Elokuvasäätiö hakee käsikirjoitusapurahojen tuotantoesittelijää

7.11.2018

Suomen elokuvasäätiö tukee ja edistää kotimaista elokuvatuotantoa, elokuvien levittämistä ja esittämistä sekä suomalaisen elokuvan tunnetuksi tekemistä Suomessa ja ulkomailla. Varansa säätiö saa veikkausvoittovaroista. Vuonna 2019 säätiön tukivarat ovat noin 24 miljoonaa euroa.

Suomen elokuvasäätiö on elokuvan tekemisen keskeinen mahdollistaja Suomessa. Elokuvasäätiössä työskentelee 26 henkilöä, jotka tuntevat monipuolisesti elokuvatuotantoa, elokuvien esittämistä ja levittämistä sekä promootiotoimintaa kotimaassa ja ulkomailla. Tuotantotukivarojen esittelystä vastaavat tuotantotukiesittelijät (ent. tuotantoneuvojat), joita on tällä hetkellä neljä. Rekrytoimme viidennen tuotantotukiesittelijän, joka tulee vastaamaan käsikirjoitusapurahojen esittelystä.

KÄSIKIRJOITUSAPURAHOJEN TUOTANTOESITTELIJÄ

Tuotantotukiesittelijän tehtäviin kuuluu valmistella ja esitellä käsikirjoitusapurahapäätökset toimitusjohtajan hyväksyttäväksi ja elokuvasäätiön hallituksen päätettäväksi. Päätökset tehdään sisällöllisen arvioinnin ja hakemusten keskinäisen vertailun perusteella, ottaen huomioon käytettävissä olevat tukivarat. Viidennen tuotantotukiesittelijän tehtävänä on pitkien näytelmäelokuvien, lyhytelokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapurahat.

Edellytämme hakijoilta soveltuvaa koulutusta tai kokemusta sisältöjen arvioinnista. Dramaturginen osaaminen katsotaan hakijalle eduksi. Pidämme myös tärkeänä, että hakija osaa toimia asiakaspalvelutehtävässä ja kykenee tiiviiseen yhteistyöhön säätiön muiden tukiesittelijöiden kanssa.  Tuotantotukiesittelijän tehtävän hoitaminen edellyttää näkemystä tekijöiden ja sisältöjen monimuotoisuuden tärkeydestä sekä eri katsojaryhmien tarpeista monipuolisen elokuvatarjonnan takaamiseksi.

Edellytämme hakijalta hyvää suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Tarjoamme kiehtovan työtilaisuuden elokuvan kehityksen näköalapaikalla, motivoituneessa ja asiantuntevassa työyhteisössä. Tehtävä on määräaikainen ja alkaa vuoden 2019 alussa. Tehtävän kestosta ja ehdoista sovitaan erikseen.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen osoitetaan perjantaihin 23.11.2018 mennessä elokuvasäätiön tuotanto- ja kehitysjohtajalle osoitteella: petri.rossi@ses.fi tai Suomen elokuvasäätiö, Tuotanto- ja kehitysjohtaja Petri Rossi, kanavakatu 12, 00160 Helsinki.

Lisätietoja:

Tuotanto- ja kehitysjohtaja Petri Rossi
p. (09) 6220 3030
petri.rossi@ses.fi