Elokuvasäätiö hakee kahta lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotannon tukien esittelijää

21.1.2020

Suomen elokuvasäätiö tukee ja edistää elokuvakulttuuria: kotimaista elokuvatuotantoa, elokuvien levittämistä ja esittämistä sekä suomalaisen elokuvan tunnetuksi tekemistä Suomessa ja ulkomailla. Varansa säätiö saa pääasiassa veikkausvoittovaroista. Tuotantotukivarat ovat vuonna 2020 noin 20 miljoonaa euroa, ja Suomen elokuvasäätiö on elokuvan tekemisen keskeinen mahdollistaja Suomessa.

Suomen elokuvasäätiössä työskentelee 29 henkilöä, jotka tuntevat kotimaista ja kansainvälistä elokuvatuotantoa, elokuvien esittämistä ja levittämistä sekä promootiotoimintaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Tuotantotukivarojen esittelystä vastaa neljä tukiesittelijää, joista kahden lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuista vastaavan esittelijän määräaikainen kausi päättyy kesäkuussa 2020.

Tukiesittelijän työhön kuuluu valmistella ja esitellä kehittämis- ja tuotantotuen tukipäätökset Suomen elokuvasäätiön hallituksen päätettäväksi. Tukiesittelijä myös valmistelee markkinointi- ja levitystukiesitykset säätiön johtajalle, joka toimii esittelijänä tämän tukimuodon osalta. Tukipäätösesitykset tehdään sisällöllisen ja tuotannollis-taloudellisen arvioinnin perusteella, ottaen huomioon käytettävissä olevat tukivarat. Molempien valittavien tukiesittelijöiden päätehtävinä ovat dokumenttielokuvien sekä lyhyiden fiktioelokuvien tukien esittely. Tehtäviin kuuluu myös alan kuuleminen ja kehittäminen elokuvasäätiön käytettävissä olevilla tukimuodoilla. Tukiesittelijöiden yksityiskohtainen työnkuva muotoutuu valittavien henkilöiden kanssa sovittavalla tavalla.

Edellytämme hakijoilta riittävää kokemusta elokuva-alalta sekä yhteistyötaitoja. Tehtävään soveltuva koulutus katsotaan eduksi. Pidämme tärkeinä dramaturgisia kykyjä sekä ymmärrystä tuotannollis-taloudellisten seikkojen vaikutuksesta elokuvien sisältöön. Tukiesittelijän työn hoitaminen edellyttää sekä näkemystä av-alan kansainvälistymisestä että digitaalisuuden aiheuttamasta muutoksesta av-alan tuotannossa ja jakelussa.

Edellytämme hakijalta hyvää suomen- ja englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa. Ruotsinkielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Tarjoamme kiehtovan työtilaisuuden elokuvan kehityksen näköalapaikalla, motivoituneessa ja asiantuntevassa työyhteisössä. Tehtävä on määräaikainen, työsuhteen kestosta ja ehdoista sovitaan erikseen. Esittelijöiden työsuhteet alkavat erikseen sovittavana ajankohtana kesäkuun 2020 jälkeen. Hakuaika päättyy 9.3.2020 klo 15.00.

Vapaamuotoiset hakemukset sisältäen palkkatoivomuksen osoitetaan elokuvasäätiön johtajalle osoitteeseen Lasse Saarinen, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki, tai sähköpostitse lasse.saarinen@ses.fi.

Tiedustelut:

Johtaja Lasse Saarinen, lasse.saarinen@ses.fi

Tuotantojohtaja Matti Paunio, matti.paunio@ses.fi