Arkivet för ansökningsinformation

Ansökningsinformation om stöd vars ansökningsfrist har löpt ut arkiveras på denna sida (fr.o.m. 2020).

Pågående ansökningar:

Ansökningsinformation

Stipendium för manuskript

Stipendium för manuskript

Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / fiktionsfilmer och -serier

Ansökningstiden upphör: 7.1.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 11.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / dokumentärfilmer

Ansökningstiden upphör: 7.1.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 9.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / dokumentärfilmer

Ansökningstiden upphör: 30.3.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 23.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / fiktionsfilmer och -serier

Ansökningstiden upphör: 30.3.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 25.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / fiktionsfilmer och -serier

Ansökningstiden upphör: 10.8.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 41.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / dokumentärfilmer

Ansökningstiden upphör: 10.8.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 40.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / fiktionsfilmer och -serier

Ansökningstiden upphör: 26.10.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 49.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / dokumentärfilmer

Ansökningstiden upphör: 26.10.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 50.

Läs mera

Produktion

Utvecklingsstöd

Ansökningsinformation: Utvecklingsstöd

Ansökningstiden upphör: 7.1.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 9.

Läs mera

Ansökningsinformation: Utvecklingsstöd

Ansökningstiden upphör: 30.3.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 23.

Läs mera

Ansökningsinformation: Utvecklingsstöd

Ansökningstiden upphör: 10.8.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 40.

Läs mera

Ansökningsinformation: Utvecklingsstöd

Ansökningstiden upphör: 26.10.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 50.

Läs mera

Slate-utvecklingsstöd

Ansökningsinformation: Slate-utvecklingsstöd

Ansökningstiden upphör: 7.1.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 9.

Läs mera

Produktionsstöd

Ansökningsinformation: Produktionsstöd

Ansökningstiden upphör: 7.1.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 9.

Läs mera

Ansökningsinformation: Produktionsstöd

Ansökningstiden upphör: 30.3.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 23.

Läs mera

Ansökningsinformation: Produktionsstöd

Ansökningstiden upphör: 10.8.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 40.

Läs mera

Ansökningsinformation: Produktionsstöd

Ansökningstiden upphör: 26.10.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 50.

Läs mera

50/50-produktionsstöd

Ansökningsinformation: 50/50-produktionsstöd

Ansökningstiden upphör: 7.1.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 9.

Läs mera

Extra produktionsstöd för filmproduktioner

Ansökningsinformation: Extra produktionsstöd för filmproduktioner (covid-19-pandemin)

Ansökningstiden upphör: 20.10.2020

Beslut: Beslut görs under vecka 47.

Läs mera

Ansökningsinformation: Extra produktionsstöd för filmproduktioner (Covid-19-pandemin)

Ansökningstiden upphör: 10.5.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 23.

Läs mera

Ansökningsinformation: Extra produktionsstöd för filmproduktioner (Covid-19-pandemin)

Ansökningstiden upphör: 1.11.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 50.

Läs mera

Stöd för produktionsbolag (Covid-19-pandemi)

Ansökningsinformation: Stöd till filmproduktionsbolag vars premiärfilmer har drabbats av ekonomiska förluster på grund av restriktioner under pandemiperioden (Covid-19-pandemi)

Ansökningstiden upphör: 17.5.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 23.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stöd till filmproduktionsbolag vars premiärfilmer har drabbats av ekonomiska förluster på grund av restriktioner under pandemiperioden (Covid-19-pandemi)

Ansökningstiden upphör: 1.11.2021

Beslut: Besluten fattas vecka 50.

Läs mera

Visning och distribution

Marknadsföring- och distributionsstöd

Ansökningsinformation: Marknadsförings- och distributionsstöd

Ansökningstiden upphör: 7.1.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 9.

Läs mera

Ansökningsinformation: Marknadsförings- och distributionsstöd

Ansökningstiden upphör: 30.3.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 23.

Läs mera

Ansökningsinformation: Marknadsförings- och distributionsstöd

Ansökningstiden upphör: 10.8.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 40.

Läs mera

Ansökningsinformation: Marknadsförings- och distributionsstöd

Ansökningstiden upphör: 26.10.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 50.

Läs mera

Syntolkning och textning för nedsatt hörsel

Ansökningsinformation: Stöd för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel

Ansökningstiden upphör: 7.1.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 9.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stöd för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel

Ansökningstiden upphör: 30.3.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 23.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stöd för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel

Ansökningstiden upphör: 10.8.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 40.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stöd för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel

Ansökningstiden upphör: 26.10.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 50.

Läs mera

Importstöd

Ansökningsinformation: Importstöd

Ansökningstiden upphör: 6.11.2020

Beslut: Beslut görs under vecka 50.

Läs mera

Ansökningsinformation: Importstöd

Ansökningstiden upphör: 5.3.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 16.

Läs mera

Ansökningsinformation: Importstöd

Ansökningstiden upphör: 7.5.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 25.

Läs mera

Ansökningsinformation: Importstöd

Ansökningstiden upphör: 27.8.2021

Beslut: Besluten fattas under vecka 42.

Läs mera

Marknadsföring och distribution för digitala plattformar

Ansökningsinformation: Marknadsförings- och distributionsstöd för digitala plattformar

Ansökningstiden upphör: 16.10.2020

Beslut: Beslut görs under vecka 47.

Läs mera

Ansökningsinformation: Marknadsförings- och distributionsstöd för digitala plattformar

Ansökningstiden upphör: 29.10.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 50.

Läs mera

Digitala plattformar

Inga pågående ansökningsomgångar

Extra verksamhetsstöd till filmdistributörer

Ansökningsinformation: Extra verksamhetsstöd till filmdistributörer

Ansökningstiden upphör: 1.12.2020

Beslut: Beslut görs under vecka 51.

Läs mera

Ansökningsinformation: Extra verksamhetsstöd till filmdistributörer

Ansökningstiden upphör: 14.6.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 26.

Läs mera

Ansökningsinformation: Extra verksamhetsstöd till filmdistributörer

Ansökningstiden upphör: 1.11.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 50.

Läs mera

Verksamhetsstöd för biografer

Ansökningsinformation: Regionalt versamhetsstöd för biografer

Ansökningstiden upphör: 15.1.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 11.

Läs mera

Anskaffning av utrustning och renovering

Ansökningsinformation: Stöd för anskaffning av utrustning och renovering

Ansökningstiden upphör: 22.1.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 9.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stöd för anskaffning av utrustning och renovering

Ansökningstiden upphör: 30.4.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 23.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stöd för anskaffning av utrustning och renovering

Ansökningstiden upphör: 5.11.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 50.

Läs mera

Extra verksamhetsstöd för biografer

Ansökningsinformation: Extra verksamhetsstöd till biografer

Ansökningstiden upphör: 1.12.2020

Beslut: Beslut görs under vecka 51.

Läs mera

Ansökningsinformation: Extra verksamhetsstöd till biografer

Ansökningstiden upphör: 14.6.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 26.

Läs mera

Ansökningsinformation: Extra verksamhetsstöd till biografer

Ansökningstiden upphör: 1.11.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 50.

Läs mera

Utbildningsstöd

Ansökningsinformation: Utbildningsstöd

Beslut: Ansökan om utbildningsstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Verksamhetsstöd för filmfestivaler

Ansökningsinformation: Verksamhetsstöd för filmfestivaler

Ansökningstiden upphör: 7.1.2021

Beslut: Beslut görs under vecka 9.

Läs mera

Kulturexport

Projektstöd för kulturexport

Ansökningsinformation: Projektstöd för kulturexport

Beslut: Ansökan om projektstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Ansökningsinformation: Riktat projektstöd för internationell digital marknadsföring

Ansökningstiden upphör: 5.11.2020

Beslut: Behandlingstiden för ansökningarna är cirka fyra veckor.

Läs mera

Ansökningsinformation: Riktat projektstöd som stöd för internationell biografdistribution och försäljning

Ansökningstiden upphör: 6.10.2021

Beslut: Handläggningstiden för ansökningarna är cirka åtta veckor. Ansökningstiden startar 9.8.2021.

Läs mera

Materialstöd för kulturexport

Ansökningsinformation: Materialstöd för kulturexport

Beslut: Ansökan om materialstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Resebidrag för kulturexport

Ansökningsinformation: Resebidrag för kulturexport

Beslut: Ansökan om resebidrag är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Läs mera

Främjande av annan filmkultur

Främjande av annan filmkultur

Ansökningsinformation: Stöd för främjande av annan filmkultur

Ansökningstiden upphör: 27.10.2020

Beslut: Besluten fattas vecka 51.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stöd för främjande av annan filmkultur

Ansökningstiden upphör: 2.3.2021

Beslut: Besluten fattas vecka 16.

Läs mera

Ansökningsinformation: Stöd för främjande av annan filmkultur

Ansökningstiden upphör: 27.9.2021

Beslut: Besluten fattas vecka 46.

Läs mera