME
Audiovisuaalisen alan tekijät AVATE ry

Tiedote APFIn sivuilla

Tilastoraportti (pdf)