Elokuvan rahoittajat eivät ole hyväksyneet Seinäjoen arabikevät -dokumenttielokuvan sisältöä

1.3.2019

Tätä periaatetta rahoittajat toteuttivat käynnistäessään Elokuvaosuuskunta Siperian kanssa seurantadokumentin "Seinäjoen arabikevät" v. 2016. Elokuvan keskeinen näkökulma oli tuoda esiin maahanmuuttoon liittyvien eri osapuolten välistä dialogia. Elokuvan alkuperäinen aikataulu muuttui ohjaajan toiveesta, ja valmistuminen on venynyt vuosia kuvausten jatkuessa.
 
Elokuvaosuuskunta Siperian 1.3.2019 suunnitteleman lehdistötilaisuuden sisältö sekä se, että elokuva on valmis, tuli rahoittajien tietoon samaan aikaan, kun tilaisuutta koskeva tiedote julkaistiin alalle. Tähän mennessä elokuvan rahoittajat eivät ole hyväksyneet elokuvan leikkausversioita, eivätkä he myöskään ole nähneet nyt valmistunutta elokuvaa.
 
Se mitä rahoittajat tähän mennessä tietävät elokuvasta on, että se sisältää painotuksia ja elementtejä, jotka olennaisesti muuttavat elokuvan yhdessä hyväksyttyä alkuperäistä suunnitelmaa. Elokuva ei ole se elokuva, jolle on myönnetty rahoitusta.   
 
Tuemme jatkossakin moniarvoista kotimaista elokuvaa. On ensiarvoisen tärkeää, että alan toimijoiden välinen yhteistyö säilyttää avoimuuden ja luottamuksen.
 
 
Suomen elokuvasäätiö
Yleisradio
AVEK-Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus
Kirkon mediasäätiö