Elokuvasäätiön tuotanto-osaston tukiesitysten harkinnan suuntaviivoja

Harkinnan lähtökohtana on valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen annetun lain 2§, jonka mukaan Suomen elokuvasäätiö tukee monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa, laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa Suomessa sekä kotimaisen elokuvan kansainvälistymistä. Elokuvalain mukaan näiden tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Lain 6§ määrittelee valtionavustusten käyttötarkoituksen, jonka mukaan tuotannon tukia voidaan myöntää kulttuurituotteena pidettävälle elokuvalle:

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tukiesittelijän esitykset perustuvat viime kädessä esittelijän omaan virkavastuulla tapahtuvaan harkintaan.

Varsinainen päätöksenteko koskien tukia tapahtuu elokuvasäätiön hallituksessa.

Yleisiä suuntaviivoja esittelijän harkinnalle ovat mm. seuraavat:

 

Jokaisella hakukierroksella:

 • Käsikirjoituksen ja elokuvasuunnitelman laatu
 • Hankkeen potentiaali ja sen tavoitteiden merkittävyys
 • Hankkeen kokonaisuuden taso suhteessa muuhun tarjontaan ko. hakukierroksella.
 • Hankkeen tuotannollis-taloudellisen suunnitelman realistisuus suhteessa taiteelliseen suunnitelmaan ja sen potentiaaliin
 • Taiteellisesti ja tuotannollisesti päävastuussa olevien tekijöiden ammattimaisuus ja tuotantoyhtiön arvioitu kyky toteuttaa hanke suunnitelman mukaisesti
 • Käytettävissä olevat tukivarat

Kokonaisuus 1–3 vuoden aikavälillä:

 • Täyttääkö tuettavaksi ehdotettujen hankkeiden kokonaisuus elokuvakulttuurin moninaisuuden, moniarvoisuuden ja tasavertaisuuden vaatimukset.
 • Moninaisuutta arvioidaan mm. erilaisten yleisöjen, tekijöiden sekä elokuvan lajityyppien mukaan.
 • Kansainvälistä potentiaalia omaavien hankkeiden huomioiminen tuettavaksi ehdotettujen hankkeiden kokonaisuudessa.
 • Esikoisohjaajien huomioiminen tuettavaksi ehdotettujen hankkeiden kokonaisuudessa.
 • Suuren yleisön elokuvien ja rajatumpien kohderyhmien elokuvien huomioiminen esitysten kokonaisuudessa.

 

Takaisin Näin haet tukia -sivulle

Lisätietoja:

Matti Paunio

tuotantojohtaja

• tuotanto-osaston toiminnan johtaminen
• kansainväliset koulutus- ja rahoitushankkeet
• Suomen Eurimages-edustaja
• muun elokuvakulttuurin edistämisen tuki

+358 9 6220 3038